02.02 Sound clicks and crackle fix 07.03 International Women's Day 2021 04.03 Get the Ice Snake Knife from Dragonica 02.03 Get the knife - Urban Knife 09.02 Competition: Highlights 23.01 New maps in January for Private Servers
thuê
Người chơi trực tuyến: 632
Chơi trong trình duyệt cs-online.club Giờ máy chủ: 07 Mar 23:50

CÁC KẾ HOẠCH
 • Thời gian kích hoạt máy chủ
  Sau khi trả tiền
 • Giờ làm việc
 • Bản đồ tùy chỉnh
  Khả năng tải lên bản đồ riêng
 • Số liệu thống kê
  Số liệu thống kê +Cash
 • Ủng hộ
  Phương pháp liên hệ nhóm hỗ trợ
 • Chế độ trò chơi
  Chọn từ bất kỳ Chế độ trò chơi có sẵn nào
 • Người chơi Slots
 • Máy chủ hiển thị
  Hiển thị máy chủ trên trang chính
 • Mật khẩu
  Khả năng đặt mật khẩu máy chủ
 • Thời gian thuê
 • Giá bán
Private Mini
 • Tức thì
 • 24/7/365
 • Đúng
 • Có (không bắt buộc)
 • Truy cập trang Danh bạ
 • Cổ điển, Thịt, AIM
 • 6
 • Yes (optional)
 • Có (không bắt buộc)
 • 1 tháng
 • 6 Gold
Private
 • Tức thì
 • 24/7/365
 • Đúng
 • Có (không bắt buộc)
 • Truy cập trang Danh bạ
 • Cổ điển, Thịt, AIM
 • 12
 • Yes (optional)
 • Có (không bắt buộc)
 • 1 tháng
 • 6 Gold
  Discount -50%
Private Plus
 • Tức thì
 • 24/7/365
 • Đúng
 • Có (không bắt buộc)
 • Truy cập trang Danh bạ
 • Cổ điển, Thịt, AIM
 • 20
 • Yes (optional)
 • Có (không bắt buộc)
 • 1 tháng
 • 9 Gold
  Discount -50%

Để đặt hàng một máy chủ, bạn phải là người chơi đã đăng ký
21:31
My Internet Laggy Feels

*Private server [#milf idhk](https://cs-online.club/rating/search/bcbf0eeaa9f782353cfde2dd2a85ba )
Map:
de_aztec
Players:
17/20
Country:
Port:
27453
Statistics:
Yes
Average skill:
9676
Average ping:
70
Connect to server**

21:32
🏃 Hide & 👀 Seek

Public server
Map: hns_frontier_rats
Players: 1/12
Country:
Port: 27041
Statistics: Yes
Average skill: 540
Average ping: 60
Connect to server

21:40
🏄 Ice Day2🥶

Public server
Map: surf_iceday2
Players: 1/12
Country:
Port: 27267
Statistics: No
Average skill: 1035
Average ping: 15
Connect to server

21:41
My Internet Laggy Feels

*Private server [#milf idhk](https://cs-online.club/rating/search/bcbf0eeaa9f782353cfde2dd2a85ba )
Map:
de_aztec
Players:
17/20
Country:
Port:
27453
Statistics:
Yes
Average skill:
11396
Average ping:
66
Connect to server**

21:47
Cetka

Private server Cetka
Map: de_dust2
Players: 11/12
Country:
Port: 27096
Statistics: Yes
Average skill: 4400
Average ping: 93
Connect to server

21:50
[STr] - SHOOTER SERVER

Private server [STr] - Amanda M
Map: de_dust2
Players: 16/20
Country:
Port: 27035
Statistics: Yes
Average skill: 18430
Average ping: 48
Connect to server

21:53
😱 Italy 🍕

Public server
Map: cs_italy
Players: 1/12
Country:
Port: 27413
Statistics: Yes
Average skill: 4556
Average ping: 53
Connect to server

21:58
🏹 Lego 🎲

Public server
Map: awp_lego_2018
Players: 10/12
Country:
Port: 27047
Statistics: Yes
Average skill: 2317
Average ping: 53
Connect to server

22:03
CS_lokis

Private server nacho771984
Map: de_santorini
Players: 4/12
Country:
Port: 27038
Statistics: No
Average skill: 4753
Average ping: 58
Connect to server

22:12
🧨 Dust2 ⏳

Public server
Map: de_dust2
Players: 0/12
Country:
Port: 27452
Statistics: Yes
Average skill: 9381
Average ping: 70
Connect to server

22:18
My Internet Laggy Feels

*Private server [#milf idhk](https://cs-online.club/rating/search/bcbf0eeaa9f782353cfde2dd2a85ba )
Map:
de_aztec
Players:
13/20
Country:
Port:
27453
Statistics:
Yes
Average skill:
16496
Average ping:
49
Connect to server**

22:21
🏄 Ice Day2🥶

Public server
Map: surf_iceday2
Players: 7/12
Country:
Port: 27267
Statistics: No
Average skill: 1738
Average ping: 57
Connect to server

22:23
🏹 India 🧘 🏺

Public server
Map: awp_india
Players: 8/12
Country:
Port: 27120
Statistics: Yes
Average skill: 2810
Average ping: 70
Connect to server

22:27
🧨 Mirage 🤪

Public server
Map: de_mirage
Players: 1/12
Country:
Port: 27070
Statistics: Yes
Average skill: 401
Average ping: 68
Connect to server

22:33
My Internet Laggy Feels

*Private server [#milf idhk](https://cs-online.club/rating/search/bcbf0eeaa9f782353cfde2dd2a85ba )
Map:
de_aztec
Players:
16/20
Country:
Port:
27453
Statistics:
Yes
Average skill:
10901
Average ping:
61
Connect to server**

22:41
🏄 Ice Day2🥶

Public server
Map: surf_iceday2
Players: 10/12
Country:
Port: 27267
Statistics: No
Average skill: 1364
Average ping: 33
Connect to server

22:51
Assault DIM 2.5min, autosniper

Private server DIM
Map: cs_assault
Players: 20/20
Country:
Port: 27054
Statistics: Yes
Average skill: 13061
Average ping: 94
Connect to server

23:22
😱 Militia 🏪

Public server
Map: cs_militia
Players: 11/12
Country:
Port: 27031
Statistics: Yes
Average skill: 6568
Average ping: 35
Connect to server

23:27
Mansion[Perks][Cash]

Private server ANTIVOLT / YouTube
Map: cs_mansion
Players: 7/12
Country:
Port: 27072
Statistics: Yes
Average skill: 9871
Average ping: 52
Connect to server

23:34
😱 Militia 🏪

Public server
Map: cs_militia
Players: 9/12
Country:
Port: 27031
Statistics: Yes
Average skill: 9028
Average ping: 38
Connect to server

Trò chuyện ở đâu?
Gia nhập với chúng tôi Discord tán gẫu!