Chơi trên trình duyệt
CS-ONLINE.CLUB
Giờ máy chủ: 20 Jan 23:41
Hiển thị lời mời
Ẩn lời mời

21:40
🔪 Knife Wars

Public server
Map: 35hp_2
Players: 1/12
Country:
Port: 27598
Statistics: Yes
Average skill: 4949
Average ping: 26
Connect to server

21:43
My Internet Laggy Feels

*Private server [#milf idhk](https://cs-online.club/rating/search/bcbf0eeaa9f782353cfde2dd2a85ba )
Map:
de_nuke
Players:
8/20
Country:
Port:
27453
Statistics:
Yes
Average skill:
7914
Average ping:
54
Connect to server**

21:44
😱 💣 Grenade 🐾 Trails 🏪

Public server
Map: cs_assault
Players: 16/20
Country:
Port: 27949
Statistics: Yes
Average skill: 4300
Average ping: 98
Connect to server

21:46
Vivir La Vida Loca

*Private server [#milf Pacifista](https://cs-online.club/rating/search/56290ee264f5a5d5a9885c7ade076c )
Map:
de_dust2
Players:
1/20
Country:
Port:
27484
Statistics:
Yes
Average skill:
2203
Average ping:
90
Connect to server**

22:04
de_dust2

Private server msb38kcygt
Map: de_dust2
Players: 12/12
Country:
Port: 27019
Statistics: No
Average skill: 3565
Average ping: 138
Connect to server

22:06
My Internet Laggy Feels

*Private server [#milf idhk](https://cs-online.club/rating/search/bcbf0eeaa9f782353cfde2dd2a85ba )
Map:
de_nuke
Players:
9/20
Country:
Port:
27453
Statistics:
Yes
Average skill:
11754
Average ping:
48
Connect to server**

22:06
👿 Evil 🔪 Knife

Public server
Map: ka_hell2_ek
Players: 1/6
Country:
Port: 27635
Statistics: Yes
Average skill: 3019
Average ping: 81
Connect to server

22:07
🧨 Dust2 ⏳ GO

Public server
Map: de_dust2_go
Players: 11/20
Country:
Port: 27131
Statistics: Yes
Average skill: 4131
Average ping: 59
Connect to server

22:12
My Internet Laggy Feels

*Private server [#milf idhk](https://cs-online.club/rating/search/bcbf0eeaa9f782353cfde2dd2a85ba )
Map:
de_nuke
Players:
7/20
Country:
Port:
27453
Statistics:
Yes
Average skill:
14340
Average ping:
67
Connect to server**

22:28
🧨 Dust2 ⏳ #1

Public server
Map: de_dust2
Players: 20/20
Country:
Port: 27026
Statistics: Yes
Average skill: 2838
Average ping: 9
Connect to server

22:31
💀 Deathmatch 💲 2000 💲

Public server
Map: ffa_2000
Players: 2/12
Country:
Port: 27289
Statistics: No
Average skill: 1391
Average ping: 57
Connect to server

22:33
🧨 Dust2 ⏳ #3

Public server
Map: de_dust2
Players: 20/20
Country:
Port: 27384
Statistics: Yes
Average skill: 8745
Average ping: 84
Connect to server

22:37
🧨 Dust2 ⏳ #1

Public server
Map: de_dust2
Players: 19/20
Country:
Port: 27026
Statistics: Yes
Average skill: 6616
Average ping: 77
Connect to server

22:48
😱 💣 Grenade 🐾 Trails 🏪

Public server
Map: cs_assault
Players: 19/20
Country:
Port: 27949
Statistics: Yes
Average skill: 14704
Average ping: 76
Connect to server

22:58
🔫 gg 💉 Adrenaline War

Public server
Map: gg_adrenalin
Players: 5/12
Country:
Port: 27189
Statistics: No
Average skill: 1753
Average ping: 45
Connect to server

23:07
🐇 Bunny Hop #5

Public server
Map: bhop_lmx_bhopsector
Players: 1/6
Country:
Port: 27852
Statistics: No
Average skill: 2972
Average ping: 46
Connect to server

23:12
Piano´s Paradise PUBLIC

Private server Pianoman144
Map: de_dust2
Players: 20/20
Country:
Port: 27067
Statistics: Yes
Average skill: 5574
Average ping: 65
Connect to server

23:16
🧨 Dust2 ⏳ #1

Public server
Map: de_dust2
Players: 17/20
Country:
Port: 27026
Statistics: Yes
Average skill: 14116
Average ping: 73
Connect to server

23:18
Piano´s Paradise PUBLIC

Private server Pianoman144
Map: de_dust2
Players: 21/20
Country:
Port: 27067
Statistics: Yes
Average skill: 6421
Average ping: 132
Connect to server

23:23
Mansion[Perks][Cash]

Private server ANTIVOLT
Map: cs_mansion
Players: 12/12
Country:
Port: 27069
Statistics: Yes
Average skill: 7726
Average ping: 68
Connect to server

Trò chuyện ở đâu?
Gia nhập với chúng tôi Discord tán gẫu!
Nước  Russia  (340) Canada  (24) Asia  (21) India  Brasil  (135) Germany  (52) Turkey  (65) Poland  (20) USA (NYC)  USA (SF)  (26) Spain  (7) France  (1)
🥶 HNY 2021 🥶 (15)   18 Players (158)   Lobby   Training (3)   Bhop (24)   Pro Servers   Private Servers (253)   Classic (387) Condition Zero (13) CSS (19) Duel (1) Deathmatch (22) Gun Game (62) Hide'n'Seek Meat (12) Death Run AWP (4) Minecraft (6) S.T.A.L.K.E.R. Ukraine Star Wars (1) Knife (10) Grenades (2) Surfing (21) Bender's (7) Rats (14) AIM (4) Russia (5) VIP 16 Players (180) Crazy Game Voice Chat (68) Summer Update (20)
Thêm  Máy chủ được đánh giá Yêu cầu kỹ năng Chưa đầy Có nguời chơi  
Lưu
Đặt lại bộ lọc
Rating / Perks Máy chủ   Số nguời chơi bằng bộ lọc: 498  ↓ Bản đồ  
Làm mới
   
😱 💣 Grenade 🐾 Trails 🏪
Russia
20/20 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 17785
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Dust2 ⏳ #2
Russia
20/20 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 13136
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Assault DIM 2.5min, autosniper
Russia
20/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5784
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 Dust2 ⏳ #1
Russia
20/20 (11 connecting)
Kỹ năng người chơi: 13677
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
[JFF] Just For Fun
South America (Brasil)
20/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3674
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 Dust2 ⏳ CSS
Russia
19/20 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 8519
de_dust2_css
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 Dust2 ⏳ #3
Russia
19/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6827
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
== RUSH BR ==
South America (Brasil)
18/20 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 11099
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 Dust ⏳ #2
Russia
18/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 10203
de_dust
Round giới hạn: 20
kết nối
 
fy_2000 [no limit]
Russia
18/20 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3033
fy_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
   
AnarKia Returns
South America (Brasil)
18/20 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5311
cs_rio
Vòng không giới hạn
kết nối
   
😱 Assault 🏪 #1
Russia
18/20 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6027
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
   
OSZ Startmoney 5000
Russia
17/20 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 7340
de_inferno
Vòng không giới hạn
kết nối
   
😱 💣 Grenade 🐾 Trails 🏪
South America (Brasil)
17/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5749
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
   
[STr] - SHOOTER SERVER
South America (Brasil)
16/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 7579
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 Dust ⏳ #1
Russia
14/20 (16 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6108
de_dust
Round giới hạn: 20
kết nối
🔫 gg 💉 Adrenaline War 🔊
South America (Brasil)
13/12 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2689
gg_adrenalin
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 Dust2 ⏳ CZ
Russia
13/20 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6223
de_dust2_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Mansion[Perks][Cash]
Russia
12/12 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 10071
cs_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
🏄 Ice Day2🥶
Russia
12/12 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1176
surf_iceday2
Vòng không giới hạn
kết nối
🔫 gg 💉 Adrenaline War 🔊
Russia
12/12 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 744
gg_adrenalin
Vòng không giới hạn
kết nối
   
😱 Assault 🏪 Gamma
Russia
11/12 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4520
cs_assault_gamma
Round giới hạn: 20
kết nối
 
- iNFamous Team - INTL - #MIX
South America (Brasil)
10/12 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2832
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
💀 Deathmatch 🐭 Rats 🔊
Russia
8/12 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4139
ffa_rats_1337
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Mr Yumor Plant
Russia
8/12 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1866
de_dust2_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
💀 Deathmatch 🐭 Rats 🔊
South America (Brasil)
6/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 210
ffa_rats_1337
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Qlean
Russia
6/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3446
de_dust2_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
😱 💣 Grenade 🐾 Trails 🏪
Northern America (Canada)
6/20 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 8908
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Dust2 ⏳ 🤡 Benders 🎭
Russia
6/20 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1640
de_dust2_benders
Round giới hạn: 20
kết nối
🔫 gg 🏡 Airsoft War 🔊
Russia
6/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2728
gg_airsoft_v2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
😱 Italy 🍕
Northern America (Canada)
5/20 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 7191
cs_italy
Round giới hạn: 20
kết nối
   
POOL PARTY 🔊
Russia
5/12 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4157
fy_pool_day
Vòng không giới hạn
kết nối
   
😱 Mansion 🏡
Russia
5/12 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 7863
cs_mansion
Round giới hạn: 20
kết nối
🔫 gg 🖖 Easy Kill 👻
Northern America (Canada)
5/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3846
gg_easy_kill
Vòng không giới hạn
kết nối
🔫 gg 🥶 Winter War 🔊
South America (Brasil)
5/12 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 558
gg_winter_s
Vòng không giới hạn
kết nối
💀 Deathmatch 💲 2000 💲 🔊
Russia
5/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3045
ffa_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🔪 Knife War
Russia
4/6
Kỹ năng người chơi: 1647
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🔪 Knife Wars
Russia
4/12 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1947
35hp_2
Round giới hạn: 20
kết nối
🔫 gg ⏳ Dust War 🔊
Russia
4/12
Kỹ năng người chơi: 2659
gg_dustwars
Vòng không giới hạn
kết nối
🐇 Bunny Hop #5
Russia
3/6 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 810
bhop_lmx_bhopsector
Vòng không giới hạn
kết nối
🏄 Super Mario 👲
South America (Brasil)
3/6
Kỹ năng người chơi: 2243
surf_super_mario
Vòng không giới hạn
kết nối
   
😱 Rio 💧 🥽
Russia
3/20 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5458
cs_rio
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Combat 🤼
Northern America (Canada)
2/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 839
surf_combat
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 Dust2 ⏳ GO
Russia
2/20
Kỹ năng người chơi: 7119
de_dust2_go
Round giới hạn: 20
kết nối
   
👾 Minecraft 🎯 AIM 🤕
Russia
2/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 363
aim_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
🐇 Bunny Hop #3
South America (Brasil)
2/6 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 335
bhop_deposito
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🏋 Training 🧭 Map 🔊
South America (Brasil)
2/12 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 648
training_reverti
Vòng không giới hạn
kết nối
🔫 gg 💉 Adrenaline War 🔊
Northern America (Canada)
2/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1023
gg_adrenalin
Vòng không giới hạn
kết nối
   
😱 Mansion 🏡
Northern America (Canada)
2/12
Kỹ năng người chơi: 8389
cs_mansion
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🎯 AIM ⏳ Map 1vs1
South America (Brasil)
2/2
Kỹ năng người chơi: 192
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🏹 Lego 🎲
Russia
2/12 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2702
awp_lego_2018
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🧨 Grenade 💣 Fight 🤯
South America (Brasil)
2/6
Kỹ năng người chơi: 50
he_west_mr
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Ice Day2🥶
South America (Brasil)
1/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2851
surf_iceday2
Vòng không giới hạn
kết nối
 x2  
🧨 Dust2 🎅XMAS
Russia
1/20 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1419
de_dust2_xmas
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🌟 Star Wars 🚀 Knife 🔪
Northern America (Canada)
1/6
Kỹ năng người chơi: 48
35hp_orbit_sw
Round giới hạn: 20
kết nối
🤺Duel ⏳ Dust2
Northern America (Canada)
1/4
Kỹ năng người chơi: 50
de_dust2_2x2
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Combat 🤼
Russia
1/6
Kỹ năng người chơi: 50
surf_combat
Vòng không giới hạn
kết nối
🔫 gg 🥶 Winter War 🔊
Russia
1/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
gg_winter_s
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 🏯 Truth in Chaos 👹 CZ
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_truth_cz
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Nuke 🏭 GO
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_nuke_go
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Dust2 ⏳ GO
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_go
Round giới hạn: 20
kết nối
   
😱 Office 🏢 CZ
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_office_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
🔫 gg ⏳ Dust War 🔊
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
gg_dustwars
Vòng không giới hạn
kết nối
 
👿 Evil 🔪 Knife
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
ka_hell2_ek
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Greek 🔊
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_00
Vòng không giới hạn
kết nối
🐇 Bunny Hop #4
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_kzeed_prohop
Vòng không giới hạn
kết nối
🐇 Bunny Hop #3
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_deposito
Vòng không giới hạn
kết nối
🐇 Bunny Hop #2
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_blocks
Vòng không giới hạn
kết nối
🐇 Bunny Hop #1
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_bkz_goldbhop
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🏹 Vertigo 🥴
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
awp_vertigo_final
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🏹 Sniper 💯 Scout
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🏹 Minecraft 👾
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
awp_india_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 🤫 Buzz Kill 👻
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_buzzkill
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🏹 Base 🏭
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
awp_base
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🎯 AIM 🧕 Taliban
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_taliban
Round giới hạn: 20
kết nối
🐇 Bunny Hop #3
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_deposito
Vòng không giới hạn
kết nối
🐇 Bunny Hop #6
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_mls_pal_bhops_h
Vòng không giới hạn
kết nối
💀 Deathmatch 🐭 Rats CZ 🔊
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_rats_1337_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
🐇 Bunny Hop #7
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_pena_damn
Vòng không giới hạn
kết nối
   
😱 Assault 🏪 GO
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault_go
Round giới hạn: 20
kết nối
   
👾 Minecraft 🎯 AIM
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_by_pd311_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Super Mario 👲
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_super_mario
Vòng không giới hạn
kết nối
🏄 Ski #5 🎿
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_ski_5
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🧨 Grenade 💣 Fight 🤯
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
he_krystal
Round giới hạn: 20
kết nối
 
👾 Minecraft 🔪 Knife
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
35hp_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Train 🚉
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_train
Round giới hạn: 20
kết nối
 
👿 Evil 🔪 Knife
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
ka_hell2_ek
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🌟 Star Wars 🚀 Knife 🔪 Wars
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
35hp_spacedoff_sw
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Death Run 🏃
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
dr_dangerous
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🎪 Lobby 🎤🎧 Voice 🔊
South America (Brasil)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Vòng không giới hạn
kết nối
💀 Death Run 🏃 Countryside 🌄
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
dr_countryside
Vòng không giới hạn
kết nối
   
👾 Minecraft 🎯 AIM 🤕
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Deathmatch 🌟 Star Wars 🚀 🔊
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_abducted_sw
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🔪 Knife War
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Deathmatch 🌟 Star Wars 🚀 🔊
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_cloudcity_sw
Vòng không giới hạn
kết nối
🐇 Bunny Hop #7
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_pena_damn
Vòng không giới hạn
kết nối
💀 Deathmatch 🏤 Kvartal2 🔊
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_kvartal2
Vòng không giới hạn
kết nối
💀 Deathmatch 🌟 Star Wars 🚀 🔊
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_cloudcity_sw
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🎯 AIM 🤕 Headshot
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_headshot
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Deathmatch 🤖 STALKER 🔊
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_pripyat
Vòng không giới hạn
kết nối
💀 Deathmatch 🐭 Rats (only AWP) 🔊
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_rats3_v2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🍖 fy 🎅XMAS
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_xmas
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Deathmatch 🐭 Rats CZ 🔊
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_rats_1337_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🍖 fy 🌄 Shushmor
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_shushmor
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Deathmatch 🐭 Rats Caravan 🔊
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_rats_caravan
Vòng không giới hạn
kết nối
🤺 Duel ⏳ Dust2 CZ
Northern America (Canada)
0/4
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2x2_cz
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🎯 AIM 🤍💙💖 Russia
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_russia
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Dust ⏳ GO
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_go
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Deathmatch 🚉 Train 🔊
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_train
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🧨 Grenade 💣 Fight 🤯
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
he_neighborhood
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Deathmatch 🤖 STALKER 🔊
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_pripyat
Vòng không giới hạn
kết nối
 x2  
🧨 Inferno 💃 Winter 🥶
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_inferno_winter
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Deathmatch 🥶 Ice World 🔊
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
ffa_iceworld
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 Seaside 🌊
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_seaside
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🎯 AIM 🌆 Grad
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_grad
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Verso 🏭
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_verso
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🎯 AIM ⏳ Map 1vs1
Russia
0/2
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
   
ptO||Gaming
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🎯 AIM ⏳ Map
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 👾 Minecraft
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🎯 AIM ⏳ Dusty ak
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_dusty_ak
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 🥶 Ice World2k
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_iceworld2k
Round giới hạn: 20
kết nối
🔫 gg 🏢 Cloud City 🔊
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
gg_cloudcity_sw
Vòng không giới hạn
kết nối
🏃 Hide & 👀 Seek
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
hns_village
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🎯 AIM aaa
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_aaa
Round giới hạn: 20
kết nối
🐇 Bunny Hop #5
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_lmx_bhopsector
Vòng không giới hạn
kết nối
🔫 gg 🖖 Easy Kill 👻
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
gg_easy_kill
Vòng không giới hạn
kết nối
💀 Death Run 🏃 Countryside 🌄
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
dr_countryside
Vòng không giới hạn
kết nối
🔫 gg 🥶 Snow Pool 💦
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
gg_snowpool
Vòng không giới hạn
kết nối
💀 Deathmatch 💲 2000 💲 🔊
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
   
😱 747 Hijack 💺
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
cs_747
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🏹 India 🧘 🏺
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🎪 Lobby 🎤🎧 Voice 🔊
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
lobby_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
🐇 Bunny Hop #5
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_lmx_bhopsector
Vòng không giới hạn
kết nối
   
😱 Assault 🏪 #2
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
   
👾 Minecraft 🎯 AIM 🤕
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
   
😱 Assault 🏪 GO
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault_go
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Death Run 🏃 Countryside 🌄
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
dr_countryside
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🎪 Lobby 🎤🎧 Voice 🔊
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Vòng không giới hạn
kết nối
💀 Deathmatch 🐭 Rats 🔊
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_rats_1337
Vòng không giới hạn
kết nối
   
😱 Bikini 👯 👙
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_bikini
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Deathmatch 💲 2000 💲 🔊
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
   
😱 Estate 🏡
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_estate
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🔪 Knife War
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
   
😱 Italy 🍕
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
cs_italy
Round giới hạn: 20
kết nối
🔫 gg 🏢 Cloud City 🔊
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
gg_cloudcity_sw
Vòng không giới hạn
kết nối
   
😱 Italy 🍕 CZ
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_italy_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
🔫 gg 🥶 Winter War 🔊
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
gg_winter_s
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🍖 fy 🥶Snow2
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_snow2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
😱 Bikini 👯 👙
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_bikini
Round giới hạn: 20
kết nối
   
😱 Militia 🏪
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
🏃 Hide & 👀 Seek
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
hns_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
🤺Duel ⏳ Dust2 🥶 Snow
Northern America (Canada)
0/4
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2_snow
Round giới hạn: 20
kết nối
   
😱 Untitled 🌳
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_untitled
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Aztec 🥌 CZ
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_aztec_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
😱 Office 🏢 CZ
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_office_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🏹 India 🧘 🏺 GO
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
awp_india_go
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🥶 Winter 🔪 Knife Wars
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
35hp_winter
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 🥶Snow
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_snow
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Dust ⏳ #1
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust
Round giới hạn: 20
kết nối
   
😱 Untitled 🌳
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_untitled
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Dust2 ⏳ CSS
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_css
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🍖 fy 🥶 Ice Worldx
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_iceworldx
Round giới hạn: 20
kết nối
 x2  
🧨 Dust2 🎅XMAS
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_xmas
Round giới hạn: 20
kết nối
🤺 Duel ⏳ Dust2 CZ
Russia
0/4
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2x2_cz
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🧨 Grenade 💣 Fight 🤯
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
he_night_mr
Round giới hạn: 20
kết nối
🤺 Duel 🚉 Train
Russia
0/4
Kỹ năng người chơi: -
de_train_2x2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Inferno 💃 CZ
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_inferno_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
🤺Duel ⏳ Dust2
Russia
0/4
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Mirage 🤪 GO
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_mirage_go
Round giới hạn: 20
kết nối
🤺Duel ⏳ Dust2 1vs1
Russia
0/2
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Prodigy 🧒👧
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_prodigy
Round giới hạn: 20
kết nối
🤺Duel ⏳ Dust2 🥶 Snow
Russia
0/4
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2_snow
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Subway 🚇
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_subway_v3
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🥶 Frosted 🔪 Knife Wars
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
35hp_frosted2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Tuscan 🍕
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_tuscan
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🥶 Winter 🔪 Knife Wars
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
35hp_winter
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Vertigo 🥴 GO
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_vertigo_go
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Aztec 🥌
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_aztec
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🌟 Star Wars 🚀 Knife 🔪
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
35hp_orbit_sw
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Aztec 🥌 CZ
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_aztec_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Pandabanda 🔊
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 Cbble 🏰
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_cbble
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 🎅XMAS
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_xmas
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 🥶 Ice World2k
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_iceworld2k
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 💉 Adrenaline War
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_adrenalin
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 🥶 Ice World
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_iceworld
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 🥴 Vertigo
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_vertigo
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Dust ⏳ CZ
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🍖 fy 🥶Snow
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_snow
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Dust ⏳ GO
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_go
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Green 🥦
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_green
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🍖 fy 🥴 Vertigo
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_vertigo
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Green 🥦
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_green
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🍖 fy 🤽 Pool Day
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Minecraft_fabi 👾
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_minecraft_fabi
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🍖 fy 🤫 Buzz Kill 👻
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_buzzkill
Round giới hạn: 20
kết nối
🐇 Bunny Hop #7
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_pena_damn
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🍖 fy 💲 2000
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_2000
Round giới hạn: 20
kết nối
 
👿 Evil 🔪 Knife
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
ka_hell2_ek
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 💉 Adrenaline War
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_adrenalin
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Deathmatch 🌟 Star Wars 🚀 🔊
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_cloudcity_sw
Vòng không giới hạn
kết nối
🏄 Ski #2 🎿
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_ski_2
Vòng không giới hạn
kết nối
💀 Deathmatch 🐭 Rats CZ 🔊
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_rats_1337_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🍖 fy 👾 Minecraft World
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_world_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Deathmatch 🤖 STALKER 🔊
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_pripyat
Vòng không giới hạn
kết nối
Crack
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Vòng không giới hạn
kết nối
🔫 gg 🏡 Airsoft War 🔊
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
gg_airsoft_v2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🏹 City 🌇
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
awp_city
Round giới hạn: 20
kết nối
🔫 gg 🥶 Snow Pool 💦
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
gg_snowpool
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 Fastline 🚇 CZ
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_fastline_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
🐇 Bunny Hop #2
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_blocks
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🧨 Grenade 💣 Fight 🤯
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
he_neighborhood
Round giới hạn: 20
kết nối
🐇 Bunny Hop #4
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_kzeed_prohop
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🧨 Grenade 💣 Fight 🤯
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
he_construct
Round giới hạn: 20
kết nối
🐇 Bunny Hop #6
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_mls_pal_bhops_h
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🧨 Grenade 💣 Fight 🤯
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
he_night_mr
Round giới hạn: 20
kết nối
   
👾 Minecraft 🎯 AIM
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_by_pd311_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🧨 Grenade 💣 Fight 🤯
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
he_west_mr
Round giới hạn: 20
kết nối
 
👾 Minecraft 🔪 Knife
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
35hp_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🧨 Grenade 💣 Fight 🤯
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
he_krystal
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Death Run 🏃
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
dr_dangerous
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 Inferno 💃
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_inferno
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Deathmatch 🌟 Star Wars 🚀 🔊
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_abducted_sw
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 Inferno 💃 CZ
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_inferno_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
💀 Deathmatch 🏤 Kvartal2 🔊
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_kvartal2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 Inferno 💃 GO
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_inferno_go
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Deathmatch 🐭 Rats (only AWP) 🔊
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_rats3_v2
Vòng không giới hạn
kết nối
 x2  
🧨 Inferno 💃 Winter 🥶
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_inferno_winter
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Deathmatch 🐭 Rats Caravan 🔊
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_rats_caravan
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 Mirage 🤪
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_mirage
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Deathmatch 🚉 Train 🔊
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_train
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 Mirage 🤪 GO
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_mirage_go
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Deathmatch 🥶 Ice World 🔊
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
ffa_iceworld
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 Nuke 🏭
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_nuke
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🔪 Knife Wars
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
35hp_2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Nuke 🏭 GO
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_nuke_go
Round giới hạn: 20
kết nối
🔫 gg 🏡 Airsoft War 🔊
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
gg_airsoft_v2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 Overpass 🔦
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_overpass_v2
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Labirinto 🏯
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_labirinto
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 Prodigy 🧒👧
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_prodigy
Round giới hạn: 20
kết nối
🔫 gg 🥶 Snow Pool 💦
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
gg_snowpool
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 Santorini 🍕
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_santorini
Round giới hạn: 20
kết nối
   
😱 747 Hijack 💺
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
cs_747
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Seaside 🌊
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_seaside
Round giới hạn: 20
kết nối
   
😱 Assault 🏪 Gamma
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault_gamma
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Stadium 🏇 CZ
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_stadium_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
😱 Estate 🏡
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_estate
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Subway 🚇
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_subway_v3
Round giới hạn: 20
kết nối
   
😱 Italy 🍕 CZ
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_italy_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
 x2  
🧨 Survivor 🛫
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_survivor
Round giới hạn: 20
kết nối
   
😱 Militia 🏪
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Train 🚉
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_train
Round giới hạn: 20
kết nối
   
😱 Rio 💧 🥽
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
cs_rio
Round giới hạn: 20
kết nối
 x2  
🧨 Train 🚉 Winter 🥶 GO
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_trainwinter_go
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🌟 Star Wars 🚀 Knife 🔪 Wars
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
35hp_spacedoff_sw
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Tuscan 🍕
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_tuscan
Round giới hạn: 20
kết nối
🤺 Duel 🚉 Train
Northern America (Canada)
0/4
Kỹ năng người chơi: -
de_train_2x2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Vegas 🎰
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_vegas
Round giới hạn: 20
kết nối
🤺Duel ⏳ Dust2 1vs1
Northern America (Canada)
0/2
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Verso 🏭
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_verso
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🥶 Frosted 🔪 Knife Wars
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
35hp_frosted2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Vertigo 🥴
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_vertigo
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Aztec 🥌
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_aztec
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Vertigo 🥴 GO
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_vertigo_go
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Cbble 🏰
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_cbble
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Westwood 🤠
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_westwood
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Dust ⏳ CZ
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 🏯 Truth in Chaos 👹 CZ
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_truth_cz
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Dust2 ⏳ #1
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 💙💛 Metro 🚇
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_xpecm
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Dust2 ⏳ CZ
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
 
My first server 🔊
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault_upc
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 Dust2 ⏳ 🤡 Benders 🎭
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_benders
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🌟 Star Wars 🚀 Knife 🔪 Wars
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
35hp_spacedoff_sw
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Fastline 🚇 CZ
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_fastline_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🍖 fy 🌄 Shushmor
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_shushmor
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🧨 Grenade 💣 Fight 🤯
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
he_construct
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 🎅XMAS
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_xmas
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🧨 Grenade 💣 Fight 🤯
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
he_west_mr
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 🏡 Airsoft War
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_airsoft_v2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Inferno 💃
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_inferno
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 👾 Minecraft
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Inferno 💃 GO
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_inferno_go
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 👾 Minecraft World
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_world_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Mirage 🤪
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_mirage
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 💉 Adrenaline War
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_adrenalin
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Nuke 🏭
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_nuke
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 💲 2000
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_2000
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Overpass 🔦
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_overpass_v2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 🤫 Buzz Kill 👻
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_buzzkill
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Santorini 🍕
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_santorini
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 🤽 Pool Day
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Stadium 🏇 CZ
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_stadium_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🍖 fy 🥴 Vertigo
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_vertigo
Round giới hạn: 20
kết nối
 x2  
🧨 Survivor 🛫
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_survivor
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 🥶 Ice World
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_iceworld
Round giới hạn: 20
kết nối
 x2  
🧨 Train 🚉 Winter 🥶 GO
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_trainwinter_go
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 🥶 Ice World2k
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_iceworld2k
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Vegas 🎰
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_vegas
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 🥶 Ice Worldx
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_iceworldx
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Vertigo 🥴
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_vertigo
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 🥶Snow
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_snow
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Westwood 🤠
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_westwood
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 🥶Snow2
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_snow2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 💙💛 Metro 🚇
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_xpecm
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🎪 Lobby 🎤🎧 Voice 🔊
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Vòng không giới hạn
kết nối
 
gg fy_iceworld
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_iceworld
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🎪 Lobby 🎤🎧 Voice 🔊
Northern America (Canada)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
lobby_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
W Server
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
cs_moskva_msc
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🎯 AIM aaa
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_aaa
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🌟 Star Wars 🚀 Knife 🔪
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
35hp_orbit_sw
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🎯 AIM ⏳ Dusty ak
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_dusty_ak
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 🌄 Shushmor
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_shushmor
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🎯 AIM ⏳ Map
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 🏡 Airsoft War
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_airsoft_v2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🎯 AIM ⏳ Map 1vs1
Northern America (Canada)
0/2
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 👾 Minecraft World
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_world_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🎯 AIM 🌆 Grad
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_grad
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 💲 2000
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_2000
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🎯 AIM 🤍💙💖 Russia
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_russia
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 🤽 Pool Day
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
   
😱 Assault 🏪 GO
South America (Brasil)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault_go
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🍖 fy 🥶 Ice World
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_iceworld
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Labirinto 🏯
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_labirinto
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🍖 fy 🥶 Ice Worldx
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_iceworldx
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Sand ⏳
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_sand
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🍖 fy 🥶Snow2
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_snow2
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Ski #5 🎿
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_ski_5
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🎪 Lobby 🎤🎧 Voice 🔊
South America (Brasil)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
lobby_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
🏄 Sand ⏳
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_sand
Vòng không giới hạn
kết nối
🏃 Hide & 👀 Seek
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
hns_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🏹 Minecraft 👾
South America (Brasil)
0/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
awp_india_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Combat 🤼
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_combat
Vòng không giới hạn
kết nối
🐇 Bunny Hop #1
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_bkz_goldbhop
Vòng không giới hạn
kết nối
   
😱 Italy 🍕 CZ
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_italy_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🏋 Training 🧭 Map 🔊
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
training_reverti
Vòng không giới hạn
kết nối
🏄 Minecraft_fabi 👾
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_minecraft_fabi
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🍖 fy 👾 Minecraft
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Ski #2 🎿
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_ski_2
Vòng không giới hạn
kết nối
🤺 Duel 🚉 Train
South America (Brasil)
0/4
Kỹ năng người chơi: -
de_train_2x2
Round giới hạn: 20
kết nối
 
MIRAGE GO 🔊
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_mirage_go
Vòng không giới hạn
kết nối
🤺Duel ⏳ Dust2 1vs1
South America (Brasil)
0/2
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🏹 Lego 🎲
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
awp_lego_2018
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🥶 Frosted 🔪 Knife Wars
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
35hp_frosted2
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🏹 Sniper 💯 Scout
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Aztec 🥌 CZ
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_aztec_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
🐇 Bunny Hop #2
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_blocks
Vòng không giới hạn
kết nối
 x2  
🧨 Dust2 🎅XMAS
South America (Brasil)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_xmas
Round giới hạn: 20
kết nối
🐇 Bunny Hop #4
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_kzeed_prohop
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🧨 Grenade 💣 Fight 🤯
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
he_construct
Round giới hạn: 20
kết nối
🐇 Bunny Hop #6
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_mls_pal_bhops_h
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 Inferno 💃 CZ
South America (Brasil)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_inferno_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
👾 Minecraft 🎯 AIM
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_by_pd311_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 Stadium 🏇 CZ
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_stadium_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
 
👾 Minecraft 🔪 Knife
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
35hp_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
 x2  
🧨 Train 🚉 Winter 🥶 GO
South America (Brasil)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_trainwinter_go
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Death Run 🏃
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
dr_dangerous
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🍖 fy 🏡 Airsoft War
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_airsoft_v2
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Deathmatch 🌟 Star Wars 🚀 🔊
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_abducted_sw
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🏹 Base 🏭
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
awp_base
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Deathmatch 🏤 Kvartal2 🔊
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_kvartal2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🏹 City 🌇
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
awp_city
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Deathmatch 🐭 Rats (only AWP) 🔊
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_rats3_v2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🏹 India 🧘 🏺
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Deathmatch 🐭 Rats Caravan 🔊
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_rats_caravan
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🏹 India 🧘 🏺 GO
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
awp_india_go
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Deathmatch 🚉 Train 🔊
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_train
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🏹 Lego 🎲
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
awp_lego_2018
Round giới hạn: 20
kết nối
💀 Deathmatch 🥶 Ice World 🔊
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
ffa_iceworld
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🏹 Minecraft 👾
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
awp_india_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🔪 Knife Wars
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
35hp_2
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🏹 Sniper 💯 Scout
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
🔫 gg 🏢 Cloud City 🔊
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
gg_cloudcity_sw
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🏹 Vertigo 🥴
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
awp_vertigo_final
Round giới hạn: 20
kết nối
🔫 gg 🖖 Easy Kill 👻
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
gg_easy_kill
Vòng không giới hạn
kết nối
🐇 Bunny Hop #1
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_bkz_goldbhop
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🎯 AIM 🤕 Headshot
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_headshot
Round giới hạn: 20
kết nối
🏃 Hide & 👀 Seek
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
hns_village
Vòng không giới hạn
kết nối
   
😱 Assault 🏪 Gamma
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault_gamma
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🎯 AIM 🧕 Taliban
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_taliban
Round giới hạn: 20
kết nối
   
😱 Office 🏢 CZ
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_office_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
🏃 Hide & 👀 Seek
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
hns_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
🤺 Duel ⏳ Dust2 CZ
South America (Brasil)
0/4
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2x2_cz
Round giới hạn: 20
kết nối
🏃 Hide & 👀 Seek
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
hns_village
Vòng không giới hạn
kết nối
🤺Duel ⏳ Dust2
South America (Brasil)
0/4
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Green 🥦
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_green
Vòng không giới hạn
kết nối
🤺Duel ⏳ Dust2 🥶 Snow
South America (Brasil)
0/4
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2_snow
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Ice Day2🥶
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
surf_iceday2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🥶 Winter 🔪 Knife Wars
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
35hp_winter
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Labirinto 🏯
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_labirinto
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 Dust2 ⏳ 🤡 Benders 🎭
South America (Brasil)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_benders
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Minecraft_fabi 👾
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_minecraft_fabi
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🧨 Grenade 💣 Fight 🤯
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
he_neighborhood
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Sand ⏳
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_sand
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🧨 Grenade 💣 Fight 🤯
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
he_night_mr
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Ski #2 🎿
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_ski_2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🧨 Grenade 💣 Fight 🤯
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
he_krystal
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Ski #5 🎿
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_ski_5
Vòng không giới hạn
kết nối
 x2  
🧨 Inferno 💃 Winter 🥶
South America (Brasil)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_inferno_winter
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Super Mario 👲
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
surf_super_mario
Vòng không giới hạn
kết nối
 x2  
🧨 Survivor 🛫
South America (Brasil)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_survivor
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🏋 Training 🧭 Map 🔊
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
training_reverti
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 🏯 Truth in Chaos 👹 CZ
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_truth_cz
Round giới hạn: 20
kết nối
 
2 vs 2 🔊
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Vòng không giới hạn
kết nối
  Thuê máy chủ của riêng bạn! Bất kỳ bản đồ, bất kỳ gamemode, máy chủ riêng cho bạn bè hoặc công cộng.