Chơi trên trình duyệt
CS-ONLINE.CLUB
Giờ máy chủ: 25 Nov 13:10
Hiển thị lời mời
Ẩn lời mời

11:24
Classic #2

Public server
Map: de_dust
Players: 12/12
Country:
Port: 27004
Statistics: Yes
Average skill: 2326
Average ping: 50
Connect to server

11:27
GunGame FFA ☠ Train

Public server
Map: ffa_train
Players: 3/10
Country:
Port: 27040
Statistics: No
Average skill: 1211
Average ping: 20
Connect to server

11:30
Meat #9

Public server
Map: 35hp_gx
Players: 3/10
Country:
Port: 27018
Statistics: Yes
Average skill: 3270
Average ping: 81
Connect to server

11:41
Relax

Private server Jrgen Norbert Klop
Map: awp_india
Players: 19/20
Country:
Port: 27410
Statistics: Yes
Average skill: 3216
Average ping: 109
Connect to server

11:43
Meat #9

Public server
Map: 35hp_gx
Players: 11/10
Country:
Port: 27018
Statistics: Yes
Average skill: 1487
Average ping: 79
Connect to server

11:46
Classic #122 x18

Public server
Map: de_dust
Players: 17/18
Country:
Port: 27027
Statistics: Yes
Average skill: 4892
Average ping: 95
Connect to server

11:50
GunGame ⚡ WAR #10

Public server
Map: gg_2000
Players: 3/14
Country:
Port: 27334
Statistics: No
Average skill: 212
Average ping: 156
Connect to server

11:51
Classic #133

Public server
Map: cs_assault_gamma
Players: 9/12
Country:
Port: 27687
Statistics: Yes
Average skill: 2467
Average ping: 80
Connect to server

11:55
GunGame ⚡ WAR #10

Public server
Map: gg_2000
Players: 9/14
Country:
Port: 27334
Statistics: No
Average skill: 364
Average ping: 37
Connect to server

11:55
Meat #9

Public server
Map: 35hp_gx
Players: 4/10
Country:
Port: 27018
Statistics: Yes
Average skill: 2706
Average ping: 106
Connect to server

12:02
Classic #103 16x

Public server
Map: de_aztec_cs15
Players: 17/16
Country:
Port: 27449
Statistics: Yes
Average skill: 869
Average ping: 42
Connect to server

12:03
Meat #9

Public server
Map: 35hp_gx
Players: 8/10
Country:
Port: 27018
Statistics: Yes
Average skill: 1128
Average ping: 80
Connect to server

12:09
GunGame ⚡ WAR airsoft #1

Public server
Map: gg_airsoft_v2
Players: 9/14
Country:
Port: 27901
Statistics: No
Average skill: 70
Average ping: 58
Connect to server

12:29
Relax

Private server Jrgen Norbert Klop
Map: awp_india
Players: 19/20
Country:
Port: 27410
Statistics: Yes
Average skill: 3839
Average ping: 79
Connect to server

12:35
35HP #1

Public server
Map: 35hp_2
Players: 10/10
Country:
Port: 27598
Statistics: Yes
Average skill: 3600
Average ping: 77
Connect to server

12:36
Classic #10

Public server
Map: cs_mansion
Players: 4/12
Country:
Port: 27025
Statistics: Yes
Average skill: 2526
Average ping: 62
Connect to server

12:45
Classic #122 x18

Public server
Map: de_dust
Players: 17/18
Country:
Port: 27027
Statistics: Yes
Average skill: 8463
Average ping: 107
Connect to server

12:52
Death Run #1

Public server
Map: dr_countryside
Players: 7/11
Country:
Port: 27077
Statistics: No
Average skill: 312
Average ping: 66
Connect to server

12:53
Classic #121 x18

Public server
Map: de_dust2
Players: 17/18
Country:
Port: 27026
Statistics: Yes
Average skill: 2477
Average ping: 67
Connect to server

12:56
Classic #24

Public server
Map: de_dust2
Players: 10/10
Country:
Port: 27048
Statistics: Yes
Average skill: 1161
Average ping: 57
Connect to server

Trò chuyện ở đâu?
Gia nhập với chúng tôi Discord tán gẫu!
Nước  Russia  (460) Canada  (11) Asia  (162) India  (28) Brasil  (17) Germany  (33) Turkey  (45) Poland  (32) USA (NYC)  (1) USA (SF)  (8) Israel  (1) Australia  Spain  (15) France  (13)
18 Players (119)   Lobby   Training   Bhop (4)   Pro Servers   Private Servers (105)   Classic (451) Condition Zero (3) CSS (25) Duel (20) Deathmatch (23) Gun Game (95) Hide'n'Seek (2) Meat (5) Death Run (23) AWP (44) Minecraft (19) S.T.A.L.K.E.R. (3) Ukraine Star Wars 35hp (10) Grenades Surfing (29) Bender's Rats (18) AIM (18) Russia (10) VIP 16 Players (191) Crazy Game Voice Chat (97) Summer Update
Thêm  Máy chủ được đánh giá Yêu cầu kỹ năng Chưa đầy Có nguời chơi  
Lưu
Đặt lại bộ lọc
Rating / Perks Máy chủ   Số nguời chơi bằng bộ lọc: 481  ↓ Bản đồ  
Làm mới
 
fy_2000 [no limit]
Russia
21/20 (21 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1479
fy_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #124 x18
Russia
18/18 (16 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3786
de_inferno
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #121 x18
Russia
18/18 (20 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6155
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #123 x18
Russia
18/18 (17 connecting)
Kỹ năng người chơi: 7044
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #103 16x
Russia
16/16 (12 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2772
de_aztec_cs15
Round giới hạn: 20
kết nối
   
[JFF] Just For Fun
South America (Brasil)
16/16 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 564
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #105 16x
Russia
15/16 (14 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5430
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
GunGame ⚡ WAR #1 🔊
Russia
14/14 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 620
gg_adrenalin
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #106 16x
Russia
13/16 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2714
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #122 x18
Russia
12/18 (20 connecting)
Kỹ năng người chơi: 7189
de_dust
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #26
Russia
12/12 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1765
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #31
Russia
12/12 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2897
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #32
Russia
12/12 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4069
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #100
Russia
11/12 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2551
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Sniper #1
Russia
11/10 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 690
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #1
Russia
11/12 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2522
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
Deathmatch ☠ Ratz #1 🔊
Russia
11/12 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1710
ffa_rats_1337
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #47
Russia
11/12 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1608
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #35
Russia
10/10 (13 connecting)
Kỹ năng người chơi: 76
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
↔️ Surfing @ combat #1
Russia
10/12 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1042
surf_combat
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Grenades Trails #1 18x
Russia
10/18 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2846
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
 
35HP #1
Russia
9/10 (18 connecting)
Kỹ năng người chơi: 470
35hp_2
Round giới hạn: 20
kết nối
GunGame ☠ #1 🔊
Russia
9/10 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 692
gg_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #11
Russia
9/10
Kỹ năng người chơi: 2046
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #33
Russia
8/12 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2476
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #10
Russia
8/12 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2805
cs_mansion
Round giới hạn: 20
kết nối
   
CS:S #3
Russia
8/10 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1028
de_dust2_css
Vòng không giới hạn
kết nối
GG Winter war 🔊
Russia
8/14 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 233
gg_winter_s
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #133
Russia
7/10 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4740
cs_assault_gamma
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #25
Russia
6/10 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1343
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
CS:S #1
Russia
6/10
Kỹ năng người chơi: 2889
de_dust2_css
Vòng không giới hạn
kết nối
↔️ Surfing @ ski_2 #1
Russia
6/12 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1421
surf_ski_2
Vòng không giới hạn
kết nối
GunGame ⚡ WAR #8 🔊
Russia
6/14 (11 connecting)
Kỹ năng người chơi: 279
gg_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Mansion[Perks][Cash]
Russia
6/12 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6825
cs_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
   
MAD PLAYERS 🔊
Russia
6/12 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4146
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
FFA ☠ AWP Only #1 🔊
Russia
6/10 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 120
ffa_rats3_v2
Vòng không giới hạn
kết nối
Death Run #2
Russia
5/11 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 925
dr_dangerous
Vòng không giới hạn
kết nối
↔️ Surfing @ surf_sand #1
Russia
5/12 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 548
surf_sand
Vòng không giới hạn
kết nối
↔️ Surfing @ minecraft_fabi #1
Russia
5/12 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 339
surf_minecraft_fabi
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Sniper #2
Russia
5/10 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 622
awp_lego_2018
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Meat #1
Northern America (Canada)
4/10 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 53
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Sniper Wars #3
Russia
4/12 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2767
awp_vertigo_final
Round giới hạn: 20
kết nối
S.T.A.L.K.E.R. Gun Game DM #1 🔊
Russia
4/12 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 511
ffa_pripyat
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Minecraft AIM #2
Russia
4/10 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 210
aim_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
Death Run #1
Russia
4/11 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 559
dr_countryside
Vòng không giới hạn
kết nối
🇷🇺 FFA ffa_kvartal2 #1 🔊
Russia
4/10 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
ffa_kvartal2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #22
Russia
4/4
Kỹ năng người chơi: 62
de_dust2_2x2
Round giới hạn: 20
kết nối
↔️ Surfing @ ski_5 #1
Russia
3/12 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 810
surf_ski_5
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #2
Russia
3/12 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 673
de_dust
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #21
Russia
2/4 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 50
de_dust2_2x2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #79
Russia
2/12 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1147
cs_mansion
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Minecraft AIM #2
Northern America (Canada)
2/10 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 54
aim_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #39
Russia
2/12 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1697
de_aztec
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Duel aim_headshot #1
Northern America (Canada)
2/2 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 91
aim_headshot
Round giới hạn: 20
kết nối
Hide and Seek #2
Northern America (Canada)
2/10
Kỹ năng người chơi: 1887
hns_rayish_saxum
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🇷🇺 RU cs_swetofor #1
Russia
2/10
Kỹ năng người chơi: 783
cs_swetofor
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #125 x18
Russia
2/18 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 506
cs_italy
Round giới hạn: 20
kết nối
BHOP blocks #1
Russia
2/8 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 25
bhop_blocks
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Duel aim_map #2
Russia
2/2 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 75
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
GunGame ⚡ WAR #2 🔊
Russia
2/14 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 100
gg_adrenalin
Vòng không giới hạn
kết nối
   
CS:S #2
Russia
2/10 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 50
de_dust2_css
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Duel fy_pool_day #1
Russia
2/2 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 151
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #34
Russia
2/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2014
de_dust
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Duel fy_iceworld #1
Russia
2/2 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 285
fy_iceworld
Round giới hạn: 20
kết nối
   
[STr] - SHOOTER SERVER
South America (Brasil)
1/20 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 50
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
GunGame FFA ☠ Assault #1 🔊
Russia
1/10
Kỹ năng người chơi: 50
ffa_assault_upc
Vòng không giới hạn
kết nối
GunGame FFA ☠ Ratz CZ 🔊
Russia
1/10 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 290
ffa_rats_1337_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
Duel de_dust2_2x2 #1
Russia
1/2 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 430
de_dust2_2x2
Round giới hạn: 20
kết nối
Duel de_train_2x2 #1
Russia
1/2 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 52
de_train_2x2
Round giới hạn: 20
kết nối
GunGame ⚡ WAR #10
Northern America (Canada)
1/14 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 50
gg_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Duel aim_map #1
Russia
1/2 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 197
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #80
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_rats_caravan
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #122 x18
Northern America (Canada)
0/18
Kỹ năng người chơi: -
de_dust
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #18
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_nuke
Round giới hạn: 20
kết nối
BHOP deposito #1
Northern America (Canada)
0/8
Kỹ năng người chơi: -
bhop_deposito
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #101
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_siege
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Minecraft 35HP #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
35hp_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
   
[Community] remm
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_airsoft_v2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #128
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault_go
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #127
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_go
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #23
Russia
0/4
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #24
Russia
0/10 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #129
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_nuke_go
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #130
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_vertigo_go
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #20
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_cbble
Round giới hạn: 20
kết nối
Duel de_train_2x2 #1
Northern America (Canada)
0/2
Kỹ năng người chơi: -
de_train_2x2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #27
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_verso
Round giới hạn: 20
kết nối
GunGame FFA ☠ Train 🔊
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
ffa_train
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #29
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_avangard
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Sniper #2
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
awp_lego_2018
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #126
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_westwood
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🇷🇺 RU cs_swetofor #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_swetofor
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #120
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_overpass_v2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
CS:CZ #16
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_stadium_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #12
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #18
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_nuke
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #119
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_bikini
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #130
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_vertigo_go
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #118
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_cache_v2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #32
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #36
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault_upc
Round giới hạn: 20
kết nối
Deathmatch ☠ Ratz #1 🔊
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_rats_1337
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #37
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Grenades 💣 he_night_mr #1
Northern America (Canada)
0/8
Kỹ năng người chơi: -
he_night_mr
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #117
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_docks
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #131
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_nuke_v2_go
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #4
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Pro CSS #1 [Skill:300]
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_css
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #40
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_dust
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Sniper Wars #3
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
awp_vertigo_final
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #116
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_backalley
Round giới hạn: 20
kết nối
↔️ Surfing @ surf_sand #1
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
surf_sand
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #62
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🇷🇺 RU fy_shushmor #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_shushmor
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #65
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_aztec
Round giới hạn: 20
kết nối
   
CS:CZ #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #66
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_inferno
Round giới hạn: 20
kết nối
   
CS:CZ #9
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_italy_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #67
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_santorini
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #105 16x
Northern America (Canada)
0/16
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #7
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_cpl_mill
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #119
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_bikini
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #74
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_inetcafe
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #126
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_westwood
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #77
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_vertigo
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #14
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_mirage
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #115
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_vegas
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #21
Northern America (Canada)
0/4
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #80
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_rats_caravan
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #67
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_santorini
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #86
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_subway_v3
Round giới hạn: 20
kết nối
Death Run #1
Northern America (Canada)
0/11
Kỹ năng người chơi: -
dr_countryside
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #87
Russia
0/4
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Duel awp_india #1
Northern America (Canada)
0/2
Kỹ năng người chơi: -
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
Crack
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Vòng không giới hạn
kết nối
FFA ☠ AWP Only #1 🔊
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
ffa_rats3_v2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #16
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_italy
Round giới hạn: 20
kết nối
GunGame FFA ☠ $2000$ #1 🔊
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
ffa_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Meat #25
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
CrazyGame ☠ dust2 #1 🔊
Russia
0/14
Kỹ năng người chơi: -
ffa_dust2_buff
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #19
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_train
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Meat #14
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_iceworldx
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #114
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_seaside
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Meat #33
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_3000_b3
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #113
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_tuscan
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Minecraft Fight Yard #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
Death Run #3
Russia
0/11
Kỹ năng người chơi: -
dr_countryside
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Pro Classic 600 #1 [Skill:600]
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
Death Run #4
Russia
0/11 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
dr_dangerous
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Sniper #8
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
awp_elite_1337_v2
Round giới hạn: 20
kết nối
Deathmatch ☠ Rats_caravan #1 🔊
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
ffa_rats_caravan
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Star Wars 🚀35HP #3
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
35hp_orbit_sw
Round giới hạn: 20
kết nối
Deathmatch ☠ Rats_caravan #2 🔊
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_rats_caravan
Vòng không giới hạn
kết nối
↔️ Surfing @ minecraft_fabi #1
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
surf_minecraft_fabi
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #111
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_rio
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🇷🇺 RU aim_russia #2
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
aim_russia
Round giới hạn: 20
kết nối
Deathmatch ☠ Ratz #2 🔊
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_rats_1337
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🇷🇺 RU de_rain #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_rain
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Duel aim_aaa #1
Russia
0/2 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
aim_aaa
Round giới hạn: 20
kết nối
   
- iNFamous Team - INTL - #MIX
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_nuke
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Duel aim_headshot #1
Russia
0/2 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
aim_headshot
Round giới hạn: 20
kết nối
BHOP pal_bhops #1
Northern America (Canada)
0/8
Kỹ năng người chơi: -
bhop_mls_pal_bhops_h
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #110
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_italy2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
CS:CZ #12
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_office_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Duel aim_map #3
Russia
0/2
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
   
CS:CZ #18
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_truth_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Duel awp_india #1
Russia
0/2
Kỹ năng người chơi: -
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #1
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #110
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_italy2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #103 16x
Northern America (Canada)
0/16
Kỹ năng người chơi: -
de_aztec_cs15
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #115
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_vegas
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #108 16x
Northern America (Canada)
0/16
Kỹ năng người chơi: -
de_dust
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #17
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_office
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #113
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_tuscan
Round giới hạn: 20
kết nối
Duel de_dust2_2x2 #2
Russia
0/2
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #117
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_docks
Round giới hạn: 20
kết nối
Duel de_dust2_2x2_snow #1
Russia
0/2
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2_snow
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #120
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_overpass_v2
Round giới hạn: 20
kết nối
Duel de_dust2x2_cz #1
Russia
0/2
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2x2_cz
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #124 x18
Northern America (Canada)
0/18
Kỹ năng người chơi: -
de_inferno
Round giới hạn: 20
kết nối
Duel de_train_2x2 #2
Russia
0/2
Kỹ năng người chơi: -
de_train_2x2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #128
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault_go
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #108 16x
Russia
0/16
Kỹ năng người chơi: -
de_dust
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #132
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_mirage_go
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #107
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_untitled
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #16
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_italy
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Duel fy_pool_day #2
Russia
0/2 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #2
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_dust
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Evil Knife ka_hell2 #1
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ka_hell2_ek
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #27
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_verso
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #104 16x
Russia
0/16
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #39
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_aztec
Round giới hạn: 20
kết nối
FFA ☠ AWP Only #2 🔊
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
ffa_rats3_v2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #74
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_inetcafe
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #102
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_aztec_cs15
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #87
Northern America (Canada)
0/4
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #101
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_siege
Round giới hạn: 20
kết nối
Deathmatch ☠ Rats_caravan #1 🔊
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
ffa_rats_caravan
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Grenades 💣 he_construct #1
Russia
0/8
Kỹ năng người chơi: -
he_construct
Round giới hạn: 20
kết nối
   
AIM #19
Russia
0/10 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Grenades 💣 he_night_mr #1
Russia
0/8
Kỹ năng người chơi: -
he_night_mr
Round giới hạn: 20
kết nối
Duel de_dust2_2x2_snow #1
Northern America (Canada)
0/2
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2_snow
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Grenades 💣 he_west_mr #1
Russia
0/8
Kỹ năng người chơi: -
he_west_mr
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Duel fy_pool_day #1
Northern America (Canada)
0/2
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Grenades 💣 krystal #1
Russia
0/8
Kỹ năng người chơi: -
he_krystal
Round giới hạn: 20
kết nối
GG Winter war 🔊
Northern America (Canada)
0/14
Kỹ năng người chơi: -
gg_winter_s
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Grenades 💣 neighborhood #1
Russia
0/8
Kỹ năng người chơi: -
he_neighborhood
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Grenades 💣 krystal #1
Northern America (Canada)
0/8
Kỹ năng người chơi: -
he_krystal
Round giới hạn: 20
kết nối
GunGame FFA ☠ $2000$ #1 🔊
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
ffa_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
GunGame FFA ☠ Iceworld 🔊
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
ffa_iceworld
Vòng không giới hạn
kết nối
GunGame ⚡ WAR easy_kill #1
Northern America (Canada)
0/14
Kỹ năng người chơi: -
gg_easy_kill
Vòng không giới hạn
kết nối
GunGame ☠ #2 🔊
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
gg_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Lobby Voice #2 🔊
Northern America (Canada)
0/16
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Vòng không giới hạn
kết nối
GunGame ⚡ WAR #8 🔊
Northern America (Canada)
0/14
Kỹ năng người chơi: -
gg_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #15
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_estate
Round giới hạn: 20
kết nối
   
AIM #18
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
aim_qpad_2007
Round giới hạn: 20
kết nối
GunGame FFA ☠ Assault #2 🔊
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
ffa_assault_upc
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Meat #10
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_2000
Round giới hạn: 20
kết nối
GunGame FFA ☠ Iceworld 🔊
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
ffa_iceworld
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Meat #22
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day_go
Round giới hạn: 20
kết nối
GunGame FFA ☠ Train 🔊
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
ffa_train
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Meat #31
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_16fighter
Round giới hạn: 20
kết nối
   
CS:CZ #9
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_italy_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Meat #9
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
GunGame ☠ #2 🔊
Russia
0/10 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
gg_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
   
AIM #12
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
aim_headshot
Round giới hạn: 20
kết nối
GunGame ☠ #3 🔊
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
gg_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
PUB cs_747 x18
Northern America (Canada)
0/18
Kỹ năng người chơi: -
cs_747
Round giới hạn: 20
kết nối
   
CS:CZ #7
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_aztec_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Pro Classic #1 [Skill:300]
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
GunGame ⚡ WAR #10
Russia
0/14 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
gg_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Sniper #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
   
CS:CZ #18
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_truth_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Sniper #6
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez_bender
Round giới hạn: 20
kết nối
GunGame ⚡ WAR #3 🔊
Russia
0/14
Kỹ năng người chơi: -
gg_adrenalin
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Sniper Wars #1
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
awp_base
Round giới hạn: 20
kết nối
GunGame ⚡ WAR #5 🔊
Russia
0/14
Kỹ năng người chơi: -
gg_dustwars
Vòng không giới hạn
kết nối
Star Wars FFA 🚀 #3 🔊
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
ffa_abducted_sw
Vòng không giới hạn
kết nối
   
CS:CZ #17
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_fastline_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
VIP Rescue ⭐ as_endtown #1
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
as_endtown
Round giới hạn: 20
kết nối
GunGame ⚡ WAR airsoft #1 🔊
Russia
0/14 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
gg_airsoft_v2
Vòng không giới hạn
kết nối
↔️ Surfing @ combat #1
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
surf_combat
Vòng không giới hạn
kết nối
GunGame ⚡ WAR easy_kill #1
Russia
0/14
Kỹ năng người chơi: -
gg_easy_kill
Vòng không giới hạn
kết nối
↔️ Surfing @ ski_5 #1
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
surf_ski_5
Vòng không giới hạn
kết nối
Hide and Seek #1
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
hns_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
🇷🇺 FFA ffa_kvartal2 #1 🔊
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
ffa_kvartal2
Vòng không giới hạn
kết nối
Hide and Seek #2
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
hns_rayish_saxum
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🇷🇺 RU cs_assault_russka #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault_russka
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Lobby Voice #1 🔊
Russia
0/16
Kỹ năng người chơi: -
lobby_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🇷🇺 RU de_cu6upb_se #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_cu6upb_se
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Lobby Voice #2 🔊
Russia
0/16
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🇷🇺 RU de_russia_2x2 #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_russia_2x2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
CS:CZ #16
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_stadium_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🇺🇦 [Ukraine] darnica.net
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_vpclub
Round giới hạn: 20
kết nối
   
CS:CZ #15
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_vostok_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #14
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_mirage
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Meat #1
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
BHOP goldbhop #1
Northern America (Canada)
0/8
Kỹ năng người chơi: -
bhop_bkz_goldbhop
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Meat #10
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_2000
Round giới hạn: 20
kết nối
BHOP pena_damn #1
Northern America (Canada)
0/8
Kỹ năng người chơi: -
bhop_pena_damn
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Meat #14
Russia
0/10 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
fy_iceworldx
Round giới hạn: 20
kết nối
   
CS:CZ #11
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Meat #17
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_adrenalin
Round giới hạn: 20
kết nối
   
CS:CZ #15
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_vostok_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Meat #22
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day_go
Round giới hạn: 20
kết nối
   
CS:CZ #17
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_fastline_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Meat #24
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_vertigo
Round giới hạn: 20
kết nối
   
CS:CZ #7
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_aztec_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Meat #25
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
CS:S #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_css
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Meat #3
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_iceworld
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #10
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_mansion
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Meat #31
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_16fighter
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #102
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_aztec_cs15
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Meat #32
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_buzzkill
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #104 16x
Northern America (Canada)
0/16
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Meat #33
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_3000_b3
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #107
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_untitled
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Meat #34
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_splash
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #11
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Meat #9
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #111
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_rio
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Meat @ fy_iceworld2k
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_iceworld2k
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #114
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_seaside
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Minecraft 35HP #1
Russia
0/10 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
35hp_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #116
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_backalley
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Minecraft AIM #1
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
aim_by_pd311_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #118
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_cache_v2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
CS:CZ #12
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_office_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #12
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Minecraft AWP #1
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
awp_india_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #121 x18
Northern America (Canada)
0/18
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Minecraft Fight Yard #1
Russia
0/10 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
fy_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #123 x18
Northern America (Canada)
0/18
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Minecraft World #1
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_world_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #125 x18
Northern America (Canada)
0/18
Kỹ năng người chơi: -
cs_italy
Round giới hạn: 20
kết nối
   
PUB cs_747 x18
Russia
0/18
Kỹ năng người chơi: -
cs_747
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #127
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_go
Round giới hạn: 20
kết nối
   
PUB de_prodigy x18
Russia
0/18
Kỹ năng người chơi: -
de_prodigy
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #129
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_nuke_go
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Pro CSS #1 [Skill:300]
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_css
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #131
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_nuke_v2_go
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Pro CZ #1 [Skill:300]
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_cz
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #133
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault_gamma
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Pro Classic #1 [Skill:300]
Russia
0/10 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #15
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_estate
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Pro Classic #2 [Skill:300]
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #17
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_office
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Pro Classic 600 #1 [Skill:600]
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #19
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_train
Round giới hạn: 20
kết nối
   
CS:CZ #11
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #20
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_cbble
Round giới hạn: 20
kết nối
S.T.A.L.K.E.R. Gun Game DM #2 🔊
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_pripyat
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #24
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
CS:CZ #1
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #29
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_avangard
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Sniper #11
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
awp_4one_fresh
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #36
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault_upc
Round giới hạn: 20
kết nối
BHOP pena_damn #1
Russia
0/8
Kỹ năng người chơi: -
bhop_pena_damn
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #66
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_inferno
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Sniper #3
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #7
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_cpl_mill
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Sniper #5
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #77
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_vertigo
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Sniper #6
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez_bender
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #86
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_subway_v3
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Sniper #7
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
awp_puertomadero
Round giới hạn: 20
kết nối
CrazyGame ☠ dust2 #1 🔊
Northern America (Canada)
0/14
Kỹ năng người chơi: -
ffa_dust2_buff
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Sniper #8
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
awp_elite_1337_v2
Round giới hạn: 20
kết nối
Death Run #2
Northern America (Canada)
0/11
Kỹ năng người chơi: -
dr_dangerous
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Sniper #9
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
awp_india_go
Round giới hạn: 20
kết nối
Deathmatch ☠ Rats_caravan #2 🔊
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_rats_caravan
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Sniper Wars #1
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
awp_base
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Duel aim_aaa #1
Northern America (Canada)
0/2
Kỹ năng người chơi: -
aim_aaa
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Sniper Wars #2
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
awp_city
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Duel aim_map #1
Northern America (Canada)
0/2
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
BHOP pal_bhops #1
Russia
0/8
Kỹ năng người chơi: -
bhop_mls_pal_bhops_h
Vòng không giới hạn
kết nối
Duel de_dust2_2x2 #1
Northern America (Canada)
0/2
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_2x2
Round giới hạn: 20
kết nối
Star Wars FFA 🚀 #1 🔊
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
ffa_cloudcity_sw
Vòng không giới hạn
kết nối
Duel de_dust2x2_cz #1
Northern America (Canada)
0/2
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2x2_cz
Round giới hạn: 20
kết nối
Star Wars FFA 🚀 #3 🔊
Russia
0/10 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
ffa_abducted_sw
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Duel fy_iceworld #1
Northern America (Canada)
0/2
Kỹ năng người chơi: -
fy_iceworld
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Star Wars 🚀35HP #1
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
35hp_spacedoff_sw
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Evil Knife ka_hell2 #1
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ka_hell2_ek
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Star Wars 🚀35HP #3
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
35hp_orbit_sw
Round giới hạn: 20
kết nối
FREE PLAY NO KICK
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Training 🎯 map #1 🔊
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
training_reverti
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Grenades 💣 he_construct #1
Northern America (Canada)
0/8
Kỹ năng người chơi: -
he_construct
Round giới hạn: 20
kết nối
   
VIP Rescue ⭐ as_endtown #1
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
as_endtown
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Grenades 💣 he_west_mr #1
Northern America (Canada)
0/8
Kỹ năng người chơi: -
he_west_mr
Round giới hạn: 20
kết nối
   
[Community] CCCP
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_dvor
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Grenades 💣 neighborhood #1
Northern America (Canada)
0/8
Kỹ năng người chơi: -
he_neighborhood
Round giới hạn: 20
kết nối
   
[Community] remm
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_airsoft_v2
Round giới hạn: 20
kết nối
GunGame FFA ☠ Assault #1 🔊
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
ffa_assault_upc
Vòng không giới hạn
kết nối
BHOP goldbhop #1
Russia
0/8
Kỹ năng người chơi: -
bhop_bkz_goldbhop
Vòng không giới hạn
kết nối
GunGame FFA ☠ Ratz CZ 🔊
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
ffa_rats_1337_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
 
pto_gaminG 🔊
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
GunGame ☠ #1 🔊
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
gg_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
rats
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
ffa_rats3_v2
Vòng không giới hạn
kết nối
GunGame ⚡ WAR #1 🔊
Northern America (Canada)
0/14
Kỹ năng người chơi: -
gg_adrenalin
Vòng không giới hạn
kết nối
BHOP deposito #1
Russia
0/8
Kỹ năng người chơi: -
bhop_deposito
Vòng không giới hạn
kết nối
GunGame ⚡ WAR #5 🔊
Northern America (Canada)
0/14
Kỹ năng người chơi: -
gg_dustwars
Vòng không giới hạn
kết nối
↔️ Surfing @ green #1
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
surf_green
Vòng không giới hạn
kết nối
GunGame ⚡ WAR airsoft #1 🔊
Northern America (Canada)
0/14
Kỹ năng người chơi: -
gg_airsoft_v2
Vòng không giới hạn
kết nối
BHOP bhopsector #1
Russia
0/8
Kỹ năng người chơi: -
bhop_lmx_bhopsector
Vòng không giới hạn
kết nối
Hide and Seek #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
hns_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
BHOP bhop_kzeed_prohop #1
Russia
0/8
Kỹ năng người chơi: -
bhop_kzeed_prohop
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Lobby Voice #1 🔊
Northern America (Canada)
0/16
Kỹ năng người chơi: -
lobby_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
↔️ Surfing @ ski_2 #2
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
surf_ski_2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
AIM #13
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
aim_grad
Round giới hạn: 20
kết nối
   
AIM #8
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
aim_aaa
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Meat #11
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
↔️ Surfing @ super_mario #1
Russia
0/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
surf_super_mario
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Meat #17
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_adrenalin
Round giới hạn: 20
kết nối
   
AIM #4
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
aim_taliban
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Meat #24
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_vertigo
Round giới hạn: 20
kết nối
🇷🇺 FFA ffa_dust2_ak47 #1 🔊
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
ffa_dust2_ak47
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Meat #3
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_iceworld
Round giới hạn: 20
kết nối
   
AnarKia! No Team FlashLimit
South America (Brasil)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
cs_italy
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Meat #32
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_buzzkill
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #104 16x
South America (Brasil)
0/16
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Meat #34
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_splash
Round giới hạn: 20
kết nối
Deathmatch ☠ Rats_caravan #2 🔊
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_rats_caravan
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Meat @ fy_iceworld2k
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_iceworld2k
Round giới hạn: 20
kết nối
GunGame FFA ☠ Train 🔊
South America (Brasil)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
ffa_train
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Minecraft AIM #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
aim_by_pd311_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Training 🎯 map #1 🔊
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
training_reverti
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Minecraft AWP #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
awp_india_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
   
AIM #3
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
aim_squares_mr
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Minecraft World #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_world_minecraft
Round giới hạn: 20
kết nối
   
AIM #21
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
aim_00
Round giới hạn: 20
kết nối
   
PUB de_prodigy x18
Northern America (Canada)
0/18
Kỹ năng người chơi: -
de_prodigy
Round giới hạn: 20
kết nối
   
AIM #20
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
aim_dusty_ak
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Pro CZ #1 [Skill:300]
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_cz
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🇷🇺 RU cs_swetofor #2
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_swetofor
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Pro Classic #2 [Skill:300]
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🇷🇺 RU de_borovlyane #1
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_borovlyane
Round giới hạn: 20
kết nối
S.T.A.L.K.E.R. Gun Game DM #1 🔊
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_pripyat
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🇷🇺 RU de_cu6upb_se #1
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_cu6upb_se
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Sniper #11
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
awp_4one_fresh
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🇷🇺 RU de_hometown #1
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_hometown
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Sniper #5
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🇷🇺 RU de_rain #1
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_rain
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Sniper #7
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
awp_puertomadero
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🇷🇺 RU de_russia #1
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_russia
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Sniper #9
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
awp_india_go
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🇷🇺 RU de_russia_2x2 #1
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_russia_2x2
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Sniper Wars #2
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
awp_city
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🇷🇺 RU fy_md #1
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_md
Round giới hạn: 20
kết nối
Star Wars FFA 🚀 #1 🔊
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
ffa_cloudcity_sw
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🇷🇺 RU fy_shushmor #1
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_shushmor
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Star Wars 🚀35HP #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
35hp_spacedoff_sw
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🇺🇦 [Ukraine] Classic Metro #1
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_xpecm
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Training 🎯 map #1 🔊
Northern America (Canada)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
training_reverti
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🇺🇦 [Ukraine] darnica.net
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_vpclub
Round giới hạn: 20
kết nối
   
[Community] CCCP
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_dvor
Round giới hạn: 20
kết nối
   
😲 Bender toons de_dust2 #1
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_benders
Round giới hạn: 20
kết nối
   
de_dust2 🔊
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
gg_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Meat #21
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_pf_dust
Round giới hạn: 20
kết nối
↔️ Surfing @ green #1
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
surf_green
Vòng không giới hạn
kết nối
 
35HP #1
Northern America (Canada)
0/10 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
35hp_2
Round giới hạn: 20
kết nối
↔️ Surfing @ ski_2 #1
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
surf_ski_2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
AIM #12
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
aim_headshot
Round giới hạn: 20
kết nối
↔️ Surfing @ super_mario #1
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
surf_super_mario
Vòng không giới hạn
kết nối
   
AIM #13
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
aim_grad
Round giới hạn: 20
kết nối
🇷🇺 FFA ffa_dust2_ak47 #1 🔊
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
ffa_dust2_ak47
Vòng không giới hạn
kết nối
   
AIM #18
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
aim_qpad_2007
Round giới hạn: 20
kết nối
🇷🇺 GG WAR gg_trash_metal #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
gg_trash_metal
Vòng không giới hạn
kết nối
   
AIM #19
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🇷🇺 RU cs_altay #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_altay
Round giới hạn: 20
kết nối
   
AIM #20
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
aim_dusty_ak
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🇷🇺 RU cs_moskva_msc #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_moskva_msc
Round giới hạn: 20
kết nối
   
AIM #21
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
aim_00
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🇷🇺 RU de_borovlyane #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_borovlyane
Round giới hạn: 20
kết nối
   
AIM #3
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
aim_squares_mr
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🇷🇺 RU de_hometown #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_hometown
Round giới hạn: 20
kết nối
   
AIM #4
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
aim_taliban
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🇷🇺 RU de_russia #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_russia
Round giới hạn: 20
kết nối
   
AIM #8
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
aim_aaa
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🇷🇺 RU fy_md #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_md
Round giới hạn: 20
kết nối
BHOP bhop_kzeed_prohop #1
Northern America (Canada)
0/8
Kỹ năng người chơi: -
bhop_kzeed_prohop
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🇺🇦 [Ukraine] Classic Metro #1
Northern America (Canada)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_xpecm
Round giới hạn: 20
kết nối
BHOP bhopsector #1
Northern America (Canada)
0/8
Kỹ năng người chơi: -
bhop_lmx_bhopsector
Vòng không giới hạn
kết nối
   
😲 Bender toons de_dust2 #1
Northern America (Canada)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_benders
Round giới hạn: 20
kết nối
BHOP blocks #1
Northern America (Canada)
0/8
Kỹ năng người chơi: -
bhop_blocks
Vòng không giới hạn
kết nối
   
-- RUSH BR #1 --
South America (Brasil)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #132
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
de_mirage_go
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Classic #10
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_mansion
Round giới hạn: 20
kết nối
🇷🇺 FFA ffa_kvartal2 #2 🔊
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
ffa_kvartal2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Classic #121 x18
South America (Brasil)
0/18
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Round giới hạn: 20
kết nối
🇷🇺 GG WAR gg_trash_metal #1
Russia
0/10 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
gg_trash_metal
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Duel fy_iceworld #1
South America (Brasil)
0/2
Kỹ năng người chơi: -
fy_iceworld
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🇷🇺 RU aim_russia #2
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
aim_russia
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Meat #1
South America (Brasil)
0/10
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🇷🇺 RU cs_altay #1
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_altay
Round giới hạn: 20
kết nối
   
[Istambul]
South America (Brasil)
0/18
Kỹ năng người chơi: -
cs_militia
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🇷🇺 RU cs_assault_russka #1
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault_russka
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🇷🇺 RU cs_moskva_msc #1
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_moskva_msc
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Meat #21
Russia
0/10
Kỹ năng người chơi: -
cs_pf_dust
Round giới hạn: 20
kết nối
  Thuê máy chủ của riêng bạn! Bất kỳ bản đồ, bất kỳ gamemode, máy chủ riêng cho bạn bè hoặc công cộng.