02.02 Sound clicks and crackle fix 28.05 Summer Event - Crimson Web Knife 07.05 [Event] Victory in Europe Day 02.05 May's discounts (20% OFF) at Premium and Renting a server 30.04 New maps for a private servers owners 12.04 Get the knife - M9 Trojan Horse
thuê
Người chơi trực tuyến: 646
Chơi trong trình duyệt cs-online.club Giờ máy chủ: 14 Jun 11:57

CÁC KẾ HOẠCH
 • Thời gian kích hoạt máy chủ
  Sau khi trả tiền
 • Giờ làm việc
 • Bản đồ tùy chỉnh
  Khả năng tải lên bản đồ riêng
 • Số liệu thống kê
  Số liệu thống kê +Cash
 • Ủng hộ
  Phương pháp liên hệ nhóm hỗ trợ
 • Chế độ trò chơi
  Chọn từ bất kỳ Chế độ trò chơi có sẵn nào
 • Người chơi Slots
 • Máy chủ hiển thị
  Hiển thị máy chủ trên trang chính
 • Mật khẩu
  Khả năng đặt mật khẩu máy chủ
 • Thời gian thuê
 • Giá bán
Private Mini
 • Tức thì
 • 24/7/365
 • Đúng
 • Có (không bắt buộc)
 • Truy cập trang Danh bạ
 • Cổ điển, Thịt, AIM
 • 6
 • Yes (optional)
 • Có (không bắt buộc)
 • 1 tháng
 • 6 Gold
Private
 • Tức thì
 • 24/7/365
 • Đúng
 • Có (không bắt buộc)
 • Truy cập trang Danh bạ
 • Cổ điển, Thịt, AIM
 • 12
 • Yes (optional)
 • Có (không bắt buộc)
 • 1 tháng
 • 12 Gold
Private Plus
 • Tức thì
 • 24/7/365
 • Đúng
 • Có (không bắt buộc)
 • Truy cập trang Danh bạ
 • Cổ điển, Thịt, AIM
 • 20
 • Yes (optional)
 • Có (không bắt buộc)
 • 1 tháng
 • 18 Gold

Để đặt hàng một máy chủ, bạn phải là người chơi đã đăng ký
08:16
💀 AWP 💯 🧘 India 🔰

Public server
Map: awp_india
Players: 2/12
Country:
Port: 27073
Statistics: Yes
Average skill: 4329
Average ping: 77
Connect to server

08:21
LUXUS Assault!

Private server [LUXUS] shek3112
Map: cs_assault
Players: 17/20
Country:
Port: 27067
Statistics: Yes
Average skill: 12073
Average ping: 56
Connect to server

08:50
WHO LET THE DOGS OUT

Private server MoTo
Map: de_dust
Players: 17/20
Country:
Port: 27034
Statistics: Yes
Average skill: 6666
Average ping: 66
Connect to server

09:08
-Alexander BIG-

Private server -Alexander-
Map: surf_ski_2
Players: 8/20
Country:
Port: 27083
Statistics: Yes
Average skill: 197
Average ping: 54
Connect to server

09:19
Kopi Tiam

Private server [uncle] DEAD
Map: cs_italy
Players: 3/20
Country:
Port: 27011
Statistics: Yes
Average skill: 10936
Average ping: 59
Connect to server

09:20
Lai Lai not dusty here

Private server Sibehsian
Map: cs_omahabeach_ww2
Players: 4/20
Country:
Port: 27098
Statistics: Yes
Average skill: 25964
Average ping: 3
Connect to server

09:50
-Alexander BIG-

Private server -Alexander-
Map: surf_ski_2
Players: 14/20
Country:
Port: 27083
Statistics: Yes
Average skill: 605
Average ping: 47
Connect to server

10:05
TURKISH UNLIMITED SURF SERVER

Private server k3r1mh4n
Map: surf_ski_5
Players: 3/12
Country:
Port: 27025
Statistics: No
Average skill: 1985
Average ping: 62
Connect to server

10:28
🪒 Knife 💉 Cuchillo 🧷 Faca 🔪 Messer 🩸 Coutea 🔰

Public server
Map: 35hp_2
Players: 1/12
Country:
Port: 27878
Statistics: Yes
Average skill: 9971
Average ping: 36
Connect to server

10:36
Mansion No AWP!!!

Private server clxoid
Map: cs_mansion
Players: 4/12
Country:
Port: 27036
Statistics: Yes
Average skill: 3023
Average ping: 54
Connect to server

10:42
💀 AWP 💯 🧘 India 🔰

Public server
Map: awp_india
Players: 8/12
Country:
Port: 27073
Statistics: Yes
Average skill: 4596
Average ping: 54
Connect to server

10:48
🪒 Knife 💉 Cuchillo 🧷 Faca 🔪 Messer 🩸 Coutea 🔰

Public server
Map: 35hp_2
Players: 1/12
Country:
Port: 27878
Statistics: Yes
Average skill: 10392
Average ping: 107
Connect to server

10:55
WHO LET THE DOGS OUT

Private server MoTo
Map: de_dust
Players: 19/20
Country:
Port: 27034
Statistics: Yes
Average skill: 12864
Average ping: 53
Connect to server

11:10
🪒 Knife 💉 Cuchillo 🧷 Faca 🔪 Messer 🩸 Coutea 🔰

Public server
Map: 35hp_2
Players: 7/12
Country:
Port: 27878
Statistics: Yes
Average skill: 3590
Average ping: 91
Connect to server

11:11
yAk

Private server [rim-job]bOoGeyMaN
Map: de_dust2
Players: 13/20
Country:
Port: 27004
Statistics: Yes
Average skill: 25896
Average ping: 94
Connect to server

11:21
[CsPe]#2 Everyone is Welcome!

Private server [CsPe] Lesotto
Map: cs_mansion
Players: 2/20
Country:
Port: 27003
Statistics: Yes
Average skill: 691
Average ping: n/a
Connect to server

11:27
Lai Lai not dusty here

Private server Sibehsian
Map: cs_omahabeach_ww2
Players: 18/20
Country:
Port: 27098
Statistics: Yes
Average skill: 10300
Average ping: 41
Connect to server

11:29
VG[Unity]VrTx [Resurrection]

*Private server [Unity VG](https://cs-online.club/rating/search/6472741af49db4b787e128a6668a57 )
Map:
de_dust2
Players:
20/20
Country:
Port:
27108
Statistics:
Yes
Average skill:
7248
Average ping:
103
Connect to server**

11:43
Public Meat 🍖

Public server
Map: ffa_assault_upc
Players: 6/12
Country:
Port: 27297
Statistics: Yes
Average skill: 8563
Average ping: 31
Connect to server

11:53
Lai Lai not dusty here

Private server Sibehsian
Map: cs_swetofor
Players: 13/20
Country:
Port: 27098
Statistics: Yes
Average skill: 15964
Average ping: 69
Connect to server

Trò chuyện ở đâu?
Gia nhập với chúng tôi Discord tán gẫu!