Chơi trên trình duyệt
CS-ONLINE.CLUB
Giờ máy chủ: 21 Apr 09:03
Hiển thị lời mời
Ẩn lời mời

05:32
VG[Unity]VrTx [Resurrection]

Private server (Unity)VengeanCe
Map: cs_delta_assault
Players: 1/20
Country:
Port: 27100
Statistics: Yes
Average skill: 9737
Average ping: 99
Connect to server

05:38
🪒 Knife 💉 Cuchillo 🧷 Faca 🔪 Messer 🩸 Coutea 🔰

Public server
Map: 35hp_gx
Players: 1/12
Country:
Port: 27878
Statistics: Yes
Average skill: 9737
Average ping: n/a
Connect to server

05:43
[MoD]

Private server [MoD] Rosi
Map: cs_assault_gamma
Players: 1/12
Country:
Port: 27009
Statistics: Yes
Average skill: 9737
Average ping: 86
Connect to server

05:50
Wild Boars Butchery

Private server девственник
Map: de_dust
Players: 13/20
Country:
Port: 27135
Statistics: Yes
Average skill: 15118
Average ping: 50
Connect to server

06:03
[MoD]

Private server [MoD] Rosi
Map: cs_assault_gamma
Players: 5/12
Country:
Port: 27009
Statistics: Yes
Average skill: 2876
Average ping: 75
Connect to server

06:22
☠ CANNIBAL[S] ☠

Private server CnB[s] - AM4ND4 M
Map: de_dust2
Players: 18/20
Country:
Port: 27035
Statistics: Yes
Average skill: 33138
Average ping: 46
Connect to server

06:23
🎯 Aim Map 🔰

Public server
Map: aim_map
Players: 1/6
Country:
Port: 27079
Statistics: No
Average skill: 24111
Average ping: 78
Connect to server

06:27
🥼 cs Mini 👯 Militia 🔰

Public server
Map: cs_mini_militia
Players: 1/6
Country:
Port: 27949
Statistics: Yes
Average skill: 12080
Average ping: 44
Connect to server

06:35
[MoD]

Private server [MoD] Rosi
Map: cs_assault_gamma
Players: 1/12
Country:
Port: 27009
Statistics: Yes
Average skill: 9820
Average ping: 39
Connect to server

06:40
CS_RIO

Private server DAMOSE
Map: cs_rio
Players: 8/20
Country:
Port: 27058
Statistics: No
Average skill: 4840
Average ping: 63
Connect to server

06:41
[MoD]

Private server [MoD] Rosi
Map: cs_assault_gamma
Players: 2/12
Country:
Port: 27009
Statistics: Yes
Average skill: 6079
Average ping: 26
Connect to server

06:55
Top of Asia 1#

*Private server [Jurgen Klopp](https://cs-online.club/rating/search/6899fddcb136a172b4b9b26912f069 )
Map:
de_dust2
Players:
4/20
Country:
Port:
27065
Statistics:
Yes
Average skill:
10135
Average ping:
65
Connect to server**

07:05
[ACE] C A S T L E

Private server [ACE] JOEY
Map: cs_delta_assault
Players: 16/20
Country:
Port: 27026
Statistics: Yes
Average skill: 10567
Average ping: 84
Connect to server

07:06
💀 Scout 💯 Sniper 🔰

Public server
Map: scout_zknivez
Players: 1/12
Country:
Port: 27084
Statistics: Yes
Average skill: 9787
Average ping: 46
Connect to server

07:15
VG[Unity]VrTx [Resurrection]

Private server (Unity)VengeanCe
Map: cs_delta_assault
Players: 1/20
Country:
Port: 27100
Statistics: Yes
Average skill: 11787
Average ping: n/a
Connect to server

07:27
Italy

Private server alfwar
Map: cs_italy
Players: 1/20
Country:
Port: 27017
Statistics: Yes
Average skill: 2028
Average ping: 97
Connect to server

08:38
💀 AWP 💯 🧘 India 🔰

Public server
Map: awp_india
Players: 1/12
Country:
Port: 27073
Statistics: Yes
Average skill: 1194
Average ping: n/a
Connect to server

08:53
Dead Massacre

Private server progamor
Map: de_dust2
Players: 1/20
Country:
Port: 27095
Statistics: Yes
Average skill: 1802
Average ping: 134
Connect to server

08:55
PL de_dust PL

Private server Wieczor
Map: de_cache_v2
Players: 1/20
Country:
Port: 27060
Statistics: Yes
Average skill: 10735
Average ping: 68
Connect to server

08:59
☠ CANNIBAL[S] ☠

Private server CnB[s] - AM4ND4 M
Map: de_dust2
Players: 1/20
Country:
Port: 27035
Statistics: Yes
Average skill: 37644
Average ping: 16
Connect to server

Trò chuyện ở đâu?
Gia nhập với chúng tôi Discord tán gẫu!
Nước  Russia  (202) Asia  (137) Brasil  (41) Germany  (46) Turkey  (28) USA (NYC)  (13) USA (SF)  (32) Spain  (5) France 
Hostage Rescue (130) Bomb/Defuse (265) Fight/Yard (18) AWP/Sniper (20) Scout/Sniper 35HP (14) AIM (5) Gun Game (29) Death Run FFA (8) Hide and Seek Lobby Training Escort a VIP Grenades (3) Surf (15) BHOP
Thêm  Máy chủ được đánh giá Yêu cầu kỹ năng Chưa đầy Có nguời chơi  
Lưu
Đặt lại bộ lọc
Rating / Perks Máy chủ   Số nguời chơi bằng bộ lọc: 504  ↓ Bản đồ  
Làm mới
   
Lets Assault! 🔊
Asia (Singapore)
20/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4530
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
   
WHO LET THE DOGS OUT
Russia
20/20 (19 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6595
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Lai Lai join CT pls 🔊
Asia (Singapore)
20/20 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 9576
cs_omahabeach_ww2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
COLI Indo Warzone®
Asia (Singapore)
20/20 (23 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
dust_in_the_WiND
Russia
19/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 7565
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
All Out War
Asia (Singapore)
19/20 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Grenades Trails
Russia
19/20 (12 connecting)
Kỹ năng người chơi: 7878
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
 
MACS_v.2.0
Germany
19/20 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4493
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Top of Asia 1#
Asia (Singapore)
18/20 (14 connecting)
Kỹ năng người chơi: 7264
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[rim job] de_dust2
USA (San Francisco)
17/20 (14 connecting)
Kỹ năng người chơi: 16176
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Wild Boars Butchery
Asia (Singapore)
17/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
   
HARDCORE 18+ hispywkaaa 🔊
Russia
16/20 (12 connecting)
Kỹ năng người chơi: 7360
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Assault DIM 2.5min, autosniper
Russia
15/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5391
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[CsPe]#2 Everyone is Welcome!
South America (Brasil)
13/20 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 13153
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
AZTEC
Russia
13/20 (14 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2686
de_aztec
Vòng không giới hạn
kết nối
   
VG[Unity]VrTx [Resurrection]
Turkey
13/20 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4231
cs_delta_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Italy
Russia
12/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5008
cs_italy
Round giới hạn: 20
kết nối
 
FY 2000 Fast Unlimited
USA (San Francisco)
12/12 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
fy_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
 
GG_easy_Kill
Russia
12/12 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1238
gg_easy_kill
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[JFF] Just For Fun
South America (Brasil)
12/20 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5553
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
gg2000_Entenhausen
Germany
12/12 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2752
gg_adrenalin
Vòng không giới hạn
kết nối
🏄 Surf 🔰
Russia
11/12 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1926
surf_iceday2
Round giới hạn: 20
kết nối
 
NO AUTO
USA (New York City)
11/20 (13 connecting)
Kỹ năng người chơi: 12473
awp_india
Vòng không giới hạn
kết nối
Monopolys dust 2 open
Germany
10/12 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2837
de_dust2_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
NOIR DE NOIR
Russia
10/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 7639
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[ACE] C A S T L E
Russia
10/20 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5783
cs_delta_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Private Server #197 🔊
Russia
9/12 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4086
de_dust2_go
Vòng không giới hạn
kết nối
   
INDO SERVER - Lets War Start m
Asia (Singapore)
9/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4127
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
FAKABI4 🔊
Russia
8/12 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2969
ffa_train
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🪒 Knife 💉 Cuchillo 🧷 Faca 🔪 Messer 🩸 Coutea 🔰
Russia
8/12 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4418
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
CS_RIO
South America (Brasil)
7/20
Kỹ năng người chơi: 2902
cs_rio
Vòng không giới hạn
kết nối
   
☠ CANNIBAL[S] ☠
South America (Brasil)
6/20 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 29881
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
💀 AWP 💯 🧘 India 🔰
Asia (Singapore)
6/12 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4479
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🪒 Knife 💉 Cuchillo 🧷 Faca 🔪 Messer 🩸 Coutea 🔰
Turkey
6/12 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1435
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
   
INDO SERVER - Hard War 🔊
Asia (Singapore)
5/20 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4433
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Day By DAYI # [216] #savasci
Turkey
5/20 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3649
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
 
fy_2000 [no limit]
Russia
5/20 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1803
fy_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Mansion of Madness
Russia
5/12 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 8610
cs_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Play free 🔊
Spain
5/20 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2026
gg_adrenalin
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Dead Massacre
Russia
4/20 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 449
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
🎯 Aim Map 🔰
Russia
3/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 644
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
 
💀 AWP 💯 🧘 India 🔰
Russia
3/12 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3544
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
   
PL de_dust PL [Skill:400]
Germany
3/20
Kỹ năng người chơi: 6982
de_cache_v2
Vòng không giới hạn
kết nối
🏄 Surf 🔰
USA (San Francisco)
3/12 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 423
surf_iceday2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
[CsPe]#1 Stick Together, Team!
South America (Brasil)
3/20
Kỹ năng người chơi: 999
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Thai_Team
Asia (Singapore)
3/20
Kỹ năng người chơi: 8181
aim_map
Vòng không giới hạn
kết nối
   
#128MilyarDolarNerede
Turkey
2/20 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 206
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
de_dust2
USA (New York City)
2/6 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 13729
aim_map
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🍈 Me Importa La Fruta 🍊
Germany
1/20
Kỹ năng người chơi: 85
de_aztec
Vòng không giới hạn
kết nối
🏄 Surf 🔰
Germany
1/12 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1135
surf_iceday2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🥼 cs Mini 👯 Militia 🔰
Turkey
1/6 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Peaceful Server
Asia (Singapore)
1/20
Kỹ năng người chơi: -
fy_iceworld
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 de ⌛ Dust_mini2 🌵 🔰
France
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_mini2
Round giới hạn: 20
kết nối
 
💀 AWP 💯 🧘 India 🔰
Turkey
0/12
Kỹ năng người chơi: -
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
🎪 Lobby 🛹 Skins 👀👘 🔊
USA (San Francisco)
0/32
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Round giới hạn: 20
kết nối
   
FunkyGame
Germany
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_nuke
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🪒 Knife 💉 Cuchillo 🧷 Faca 🔪 Messer 🩸 Coutea 🔰
Germany
0/12
Kỹ năng người chơi: -
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Go Ninja Go 🔊
France
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🥼 cs Mini 👯 Militia 🔰
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🍖 Meat 🥓 Carne🍗 Fleisch 🥩 Viande
USA (New York City)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
🎪 Lobby 🛹 Skins 👀👘 🔊
USA (New York City)
0/32
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Round giới hạn: 20
kết nối
   
NO AUTO NO SHIELD dust2 BACKUP [Skill:1000]
USA (New York City)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
🐇 Bunny Hop 🐰 🔰
France
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_blocks
Round giới hạn: 20
kết nối
🎯 Aim Map 🔰
Turkey
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
 
CHAKVETA
USA (New York City)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🪒 Knife 💉 Cuchillo 🧷 Faca 🔪 Messer 🩸 Coutea 🔰
France
0/12
Kỹ năng người chơi: -
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
   
== RUSH [BR] ==
South America (Brasil)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_inferno
Vòng không giới hạn
kết nối
🎯 Aim Map 🔰
USA (New York City)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Top of Asia 2#
Asia (Singapore)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
🏄 Surf 🔰
USA (New York City)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
surf_iceday2
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Surf 🔰
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
surf_iceday2
Round giới hạn: 20
kết nối
🐇 Bunny Hop 🐰 🔰
USA (New York City)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_blocks
Round giới hạn: 20
kết nối
 
BFF featuring The Dark Side
Germany
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_train
Vòng không giới hạn
kết nối
 
💀 AWP 💯 🧘 India 🔰
USA (New York City)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
   
InAsaL Gaming 5.0
Asia (Singapore)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
 
💀 Scout 💯 Sniper 🔰
USA (New York City)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🍖 Meat 🥓 Carne🍗 Fleisch 🥩 Viande
Spain
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🥼 cs Mini 👯 Militia 🔰
USA (New York City)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
   
yAk_de_dust2
USA (San Francisco)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 de ⌛ Dust_mini2 🌵 🔰
USA (New York City)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_mini2
Round giới hạn: 20
kết nối
🎪 Lobby 🛹 Skins 👀👘 🔊
France
0/32
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🪒 Knife 💉 Cuchillo 🧷 Faca 🔪 Messer 🩸 Coutea 🔰
USA (New York City)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🪒 Knife 💉 Cuchillo 🧷 Faca 🔪 Messer 🩸 Coutea 🔰
USA (San Francisco)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
🎪 Lobby 🛹 Skins 👀👘 🔊
Turkey
0/32
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🍖 Meat 🥓 Carne🍗 Fleisch 🥩 Viande
France
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
     
Adminko
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[WAR] Brazil Vs Argentina 🔊
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_omahabeach_ww2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🍖 Meat 🥓 Carne🍗 Fleisch 🥩 Viande
Turkey
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
🎪 Lobby 🛹 Skins 👀👘 🔊
South America (Brasil)
0/32
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Assaults [no limit]
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault_shadow
Vòng không giới hạn
kết nối
 
💀 AWP 💯 🧘 India 🔰
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
   
CGI CS party
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🪒 Knife 💉 Cuchillo 🧷 Faca 🔪 Messer 🩸 Coutea 🔰
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 de ⌛ Dust_mini2 🌵 🔰
Turkey
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_mini2
Round giới hạn: 20
kết nối
 
DZPG
Germany
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[ROFT]OTTOMANSOUL-CASH SERVER-
Turkey
0/20
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Jebanka
Germany
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Fly on 747 to Rio
Russia
0/20
Kỹ năng người chơi: -
cs_747
Vòng không giới hạn
kết nối
 
💀 Scout 💯 Sniper 🔰
France
0/12
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
 
VG[Unity]VrTx [Resurrection]
Turkey
0/20
Kỹ năng người chơi: -
gg_adrenalin
Vòng không giới hạn
kết nối
 
💀 Scout 💯 Sniper 🔰
Turkey
0/12
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
   
VG[Unity]VrTx [Resurrection]
Turkey
0/20
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
🎯 Aim Map 🔰
Spain
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
   
VG[Unity]VrTx [Resurrection]
Turkey
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
🎯 Aim Map 🔰
Asia (Singapore)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Day By DAYI # [216] [Skill:500]
Turkey
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🍖 Meat 🥓 Carne🍗 Fleisch 🥩 Viande
USA (San Francisco)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
 
💀 AWP 💯 🧘 India 🔰
USA (San Francisco)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
🎯 Aim Map 🔰
USA (San Francisco)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🥼 cs Mini 👯 Militia 🔰
USA (San Francisco)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
🐇 Bunny Hop 🐰 🔰
USA (San Francisco)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_blocks
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🥼 cs Mini 👯 Militia 🔰
France
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
 
💀 Scout 💯 Sniper 🔰
USA (San Francisco)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Surf 🔰
France
0/12
Kỹ năng người chơi: -
surf_iceday2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 de ⌛ Dust_mini2 🌵 🔰
USA (San Francisco)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_mini2
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🪒 Knife 💉 Cuchillo 🧷 Faca 🔪 Messer 🩸 Coutea 🔰
Asia (Singapore)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
   
*** GDM *** SEM NOOB
South America (Brasil)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_aztec
Vòng không giới hạn
kết nối
   
TeamBuilding
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Vòng không giới hạn
kết nối
🎪 Lobby 🛹 Skins 👀👘 🔊
Asia (Singapore)
0/32
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Round giới hạn: 20
kết nối
     
Van Damn! [Skill:10000]
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🍖 Meat 🥓 Carne🍗 Fleisch 🥩 Viande
Asia (Singapore)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 de ⌛ Dust_mini2 🌵 🔰
Asia (Singapore)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_mini2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
[STr] - SHOOTER SERVER
South America (Brasil)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🥼 cs Mini 👯 Militia 🔰
Asia (Singapore)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
   
☠ CANNIBAL[S] MIX ☠
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
de_dust2
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🍖 Meat 🥓 Carne🍗 Fleisch 🥩 Viande
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
🐇 Bunny Hop 🐰 🔰
Spain
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_blocks
Round giới hạn: 20
kết nối
🎯 Aim Map 🔰
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
 
💀 Scout 💯 Sniper 🔰
Spain
0/12
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
🐇 Bunny Hop 🐰 🔰
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_blocks
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 de ⌛ Dust_mini2 🌵 🔰
Spain
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_mini2
Round giới hạn: 20
kết nối
 
💀 Scout 💯 Sniper 🔰
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
   
KopiTiam Closing 25 Apr 🔊
Asia (Singapore)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 de ⌛ Dust_mini2 🌵 🔰
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_mini2
Round giới hạn: 20
kết nối
🎪 Lobby 🛹 Skins 👀👘 🔊
Russia
0/32
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Round giới hạn: 20
kết nối
 
AEP Squad
Germany
0/6
Kỹ năng người chơi: -
ffa_cloudcity_sw
Vòng không giới hạn
kết nối
   
KOKO until 22-02-2022 🔊
Asia (Singapore)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_vertigo
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Catos Colosseum - Money 16k
Germany
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_inferno
Vòng không giới hạn
kết nối
🎯 Aim Map 🔰
France
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
     
Deathmatch AK-47 only
Germany
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[MoD]
Germany
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault_gamma
Round giới hạn: 20
kết nối
   
HC clanserver
Germany
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Double Poney
France
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
💀 AWP 💯 🧘 India 🔰
Germany
0/12
Kỹ năng người chơi: -
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🥼 cs Mini 👯 Militia 🔰
Germany
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
   
My Internet Laggy Feels 🤰
Germany
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_nuke
Vòng không giới hạn
kết nối
 
💀 AWP 💯 🧘 India 🔰
France
0/12
Kỹ năng người chơi: -
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
 
S A L E E N
Germany
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
🎪 Lobby 🛹 Skins 👀👘 🔊
Germany
0/32
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Round giới hạn: 20
kết nối
   
de-dotter 🔊
Germany
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
🏄 Surf 🔰
Turkey
0/12
Kỹ năng người chơi: -
surf_iceday2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
oldSnaKes Arena 🐍 [Skill:1000]
Germany
0/20 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
💀 Scout 💯 Sniper 🔰
Asia (Singapore)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🍖 Meat 🥓 Carne🍗 Fleisch 🥩 Viande
Germany
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
🐇 Bunny Hop 🐰 🔰
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_blocks
Round giới hạn: 20
kết nối
🎯 Aim Map 🔰
Germany
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
 
💀 Scout 💯 Sniper 🔰
Russia
0/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
🐇 Bunny Hop 🐰 🔰
Germany
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_blocks
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🥼 cs Mini 👯 Militia 🔰
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
 
💀 Scout 💯 Sniper 🔰
Germany
0/12
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 de ⌛ Dust_mini2 🌵 🔰
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_mini2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 de ⌛ Dust_mini2 🌵 🔰
Germany
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_mini2
Round giới hạn: 20
kết nối
🐇 Bunny Hop 🐰 🔰
Asia (Singapore)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_blocks
Round giới hạn: 20
kết nối
 
OFFICE 🔊
Spain
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_office
Vòng không giới hạn
kết nối
   
24*7 de_dust2
USA (San Francisco)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
doopers dusty den
Spain
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
🏄 Surf 🔰
Asia (Singapore)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
surf_iceday2
Round giới hạn: 20
kết nối
🎪 Lobby 🛹 Skins 👀👘 🔊
Spain
0/32
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Round giới hạn: 20
kết nối
 
OMOMO
USA (San Francisco)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Vòng không giới hạn
kết nối
🏄 Surf 🔰
Spain
0/12
Kỹ năng người chơi: -
surf_iceday2
Round giới hạn: 20
kết nối
🐇 Bunny Hop 🐰 🔰
Turkey
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_blocks
Round giới hạn: 20
kết nối
 
💀 AWP 💯 🧘 India 🔰
Spain
0/12
Kỹ năng người chơi: -
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
 
ptO Mini
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
awp_base
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🥼 cs Mini 👯 Militia 🔰
Spain
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🍖 Meat 🥓 Carne🍗 Fleisch 🥩 Viande
Russia
0/6 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🪒 Knife 💉 Cuchillo 🧷 Faca 🔪 Messer 🩸 Coutea 🔰
Spain
0/12
Kỹ năng người chơi: -
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Kanasai
Asia (Singapore)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
  Thuê máy chủ của riêng bạn! Bất kỳ bản đồ, bất kỳ gamemode, máy chủ riêng cho bạn bè hoặc công cộng.