CS-ONLINE.CLUB
Giờ máy chủ: 02 Apr 01:57
q Trò chơi nhanh

Với người chơi

|

Không đầy


Pro Servers

  

Private Servers (18)

  

Classic (263)

GO (6)

Condition Zero (6)

CSS

Duel (2)

Deathmatch (14)

Gun Game (58)

Hide'n'Seek (1)

Meat (16)

Death Run (3)

AWP (12)

Minecraft

S.T.A.L.K.E.R.

Lobby

Ukraine (5)

Star Wars

35hp

Winter Update (45)

Grenades

Surfing (8)

Bender's

Rats (14)

AIM

Russia (11)

VIP

16 Players (63)

Cash / Perks Máy chủ  ↕ Người chơi trực tuyến: 395  ↑ Kỹ năng Bản đồ  ↕
Làm tươi
  Classic #104 16x 16/16 844
cs_assault
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #106 16x 16/16 913
de_dust2
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #44 16x 16/16 683
cs_assault
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #108 16x 15/16 407
de_dust
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  [Winter] GG War #2 14/14 368
gg_winter_s
Vòng không giới hạn
kết nối
  GunGame WAR #1 14/14 272
gg_adrenalin
Vòng không giới hạn
kết nối
  [Winter] GG War #3 13/14 451
gg_winter_s
Vòng không giới hạn
kết nối
  Classic #2 12/12 501
de_dust
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #32 12/12 421
cs_assault
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Deathmatch ☠ Ratz #1 🔊 12/12 416
de_rats
Vòng không giới hạn
kết nối
  Classic #100 11/12 407
de_dust2
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #88 11/12 1802
de_dust2
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #37 10/12 588
cs_assault
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #99 10/12 582
de_dust2
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #48 10/12 624
de_dust2
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  RU cs_moskva_msc #1 10/10 591
cs_moskva_msc
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #10 9/12 760
cs_mansion
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  spandau-clan 9/12 778
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
  Classic #11 9/10 124
cs_assault
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #45 9/12 207
cs_assault
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #73 9/12 428
de_dust
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #43 9/12 583
cs_assault
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #62 8/10 376
cs_assault
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #53 8/10 407
de_dust2
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #16 8/12 444
cs_italy
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Meat #16 8/12 840
$2000$
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #24 8/10 512
de_dust2
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Surfing @ surf_iceday2 #3 7/12 853
surf_iceday2
Vòng không giới hạn
kết nối
  Sniper #1 7/10 783
awp_india
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #64 7/10 456
cs_assault
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #55 7/10 363
de_dust2
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #41 6/10 438
de_dust2
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  CS:CZ #9 6/10 522
cs_italy_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
  Pagana 6/10 811
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
  CS:GO cs_assault 6/10 311
cs_assault_go
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  [Ukraine] Classic Metro #3 5/10 773
de_xpecm
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  [Winter] fy_iceworld2k #1 5/12 548
fy_iceworld2k
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Sniper #4 5/10 888
awp_india
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #61 5/10 217
cs_assault
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  [Winter] GG War #1 4/14 220
gg_winter_s
Vòng không giới hạn
kết nối
  Classic #42 4/10 273
de_dust2
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #63 3/10 561
cs_assault
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Tenterkovci 3/10 344
de_inferno
Vòng không giới hạn
kết nối
  Death Run #4 3/11 328
dr_dangerous
Vòng không giới hạn
kết nối
  Duel fy_iceworld #1 2/2 124
fy_iceworld_duel
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Deathmatch ☠ Rats_caravan #1 🔊 2/10 321
ffa_rats_caravan
Vòng không giới hạn
kết nối
  [Winter] fy_snow #1 2/12 199
fy_snow
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Meat #4 1/12
$2000$
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  GG WAR gg_trash_metal #2 1/10 50
gg_trash_metal
Vòng không giới hạn
kết nối
  Surfing @ super_mario #3 1/12 77
surf_super_mario
Vòng không giới hạn
kết nối
  Hide and Seek #1 1/10
cs_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
  Classic #5 0/12
cs_assault
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Meat #32 0/10
fy_buzzkill
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  CS:GO de_vertigo #1 0/12
de_vertigo_go
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  RU fy_shushmor #1 0/10
fy_shushmor
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  RU de_russia #1 0/10
de_russia
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Meat #11 0/10
fy_pool_day
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #86 0/12
de_subway_v3
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  CS:GO de_nuke_v2 #1 0/10
de_nuke_v2_go
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  GG WAR gg_trash_metal #1 0/10
gg_trash_metal
Vòng không giới hạn
kết nối
  AIM #19 0/10
aim_map
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  >>> Qatar Pinoys <<< 0/10
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
  Grenades he_construct #1 0/8
he_construct
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #75 0/10
de_inetcafe
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Pro Classic #1 [Skill:300] 0/10
de_dust2
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  RU de_cu6upb_se #1 0/10
de_cu6upb_se
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Duel de_dust2_2x2 #3 0/2
de_dust2_2x2_duel
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  S.T.A.L.K.E.R. Gun Game DM #1 🔊 0/12
ffa_pripyat
Vòng không giới hạn
kết nối
  Grenades neighborhood #1 0/8
he_neighborhood
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Bender toons de_dust2 #1 0/12 105
de_dust2_benders
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  RU fy_md #2 0/10
fy_md
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  FFA ffa_kvartal2 #2 🔊 0/10
ffa_kvartal2
Vòng không giới hạn
kết nối
  Sniper Wars #2 0/12
awp_city
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #71 0/12
de_dust
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Duel fy_pool_day #2 0/2
fy_pool_day_duel
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #65 0/12
de_aztec
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  [Ukraine] Classic Metro #1 0/10
de_xpecm
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  CS:S #1 0/10
de_dust2_css
Vòng không giới hạn
kết nối
  Classic #98 0/12
de_dust2
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  RU de_borovlyane #1 0/10
de_borovlyane
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #3 0/10
de_train
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #102 0/10
de_aztec_cs15
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  GO Pro Server #1 [Skill:300] 0/10
de_nuke_v2_go
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  COVID-19 0/6
fy_xmas
Vòng không giới hạn
kết nối
  CS:CZ #8 0/10
cs_office_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
  [Winter] de_survivor #2 0/12
de_survivor
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  GunGame FFA ☠ Iceworld 🔊 0/10
fy_iceworld
Vòng không giới hạn
kết nối
  Duel de_train_2x2 #1 0/2
de_train_2x2_duel
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  CS:GO de_dust2 #1 0/10
de_dust2_go
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  CS:CZ #11 0/10
de_dust_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
  Classic #105 16x 0/16
de_dust2
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  [Winter] fy_snow_2016 #2 0/12
fy_snow_2016
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  GunGame FFA ☠ Ratz CZ 🔊 0/10
ffa_rats_1337_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
  RU de_hometown #1 0/10
de_hometown
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  CS:GO de_cache #1 0/10
de_cache_go
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  GunGame WAR #9 0/14
$2000$
Vòng không giới hạn
kết nối
  Death Run #3 0/11
dr_countryside
Vòng không giới hạn
kết nối
  Classic #36 0/10
cs_assault_upc
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  super_duper_secret_server 0/10
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
  Classic #27 0/10
de_verso
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Sniper #6 0/10
scout_zknivez_bender
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Duel aim_map #6 0/2
aim_map
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Death Run #2 0/11
dr_dangerous
Vòng không giới hạn
kết nối
  VIP Rescue as_endtown #2 0/12
as_endtown
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #12 0/10
cs_militia
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #66 0/10
de_inferno
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  2BITCHES ONLY 0/6
fy_iceworld
Vòng không giới hạn
kết nối
  Classic #81 0/10
de_dust2
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  de_dust2 EST 0/10
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
  [Winter] HE Grenades #1 0/8
he_snow_war
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Duel de_dust2_2x2_snow #1 0/2
de_dust2_2x2_snow_duel
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Grenades he_west_mr #1 0/8
he_west_mr
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Meat #31 0/12
cs_16fighter
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  [Winter] fy_xmas #2 0/12
fy_xmas
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #29 0/12
de_avangard
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  [Community] CCCP 0/10
de_dvor
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  [Winter] fy_polar #2 0/12
fy_polar
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  CS:CZ #15 0/10
de_vostok_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
  Minecraft AWP #1 0/10
awp_india_minecraft
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  GunGame FFA ☠ $2000$ #1 🔊 0/10
$2000$
Vòng không giới hạn
kết nối
  Classic #18 0/12 50
de_nuke
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  FEKO 0/10
cs_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
  Meat #24 0/10
fy_vertigo
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Grenades he_night_mr #1 0/8
he_night_mr
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Pro CSS #1 [Skill:300] 0/10
de_dust2_css
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Pro CZ #1 [Skill:300] 0/10
de_dust2_cz
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Duel aim_map #2 0/2
aim_map_duel
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  [Winter] fy_iceworld2k #4 0/12
fy_iceworld2k
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  FFA ffa_dust2_ak47 #2 🔊 0/10
ffa_dust2_ak47
Vòng không giới hạn
kết nối
  GunGame FFA ☠ Assault #1 🔊 0/10
cs_assault_upc
Vòng không giới hạn
kết nối
  Duel de_dust2_2x2_snow #2 0/2
de_dust2_2x2_snow
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #77 0/12
de_vertigo
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Meat #25 0/10
fy_dust2
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  GunGame FFA ☠ Train 🔊 0/10
de_train
Vòng không giới hạn
kết nối
  Meat #23 0/10
fy_pool_day_go
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #78 0/12
de_vertigo_2013
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #20 0/12
de_cbble
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  GunGame WAR #3 0/14
gg_adrenalin
Vòng không giới hạn
kết nối
  AIM #13 0/10
aim_grad
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  hendrix 0/6
ffa_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
  Minecraft AIM #1 0/10
aim_minecraft_by_pd311
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  [Community] remm 0/12
fy_airsoft
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  CS:CZ #1 0/10
de_dust2_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
  [Winter] 35hp_frosted2 #1 0/12
35hp_frosted2
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #67 0/12
de_santorini
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  [Winter] de_cloister #1 0/12
de_cloister
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Meat #21 0/10
cs_pf_dust
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Sniper Wars #3 0/12
awp_vertigo_final
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Sniper Wars #1 0/12
awp_base
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  FFA ☠ AWP Only #1 🔊 0/10
awp_rats3_v2
Vòng không giới hạn
kết nối
  Lobby Voice #1 🔊 0/16
lobby_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
  Classic #19 0/12
de_train
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  AIM #3 0/10
aim_squares_mr
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  RU aim_russia #2 0/10
aim_russia
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  CS:GO de_mirage #3 0/10
de_mirage_go
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Surfing @ ski_2 #3 0/12
surf_ski_2
Vòng không giới hạn
kết nối
  Classic #7 0/10
de_cpl_mill
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Star Wars 35HP #1 0/10
35hp_spacedoff_sw
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  RU cs_moskva_msc #2 0/10
cs_moskva_msc
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Surfing @ surf_iceday2 #1 0/12
surf_iceday2
Vòng không giới hạn
kết nối
  GunGame ☠ snowpool #1 0/10
gg_snowpool
Vòng không giới hạn
kết nối
  Classic #21 0/4
de_dust2_2x2
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Duel awp_india #1 0/2
awp_india_duel
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  [Winter] de_russka #1 0/12
de_russka
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  [Winter] fy_snow2 #1 0/10
fy_snow2
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #14 0/10
de_mirage
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Meat #5 0/10
fy_iceworld
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  [Winter] de_inferno_winter #2 0/12
de_inferno_winter
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #79 0/12
cs_mansion
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  GunGame WAR easy_kill #2 0/14
gg_easy_kill
Vòng không giới hạn
kết nối
  Classic #101 0/12
cs_siege
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  GunGame WAR #7 0/14
gg_dustwars
Vòng không giới hạn
kết nối
  AIM #18 0/10
aim_qpad_2007
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Star Wars FFA #1 🔊 0/10
ffa_cloudcity_sw
Vòng không giới hạn
kết nối
  RU de_russia_2x2 #1 0/10
de_russia_2x2
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Meat #30 0/12
$2000$
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Meat #14 0/10
fy_iceworldx
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Meat #17 0/10
fy_adrenalin
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Star Wars 35HP #3 0/10
35hp_orbit_sw
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  untitled 0/12
cs_untitled
Vòng không giới hạn
kết nối
  Stoners in Quarantine 0/10
ffa_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
  RU cs_assault_russka #1 0/10
cs_assault_russka
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  CS:GO awp_india #1 0/10
awp_india_go
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Grenades krystal #1 0/8
he_krystal
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  de_dust2 0/10
cs_untitled
Vòng không giới hạn
kết nối
  Duel aim_aaa #1 0/2
aim_aaa_duel
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Deathmatch ☠ Ratz #2 🔊 0/12
de_rats
Vòng không giới hạn
kết nối
  Sniper #2 0/10
awp_lego_2018
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  GunGame ☠ #3 0/10
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
  From remm with love 0/12
fy_pool_day
Vòng không giới hạn
kết nối
  Classic #80 0/12
de_rats_caravan
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #103 16x 0/16
de_aztec_cs15
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #107 0/12
cs_untitled
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  AIM #4 0/10
aim_taliban
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  ZamilDust 0/6
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
  Prostaci12 0/12
cs_mini_militia
Vòng không giới hạn
kết nối
  Hide and Seek #2 0/10
rayish_saxum
Vòng không giới hạn
kết nối
  RU cs_swetofor #1 0/10
cs_swetofor
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  [Winter] fy_snow #2 0/12
fy_snow
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  CS:CZ #7 0/10
de_aztec_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
  CS:CZ #18 0/10
de_truth_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
  RU cs_altay #1 0/10
cs_altay
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Alekseech 0/12
cs_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
  Deathmatch ☠ Rats_caravan #2 🔊 0/12
ffa_rats_caravan
Vòng không giới hạn
kết nối
  [Winter] 35hp_winter #2 0/12
35hp_winter
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  AIM #12 0/10
aim_headshot
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  GunGame ☠ #2 0/10
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
  Minecraft AIM #2 0/10
aim_minecraft
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  AIM #8 0/10
aim_aaa
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Surfing @ surf_sand #1 0/12
surf_sand
Vòng không giới hạn
kết nối
  Meat #9 0/10
35hp_gx
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Duel de_dust2x2_cz #3 0/2
de_dust2x2_cz_duel
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Duel aim_headshot #1 0/2
aim_headshot_duel
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Sniper #3 0/10
awp_india
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  PARK GROUP 0/10
cs_estate
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Surfing @ super_mario #1 0/12
surf_super_mario
Vòng không giới hạn
kết nối
  Surfing @ ski_5 #1 0/12
surf_ski_5
Vòng không giới hạn
kết nối
  CS:CZ #16 0/10
de_stadium_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
  Pro Classic #2 [Skill:300] 0/10
cs_assault
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #87 0/4
cs_mini_militia
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Public :: Covid-19 :: by Huriz 0/12
fy_iceworldx
Vòng không giới hạn
kết nối
  Pro Classic 600 #1 [Skill:600] 0/10
de_dust2
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  RU de_rain #1 0/10
de_rain
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Euromelones 0/6
fy_adrenalin
Vòng không giới hạn
kết nối
  [Winter] de_winter #2 0/12
de_winter
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Star Wars FFA #3 🔊 0/10
ffa_abducted_sw
Vòng không giới hạn
kết nối
  2001 LAN Party 0/10
de_dust2
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Minecraft 35HP #1 0/10
35hp_minecraft
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Minecraft Fight Yard #1 0/10
fy_minecraft
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Classic #17 0/12
cs_office
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  CS:GO de_overpass 0/10
de_overpass_go
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Minecraft World #1 0/10
fy_world_minecraft
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  CS:GO de_nuke 0/10
de_nuke_go
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Финист 0/10
fy_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
  Classic #15 0/12
cs_estate
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  Sniper #5 0/10
scout_zknivez
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  [Ukraine] darnica.net 0/12
de_vpclub
Giới hạn vòng: 20
kết nối
  CS:CZ #17 0/10
de_fastline_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
  Rent your own server! Any map, any gamemode, private server for friends or public.  
CS-ONLINE.CLUB trình bày nhiều chế độ trò chơi và giải trí khác nhau cho mọi sở thích. Một số trong số chúng rất khác thường, vì vậy chúng tôi sẽ nói về các tính năng của từng trong số chúng.

Hostage Rescue (Giải cứu con tin)

Những kẻ chống khủng bố: Giải cứu con tin. Những kẻ khủng bố: Ngăn chặn lực lượng chống khủng bố giải cứu con tin. Sử dụng bất cứ lực nào cần thiết.


Bomb/Defuse (Bom / Lừa đảo)

Những kẻ chống khủng bố: Ngăn chặn những kẻ khủng bố ném bom mục tiêu. Các thành viên trong đội phải tháo gỡ bất kỳ quả bom nào đe dọa các khu vực mục tiêu. Những kẻ khủng bố: Những kẻ khủng bố mang theo C4 phải tiêu diệt một trong những mục tiêu.


Fight/Yard (Chiến đấu / Sân)

Giết tất cả kẻ thù bằng bất kỳ vũ khí nào trên bản đồ.


AWP/Sniper (AWP / Bắn tỉa)

Đánh bại tất cả kẻ thù bằng súng bắn tỉa.


Scout/Sniper (Hướng đạo / bắn tỉa)

Đánh bại tất cả kẻ thù bằng súng bắn tỉa.


35HP (35 HP)

Đánh bại tất cả kẻ thù bằng dao.


AIM (MỤC ĐÍCH)

Đánh bại tất cả kẻ thù với kỹ năng aim của bạn.


Gun Game (Trò chơi súng)

Đây là nơi bạn bắt đầu với khẩu súng lục đầu tiên và sau số lần đánh bại được chỉ định, bạn tăng cấp cho các khẩu súng lục tiếp theo và cứ thế tiếp tục qua tất cả các vũ khí, kết thúc bằng lựu đạn và dao.


Death Run (Cuộc đua tử thần)

Khủng bố: Đánh bại tất cả những kẻ chống khủng bố bằng bẫy trên bản đồ. Những kẻ chống khủng bố: Sống sót và hoàn thành bản đồ.


GunGame FFA (GunGame FFA)

Đây là GunGame cổ điển nhưng có Deathmatch giữa tất cả người chơi. Đánh bại họ nếu bạn có thể và kết thúc với con dao!


Hide and Seek (Trốn tìm)

Những kẻ chống khủng bố: Tìm TS và loại bỏ chúng. Những kẻ khủng bố: Ẩn khỏi CT.


Lobby server (Máy chủ sảnh)

Trò chuyện với những người chơi khác, hãy xem Bảo tàng Shop Skins và giết gà. Đây là một chế độ trò chơi hòa bình.


Escort a VIP (Hộ tống một VIP)

Những kẻ chống khủng bố: hộ tống một cách an toàn VIP đến khu vực khai thác. Những kẻ khủng bố: Ngăn chặn những kẻ chống khủng bố làm như vậy bằng cách ám sát anh ta. Cả hai đội cũng có thể giành chiến thắng trong vòng bằng cách loại bỏ đội đối thủ.


Grenades (Lựu đạn)

Đánh bại tất cả kẻ thù bằng lựu đạn chiến đấu.


Surf (Lướt sóng)

Tiêu diệt tất cả kẻ thù trong khi lướt web!


Cửa hàng trò chơi, tại đây bạn có thể mua perk hoặc skin người chơi
Cash: 0
Làm thế nào để có được Cash?

Mua perk
Một hệ thống perk là gì?
Kích hoạt có thể có hiệu lực đến 1 phút. Bạn không cần phải vào lại trò chơi.

Armor (AR)
Armor (AR)
các mặt hàng còn lại: 89
thời lượng: 1 ngày
200 Cash
Hoạt động
Deagle (DE)
Deagle (DE)
các mặt hàng còn lại: 92
thời lượng: 1 ngày
200 Cash
Hoạt động
Defusal (KT)
Defusal (KT)
các mặt hàng còn lại: 95
thời lượng: 1 ngày
50 Cash
Hoạt động
Grenades (HE)
Grenades (HE)
các mặt hàng còn lại: 94
thời lượng: 1 ngày
75 Cash
Hoạt động
Smoke (SM FL)
Smoke (SM FL)
các mặt hàng còn lại: 97
thời lượng: 1 ngày
150 Cash
Hoạt động

Mua da cầu thủ - Hãy nhìn vào Skins in the Lobby
Làm thế nào để mua / lấy trên da?
Trang bị / unequip có thể có hiệu lực đến 5 phút. Bạn cũng phải nhập lại trò chơi.

CS:GO SAS HD
CS:GO SAS HD [CT]
các mặt hàng còn lại: 20
thời lượng: 14 ngày
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Girl Spetsnaz
Girl Spetsnaz [CT]
các mặt hàng còn lại: 19
thời lượng: 14 ngày
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Rush
Rush [CT]
các mặt hàng còn lại: 20
thời lượng: 14 ngày
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Russian Spetsnaz
Russian Spetsnaz [CT]
các mặt hàng còn lại: 20
thời lượng: 14 ngày
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Santa CT
Santa CT [CT]
các mặt hàng còn lại: 0
thời lượng: 14 ngày
800 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Turkish JÖH
Turkish JÖH [CT]
các mặt hàng còn lại: 20
thời lượng: 14 ngày
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
ARBIH
ARBIH [TR]
các mặt hàng còn lại: 20
thời lượng: 14 ngày
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Ace
Ace [TR]
các mặt hàng còn lại: 20
thời lượng: 14 ngày
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Arctic Front
Arctic Front [TR]
các mặt hàng còn lại: 20
thời lượng: 14 ngày
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
CS:GO Leet HD
CS:GO Leet HD [TR]
các mặt hàng còn lại: 20
thời lượng: 14 ngày
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Mila
Mila [TR]
các mặt hàng còn lại: 15
thời lượng: 14 ngày
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Santa Terrorist
Santa Terrorist [TR]
các mặt hàng còn lại: 0
thời lượng: 14 ngày
800 Cash
Không được thực hiện
Lấy

Máy chủ mới

Số dư của bạn: Gold
Tăng số dư của bạn ở đây

Thông số kỹ thuật

 • Trên các máy chủ thuê, số liệu thống kê và chiến thắng không được tính.
 • Đặc quyền và da làm việc trên các máy chủ thuê.
 • Trên các máy chủ thuê, bạn có thể thay đổi cài đặt (cvars):
  mp_friendlyfire, mp_autoteambalance, mp_flashlight, afk_kick, perks, rounds_limit, minimal_skill.
 • Bạn có thể đề xuất cài đặt mới cho quản trị viên, liên hệ trên trang liên hệ.
 • Một thời gian thử nghiệm không được cung cấp, nếu bạn muốn kiểm tra chất lượng dịch vụ, sau đó đăng nhập vào bất kỳ máy chủ trống nào từ danh sách chung.
 • Bạn có thể thêm địa điểm cho người chơi thông qua quản trị viên, liên hệ trên trang liên hệ.
 • Bạn có thể khởi động lại máy chủ đã thuê bất cứ lúc nào.
 • Các máy chủ riêng không có giới hạn số vòng và không ném người chơi vào trang chính.
 • Tất cả các máy chủ riêng có thể được hiển thị trên trang chính.
 • Tôi có thể tạo máy chủ cho 16 người chơi không? Có, chỉ cần thuê hai máy chủ cho 6 và 10 người chơi và viết thư cho quản trị viên.
 • Bản đồ có sẵn cho các máy chủ riêng: (có thể được mở rộng theo yêu cầu)

Máy chủ của bạn

Đã bật Tên Bản đồ Trả tiền cho đến Người chơi Có thể nhìn thấy Liên kết trò chơi

Counter-Strike GO có thể, không cường điệu, được gọi là một trong những game bắn súng trực tuyến phổ biến nhất. Mỗi ngày, theo thống kê của cửa hàng game Steam trong CS: GO, có khoảng 500-700 nghìn người chơi. Điều đáng chú ý là con số này đã không được bảo tồn trong vài năm. Tuy nhiên, "oldies" thực sự nhớ rằng toàn bộ sử thi bắt đầu với Counter-Strike 1.6 cổ điển và nổi tiếng. Nhiều game thủ trẻ thậm chí chưa từng nghe về nó, nhưng phiên bản 1.6 trực tuyến vẫn tồn tại, vì như bạn biết, phiên bản cổ điển không có tuổi.

Mọi chuyện bắt đầu như thế nào

Sự kết thúc của thập niên 90 được nhiều người nhớ đến bởi sự ra đời của trò chơi đã trở thành huyền thoại - Half-Life. Valve đã tạo ra một bước đột phá thực sự trong thể loại game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Trò chơi đã được đổi mới theo hầu hết mọi ý nghĩa - một lối chơi thú vị, một câu chuyện độc đáo và một AI khá tiên tiến. Trước sự thành công này, không chỉ có nhiều bổ sung khác nhau từ chính các nhà phát triển (Blue Shift và những người khác), mà còn có rất nhiều mod được phát hành. Không có gì đáng ngạc nhiên, công cụ trò chơi đã mở ra cơ hội lớn cho các nhà phát triển bên thứ ba.

Bế Điểm

Một Min Lee nào đó đã quyết định tạo mod của riêng mình, giới thiệu cho người chơi về cuộc đối đầu của những kẻ khủng bố và lực lượng đặc biệt. Ming làm việc cùng với việc học, dành 30-40 giờ mỗi tuần cho thời trang của mình. Kết quả là sự xuất hiện của phiên bản beta CS đầu tiên vào năm 1999. Trước sự ngạc nhiên của Lee, cộng đồng game đã hoan nghênh sự phát triển rất tích cực, điều này đã thúc đẩy nhà phát triển trẻ tiếp tục làm việc.

Valve vào đầu những năm 2000 đã dẫn đầu các mod theo dõi hoạt động, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi game bắn súng ngày càng phổ biến đã thu hút sự chú ý của công ty. Do đó, Min Lee đã được mời làm việc tại Valve và các quyền đối với trò chơi đã được đổi. Quyết định này là thực sự quan trọng. Sau một số cải tiến, thế giới đã thấy một trò chơi hoàn chỉnh - Counter-Strike 1.0.

Cải tiến liên tục

Tại sao game bắn súng trở nên phổ biến và vẫn giải trí người chơi từ khắp nơi trên thế giới? Để hiểu điều này, cũng cần phải nhìn vào quá khứ. Valve tích cực lắng nghe người chơi, vì vậy nó liên tục bổ sung cho trò chơi, cải thiện sự cân bằng và sửa chữa những thiếu sót. Làm việc tích cực như vậy với cộng đồng chơi game đã trở thành chìa khóa để tăng sự phổ biến. Các game thủ chỉ yêu cầu một cái gì đó từ các nhà phát triển, và sau một thời gian họ đã nhận được nó.

Từ năm 1999 đến 2003, trò chơi đã được cập nhật từ phiên bản 1.0 lên 1.6. Trong những cập nhật này, những đổi mới lớn nhất có thể được xem xét:

 • việc bổ sung thẻ de_dust2 huyền thoại và ba lô cho C4;
 • giao tiếp bằng giọng nói được thêm vào;
 • từ phiên bản 1.4 chống gian lận xuất hiện;
 • Kể từ phiên bản 1.5, bản đồ de_piranesi đã được thêm vào.

Ngày 16 tháng 1 năm 2003, Đội Counter-Strike 1.6 nổi tiếng - trò chơi chính của bất kỳ câu lạc bộ máy tính nào.

Counter-Strike 1.6 - chơi trực tuyến

Bất chấp sự xuất hiện của CS: GO và việc tuân thủ các xu hướng mới lạ (sự xuất hiện của trận chiến hoàng gia trên đường), câu hỏi đặt ra là tại sao nhiều người vẫn chơi CS 1.6 cũ? Câu trả lời là khá nhiều mặt. Thứ nhất, không phải tất cả người chơi đều có thái độ tích cực đối với sự đổi mới. Hãy nhớ rằng việc chuyển từ Windows XP sang "bảy" khó khăn như thế nào. Tình hình tương tự ở đây. Nhưng mọi thứ dễ dàng hơn nhiều với trò chơi, vì phiên bản 1.6 vẫn hoạt động và bạn có thể chơi nó mà không cần bất kỳ điệu nhảy đặc biệt nào với tambourines. Mạng có một số lượng lớn các máy chủ. Hơn nữa, trò chơi được chuyển ngay cả trên Android và đối với những người lười biếng nhất cũng có phiên bản trình duyệt!

Thứ hai, nhiều game thủ tin rằng CS: GO đã mất tinh thần, trở thành cỗ máy kiếm tiền. Thật vậy, hãy đến thị trường Steam và bạn sẽ thấy rằng các mặt hàng từ CS: GO chiếm vị trí hàng đầu. Tất nhiên, họ không cho bất kỳ lợi thế nào trong trò chơi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ khác. Trò chơi được lấp đầy bởi những thợ săn để kiếm tiền dễ dàng, mục đích của nó là chỉ nhận các trường hợp. Xem xét rằng họ rơi bất kể thua hay thua, mong muốn của những người chơi như vậy để giành chiến thắng sẽ không đặc biệt lớn. Trong CS 1.6, điều này sẽ không thành vấn đề.

Lý do tốt thứ ba là gian lận. Khi toàn bộ dòng game thủ chính (bao gồm cả những người trẻ tuổi và có tâm lý chưa trưởng thành) đã đến CS: GO, trong 1.6, phần lớn, đã có những người hâm mộ thực sự thích trò chơi này. Đúng, trực tuyến là tương đối nhỏ, nhưng xác suất gặp một kẻ lừa đảo ít hơn nhiều so với trong CS: GO, xem xét rằng cái sau đã trở nên hoàn toàn miễn phí.

Nếu bạn muốn chơi Cảnh sát1.6 (chơi trực tuyến), thì bạn chỉ cần tải xuống ứng dụng khách trò chơi và tìm máy chủ phù hợp. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một máy chủ ổn định có thể gây ra vấn đề, chưa kể đến kết nối. Lối thoát là chơi trong trình duyệt. Với sự phát triển tích cực của các trò chơi trình duyệt và đồ họa ấn tượng, điều này dường như không quá điên rồ. Để có một trò chơi thoải mái trong CS 1.6, bạn chỉ cần một máy tính hỗ trợ phiên bản mới nhất của trình duyệt tương thích.

Do đó, không có Steam, máy chủ của bên thứ ba và đăng ký phức tạp, game thủ có thể nhớ tuổi trẻ của mình và chơi Counter-Strike 1.6 theo nghĩa đen từ bất kỳ máy tính nào có truy cập Internet. Và thậm chí từ nơi làm việc.

Hiệu suất trình duyệt được hỗ trợ:
Google Chrome100%
Chromium100%
Comodo Dragon100%
Safari (Mac OS X)100%
Mozilla Firefox Nighly90%
Mozilla Firefox70%
Mozilla Firefox Developer70%
Microsoft Edge70%
Opera70%
Yandex Browser50%
Tor0%
Internet Explorer0%
Safari (Windows)0%

Hoạt động Chìa khóa
Tiến về phía trước W, Up
Lùi lại S, Down
Di chuyển sang trái A
Đi sang phải D
Đi bộ Left shift
Nhảy Space
Con vịt C
Sử dụng E
Tải lại R
Menu mua B
Đổi đội M
Hiển thị điểm số Tab
Vũ khí cuối cùng được sử dụng Q
Thả vũ khí hiện tại G
Nói Y
Nói đội U
Bật micro K
CS-ONLINE.CLUB - based on Xash3D FWGS Engine and cs16-client.

Thanks to:

Câu hỏi: Làm thế nào để thay đổi điều khiển trong trò chơi?
Câu trả lời: Kiểm soát không thể thay đổi, một cơ hội như vậy có thể được thêm vào trong tương lai.

Câu hỏi: Làm thế nào để thay đổi tên hiệu?
Câu trả lời: Biệt danh của bạn có thể được thay đổi trong cài đặt sảnh.

Câu hỏi: Trò chơi có miễn phí không?
Câu trả lời: Có, nhưng trong tương lai các dịch vụ phải trả tiền có thể được thêm vào mà không thu được lợi ích trong trò chơi.

Câu hỏi: Làm thế nào để theo dõi tiến trình trò chơi của tôi?
Câu trả lời: Thống kê trò chơi được cập nhật mỗi giờ. Hoàn thành các nhiệm vụ trò chơi và bạn có thể tăng vị trí của bạn.

Câu hỏi: Các máy chủ được đặt ở nước nào?
Câu trả lời: Máy chủ được đặt trên toàn thế giới để đảm bảo chất lượng liên lạc cho tất cả người chơi.

Câu hỏi: Làm thế nào để liên lạc với các nhà phát triển của trò chơi?
Câu trả lời: Truyền thông là thông qua Bất hòa.

Câu hỏi: Làm thế nào để bắt đầu máy chủ của riêng tôi?
Câu trả lời: Bạn có thể cung cấp một máy chủ với một số cài đặt nhất định hoặc ánh xạ tới Discord.

Câu hỏi: Tại sao trò chơi này cần thiết nếu có phiên bản dành cho máy tính để bàn?
Câu trả lời: Ưu điểm của sản phẩm này là có sẵn ở những nơi mà trò chơi trên máy tính để bàn không hoạt động hoặc hoạt động khác (phòng làm việc, phòng máy tính).

Câu hỏi: Có một phiên bản di động của trò chơi?
Câu trả lời: Hiện tại, không, nó đang được phát triển.

Câu hỏi: Làm thế nào để đặt quảng cáo của tôi trên trang web này?
Câu trả lời: Bạn phải liên hệ với quản trị viên trang web thông qua ứng dụng Discord.

Câu hỏi: Làm thế nào thường được cập nhật số liệu thống kê?
Câu trả lời: Thống kê được cập nhật cứ sau 2 giờ.

Câu hỏi: Làm thế nào để chơi một trận đấu tay đôi với một người bạn để không ai bận tâm?
Câu trả lời: Bạn có thể chọn chế độ trò chơi Duel.

Câu hỏi: Tại sao nút Ctrl không hoạt động hoặc hoạt động không chính xác?
Câu trả lời: Nút Ctrl chỉ hoạt động chính xác ở chế độ toàn màn hình, nếu không thì sử dụng nút C.

Câu hỏi: Da vũ khí sẽ được thêm vào?
Câu trả lời: Trong tương lai gần không.

Câu hỏi: Bàn điều khiển có hoạt động không?
Câu trả lời: Không.

Câu hỏi: Các chế độ trò chơi là gì?
Câu trả lời: Chúng tôi có các chế độ trò chơi cổ điển, cũng như một số chế độ giải trí.
Danh sách các chế độ trò chơi có thể được tìm thấy trên trang chính.
Mô tả các chế độ bạn có thể tìm thấy tại link

Câu hỏi: Số liệu thống kê trò chơi của tôi được tính như thế nào?
Câu trả lời: Hệ thống xếp hạng Elo

Câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra với số liệu thống kê của tôi sau khi đăng ký trên trang web?
Câu trả lời: Thống kê cá nhân mới sẽ được tạo cho người dùng đã đăng ký.

Câu hỏi: Chơi nhiều nhưng kỹ năng của tôi giảm dần.
Câu trả lời: Kỹ năng của bạn bị giảm đi vì bạn thường chết và giết những người chơi yếu. Đối với những người chơi yếu, ít kỹ năng được đưa ra hơn so với những người mạnh, hãy cố gắng nhìn vào kỹ năng trung bình của người chơi ở lối vào máy chủ và luôn chơi với những đối thủ mạnh hơn.

Câu hỏi: Thứ hạng của tôi là không có.
Câu trả lời: Bạn phải chơi trong trò chơi một thời gian để cập nhật số liệu thống kê của bạn.

Câu hỏi: Khách hàng trò chơi của tôi bị tụt lại.
Câu trả lời: Đảm bảo rằng bạn không có bất kỳ plugin VPN hoặc CDN nào trong trình duyệt được kích hoạt, ví dụ: friGate.

Câu hỏi: Kho đạn dược khi tôi nhặt vũ khí từ mặt đất là gì?
Câu trả lời: Bạn sẽ chỉ còn 1 tạp chí đạn nếu nhặt vũ khí của người khác.
Bạn sẽ có bao nhiêu đạn còn lại trong đó trước khi nó bị rơi nếu đó là vũ khí của bạn hoặc bạn nhận được sau khi kẻ thù chết.

Câu hỏi: Tại sao các máy chủ đôi khi gửi tôi đến trang chính?
Câu trả lời: Các máy chủ cổ điển cho phép bạn chơi trong 20 vòng, sau đó người chơi sẽ vào trang chính. Không có hạn chế như vậy trên các máy chủ riêng, bạn có thể thuê chúng trên một trang đặc biệt hoặc tìm thấy chúng trên trang chính.

Câu hỏi: Làm thế nào để mua / lấy trên da?
Câu trả lời: Bạn có thể tìm hiểu làm thế nào để sử dụng cửa hàng da trong hướng dẫn. Hướng dẫn mua skin.

Chúng tôi đã biên soạn danh sách các câu hỏi và câu trả lời này để thuận tiện cho người chơi của chúng tôi. Nếu bạn chưa tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình - vui lòng hỏi nó trong Discord.
Nội quy dự án
Các quy tắc giao tiếp.1.1. Nghiêm cấm lạm dụng định dạng văn bản.

1.2. Cấm sử dụng thô tục, lăng mạ, đe dọa bạo lực, quảng cáo ma túy, tài liệu khiêu dâm, thúc đẩy sự không khoan dung đối với chủng tộc, tôn giáo, văn hóa, tư tưởng, tình dục, ngôn ngữ hoặc chính trị (bao gồm cả hình đại diện, chữ ký, trạng thái, tiêu đề, tin nhắn , thư từ cá nhân với những người tham gia khác) và khuyến khích những hành động đó được thực hiện bởi những người tham gia khác. Chính quyền có quyền đưa ra đánh giá ngôn ngữ cuối cùng của riêng mình về sự tương ứng của bất kỳ cụm từ và từ nào cho quy tắc này.

1.3. Nghiêm cấm che giấu hoặc khiêu khích rõ ràng người tham gia lăng mạ và / hoặc làm rõ mối quan hệ, ngay cả khi thông điệp khiêu khích không vi phạm điều khoản 1.2.

1.4. Cấm đặt bất kỳ quảng cáo để bán hoặc mua bất cứ thứ gì cho tiền thật.

1.5. Nghiêm cấm đăng quảng cáo về bất kỳ dịch vụ và hàng hóa nào không liên quan đến dự án, ngoại trừ các trang web của các nhóm người chơi trong dự án.

1.6. Cấm đặt liên kết đến các trò chơi khác mà không có sự cho phép của Quản trị.

1.7. Nghiêm cấm spam, lũ lụt (ngoại lệ là các phần "lũ") dưới bất kỳ hình thức nào, và cũng sử dụng các dịch vụ trò chơi cho các hoạt động bất hợp pháp của tổ chức.

1.8. Nghiêm cấm mạo danh người điều hành / quản trị viên công ty. Cảnh báo cho người dùng: quản trị viên hoặc người điều hành luôn có một dấu thích hợp.

1.9. Nghiêm cấm truyền đạt thông tin cố ý của người dùng về trò chơi và dự án, chê bai danh tiếng của dự án, đe dọa hoặc đánh lừa người chơi mới.

1.10. Nghiêm cấm sử dụng, xuất bản và thảo luận về các chương trình hack game hoặc đi kèm với chúng; việc xuất bản các tập tin bị nhiễm virus.

1.11. Cấm xuất bản dữ liệu cá nhân của người dùng khác dưới mọi hình thức.

1.12. Cấm chỉ xuất bản tin nhắn với mặt cười.

Tổng số người chơi đang trực tuyến: 413. Kỹ năng trung bình: 544.23
[Xêp hạng] Tên người chơiGiết chết / Tử thầnKỹ năngThời gian trực tuyến (min.)Máy chủ (avg. Skill)Bản đồNgười chơi
1. [20] Empty 22 / 3 4180.29 16 Classic #88 (1802) de_dust2 11 / 12 kết nối
2. [57] NoOne 14 / 17 3461.29 29 Classic #88 (1802) de_dust2 11 / 12 kết nối
3. [86] D@RK SIDE 8 / 2 3249.5 14 Classic #44 16x (683) cs_assault 16 / 16 kết nối
4. [107] corpsefucker 6 / 4 3111.19 10 Classic #88 (1802) de_dust2 11 / 12 kết nối
5. [158] псина сутулая 1 / 1 2859.23 3 [Ukraine] Classic Metro #3 (773) de_xpecm 5 / 10 kết nối
6. [211] sens 5 / 1 2950.45 7 Classic #48 (624) de_dust2 10 / 12 kết nối
7. [330] Jaco 22 / 11 2244.78 8 [Winter] GG War #3 (451) gg_winter_s 13 / 14 kết nối
8. [355] gadkii_pizduk 3 / 6 2145.19 12 Classic #88 (1802) de_dust2 11 / 12 kết nối
9. [399] OKCAHA_KyKyEBA 4 / 4 2000.32 6 Classic #2 (501) de_dust 12 / 12 kết nối
10. [520] NyaO 23 / 10 2065.06 26 Classic #104 16x (844) cs_assault 16 / 16 kết nối
11. [568] DJ Maimoo 5 / 4 2080.25 14 Classic #104 16x (844) cs_assault 16 / 16 kết nối
12. [627] 3707 12 / 9 1925.92 26 Classic #88 (1802) de_dust2 11 / 12 kết nối
13. [647] reboot 9 / 4 1912.78 8 Classic #10 (760) cs_mansion 9 / 12 kết nối
14. [650] freestyle_kc 1 / 5 2334.82 2 Meat #16 (840) $2000$ 8 / 12 kết nối
15. [749] БЕГУЩИЙ ПО ГРАБЛЯМ 27 / 6 2160.98 17 Classic #10 (760) cs_mansion 9 / 12 kết nối
16. [838] Engloo 14 / 4 1881.73 21 Classic #104 16x (844) cs_assault 16 / 16 kết nối
17. [905] XiDeX64Rus 7 / 4 1633.48 10 Classic #106 16x (913) de_dust2 16 / 16 kết nối
18. [934] Dardani 22 / 9 2002.77 17 Classic #106 16x (913) de_dust2 16 / 16 kết nối
19. [998] JON_POL_JONS 6 / 2 1626.13 4 Sniper #1 (783) awp_india 7 / 10 kết nối
20. [1147] Player 1633436 12 / 4 1895.09 3 Meat #16 (840) $2000$ 8 / 12 kết nối
21. [1199] putin Huilo 2 / 1 1679.35 6 Classic #99 (582) de_dust2 10 / 12 kết nối
22. [1286] ALEX123 16 / 5 1607.04 5 [Winter] fy_iceworld2k #1 (548) fy_iceworld2k 5 / 12 kết nối
23. [1411] Serbian asshole 0 / 0 1488.9 0 Meat #16 (840) $2000$ 8 / 12 kết nối
24. [1453] Player 1098857 59 / 20 1760.09 96 Surfing @ surf_iceday2 #3 (853) surf_iceday2 7 / 12 kết nối
25. [1595] Player 870511 0 / 0 1530.46 1 Classic #104 16x (844) cs_assault 16 / 16 kết nối
26. [1806] SVINOKOL 8 / 6 1299.1 10 Classic #10 (760) cs_mansion 9 / 12 kết nối
27. [1816] HELLO 2 / 1 1368.21 5 Classic #104 16x (844) cs_assault 16 / 16 kết nối
28. [1955] MLODY ZABIJAKA 34 / 10 1504.97 32 spandau-clan (778) de_dust2 9 / 12 kết nối
29. [1994] samuel 1 / 1 1281.99 1 spandau-clan (778) de_dust2 9 / 12 kết nối
30. [2206] Player 1507098 0 / 0 1216.82 1 Classic #24 (512) de_dust2 8 / 10 kết nối
31. [2237] rouvikonas 9 / 5 1213.76 15 Classic #99 (582) de_dust2 10 / 12 kết nối
32. [2264] stop_bienzin 0 / 2 1173.7 5 Classic #100 (407) de_dust2 12 / 12 kết nối
33. [2391] YASHUR 18 / 11 1317.01 33 Classic #104 16x (844) cs_assault 16 / 16 kết nối
34. [2414] T1000 1 / 1 1146.92 1 Classic #32 (421) cs_assault 12 / 12 kết nối
35. [2541] Boris-Britva 14 / 16 1244.06 31 Classic #106 16x (913) de_dust2 16 / 16 kết nối
36. [2704] EmmaWorrior 8 / 11 1228.18 20 Classic #106 16x (913) de_dust2 16 / 16 kết nối
37. [2705] Player 205197 26 / 7 1296.85 25 Pagana (811) de_dust2 6 / 10 kết nối
38. [2815] SVD 0 / 1 1108.82 3 Classic #73 (428) de_dust 9 / 12 kết nối
39. [2888] AZUL 23 / 16 1059.31 46 Classic #44 16x (683) cs_assault 16 / 16 kết nối
40. [2898] flr21 4 / 7 961.35 21 Classic #43 (583) cs_assault 9 / 12 kết nối
41. [3089] null 7 / 3 1231.83 6 Classic #106 16x (913) de_dust2 16 / 16 kết nối
42. [3291] [LAF2] AngeloV 0 / 2 1100.79 7 Classic #37 (588) cs_assault 10 / 12 kết nối
43. [3392] yipieyahoo 0 / 0 1124.2 2 Classic #55 (363) de_dust2 7 / 10 kết nối
44. [3508] Bachu96 4 / 2 1090.54 5 Classic #32 (421) cs_assault 12 / 12 kết nối
45. [3620] covid-35 24 / 17 1065.79 8 Deathmatch ☠ Ratz #1 (416) de_rats 12 / 12 kết nối
46. [4006] Player23578421 6 / 4 1072.67 30 GunGame WAR #1 (272) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
47. [4075] tinki vinki 2 / 3 1183.1 9 Classic #43 (583) cs_assault 9 / 12 kết nối
48. [4316] Player 1567813 1 / 0 1231.48 1 Classic #24 (512) de_dust2 8 / 10 kết nối
49. [4605] Berlin*Berlin 3 / 3 1041.54 5 Classic #108 16x (407) de_dust 15 / 16 kết nối
50. [4713] SiD 21 / 27 1093.01 41 [Winter] GG War #2 (368) gg_winter_s 14 / 14 kết nối
51. [4902] xd ) 27 / 7 1486.52 55 Surfing @ surf_iceday2 #3 (853) surf_iceday2 7 / 12 kết nối
52. [5031] Player 1225900 13 / 9 920.05 5 [Winter] GG War #3 (451) gg_winter_s 13 / 14 kết nối
53. [5117] УКРОДИВЕРСАНТ 11 / 3 896.48 14 Classic #73 (428) de_dust 9 / 12 kết nối
54. [5276] The Beard 10 / 8 1067.96 19 Classic #37 (588) cs_assault 10 / 12 kết nối
55. [5320] Pr070n 13 / 3 1202.99 17 Classic #48 (624) de_dust2 10 / 12 kết nối
56. [5351] Volkan 2 / 1 1393.84 1 Sniper #4 (888) awp_india 5 / 10 kết nối
57. [5665] 1862202 25 / 6 1208.34 23 spandau-clan (778) de_dust2 9 / 12 kết nối
58. [5687] konezzz 12 / 14 891.46 28 Classic #16 (444) cs_italy 8 / 12 kết nối
59. [5698] Player 1866880 11 / 5 860.59 23 Classic #73 (428) de_dust 9 / 12 kết nối
60. [5715] DoubleFa22 14 / 7 1228.89 19 spandau-clan (778) de_dust2 9 / 12 kết nối
61. [5792] Gefest*TJK 7 / 10 940.23 15 spandau-clan (778) de_dust2 9 / 12 kết nối
62. [6078] Player 0000001 5 / 11 958.53 22 Classic #106 16x (913) de_dust2 16 / 16 kết nối
63. [6168] 0605 TURK BEY 0 / 0 645.95 2 Classic #44 16x (683) cs_assault 16 / 16 kết nối
64. [6257] OC*joker(Jup) 4 / 4 836.91 9 CS:GO cs_assault (311) cs_assault_go 6 / 10 kết nối
65. [6341] Vicky M 9 / 7 1106.42 15 Classic #41 (438) de_dust2 6 / 10 kết nối
66. [6741] Player 667439 5 / 2 935.73 9 Classic #100 (407) de_dust2 12 / 12 kết nối
67. [7055] Mladenovic44 6 / 1 1140.34 7 Classic #63 (561) cs_assault 3 / 10 kết nối
68. [7087] *солдат*ауе_-_ 12 / 5 651.41 16 CS:GO cs_assault (311) cs_assault_go 6 / 10 kết nối
69. [7201] Player 1514066 4 / 2 789.43 4 Classic #42 (273) de_dust2 4 / 10 kết nối
70. [7670] 6ix-GoD 0 / 1 877.88 2 Classic #104 16x (844) cs_assault 16 / 16 kết nối
71. [7988] Wurth 14 / 16 776.28 32 RU cs_moskva_msc #1 (591) cs_moskva_msc 10 / 10 kết nối
72. [8071] Player 1731873 7 / 2 829.75 10 Classic #108 16x (407) de_dust 15 / 16 kết nối
73. [8790] Katadromeas22 7 / 17 859.38 32 RU cs_moskva_msc #1 (591) cs_moskva_msc 10 / 10 kết nối
74. [8979] Icognito [AUT] 2 / 2 938.75 8 Surfing @ surf_iceday2 #3 (853) surf_iceday2 7 / 12 kết nối
75. [9098] Big Albania XxX 0 / 1 978.45 5 Classic #44 16x (683) cs_assault 16 / 16 kết nối
76. [9365] ChuckNoris 1 / 3 876.72 4 Classic #108 16x (407) de_dust 15 / 16 kết nối
77. [10272] PTL007 2 / 3 755.44 6 Classic #2 (501) de_dust 12 / 12 kết nối
78. [10648] Kovalainen 29 / 1 978.33 24 Classic #61 (217) cs_assault 5 / 10 kết nối
79. [10651] Martin Bormann 4 / 1 711.06 7 RU cs_moskva_msc #1 (591) cs_moskva_msc 10 / 10 kết nối
80. [10801] Nima FUcker 21 / 22 1155.61 46 Pagana (811) de_dust2 6 / 10 kết nối
81. [11215] ohnigres 9 / 12 651.66 20 RU cs_moskva_msc #1 (591) cs_moskva_msc 10 / 10 kết nối
82. [11283] Player 1369408 18 / 22 534.12 48 Pagana (811) de_dust2 6 / 10 kết nối
83. [11429] n1k1t0s 1 / 6 658.64 42 Death Run #4 (328) dr_dangerous 3 / 11 kết nối
84. [12269] NaMinAl 1 / 1 651.18 5 Classic #32 (421) cs_assault 12 / 12 kết nối
85. [12642] Player 693801 1 / 3 681.61 3 Sniper #1 (783) awp_india 7 / 10 kết nối
86. [12838] Dan Balan 14 / 6 842.21 26 Classic #37 (588) cs_assault 10 / 12 kết nối
87. [13082] Mamkin_Gamer 0 / 0 779.7 0 Classic #100 (407) de_dust2 12 / 12 kết nối
88. [13299] KOSTKILL 15 / 10 570.89 32 RU cs_moskva_msc #1 (591) cs_moskva_msc 10 / 10 kết nối
89. [13550] Player 1877954 40 / 44 587.22 41 [Winter] GG War #1 (220) gg_winter_s 4 / 14 kết nối
90. [13732] Kamcia 2 / 13 574.49 24 Surfing @ surf_iceday2 #3 (853) surf_iceday2 7 / 12 kết nối
91. [13977] Jahel 10 / 4 832.56 9 Classic #53 (407) de_dust2 8 / 10 kết nối
92. [14439] Player 937082 2 / 1 569.57 4 Classic #64 (456) cs_assault 8 / 10 kết nối
93. [14535] Player 1770655 14 / 9 840.51 6 [Winter] fy_iceworld2k #1 (548) fy_iceworld2k 5 / 12 kết nối
94. [14709] SVP 1 / 0 585.07 1 Classic #62 (376) cs_assault 8 / 10 kết nối
95. [14719] Player 770349 3 / 4 569.6 12 Classic #64 (456) cs_assault 8 / 10 kết nối
96. [15104] dipsi 7 / 10 758.37 28 Classic #43 (583) cs_assault 9 / 12 kết nối
97. [15392] Idi nahuy 1 / 1 761.72 2 Classic #100 (407) de_dust2 12 / 12 kết nối
98. [15813] КРД 8 / 16 594.91 24 Classic #48 (624) de_dust2 10 / 12 kết nối
99. [16002] Player 1612988 5 / 10 535.24 18 RU cs_moskva_msc #1 (591) cs_moskva_msc 10 / 10 kết nối
100. [16214] carmeloley32 13 / 5 553.53 14 Classic #2 (501) de_dust 12 / 12 kết nối
101. [16637] carloskhan 15 / 13 938.17 10 Sniper #4 (888) awp_india 5 / 10 kết nối
102. [17018] Player 1258426 10 / 28 628.04 20 [Winter] GG War #2 (368) gg_winter_s 14 / 14 kết nối
103. [18212] Player 1838070 3 / 0 587.43 3 Classic #62 (376) cs_assault 8 / 10 kết nối
104. [18432] KHABIBULLA 31 / 30 727.16 52 Pagana (811) de_dust2 6 / 10 kết nối
105. [18481] Player 1309549 6 / 7 475.14 13 Classic #99 (582) de_dust2 10 / 12 kết nối
106. [19745] 87 5 / 5 459.79 20 Classic #62 (376) cs_assault 8 / 10 kết nối
107. [19862] KOPOHa 14 / 18 860.43 12 [Winter] GG War #2 (368) gg_winter_s 14 / 14 kết nối
108. [19933] Player 1892936 0 / 1 610.17 0 [Winter] fy_iceworld2k #1 (548) fy_iceworld2k 5 / 12 kết nối
109. [20071] Chenio 15 / 4 919.87 16 Classic #48 (624) de_dust2 10 / 12 kết nối
110. [21267] ZHNBJK 0 / 2 597.64 1 Sniper #4 (888) awp_india 5 / 10 kết nối
111. [21349] Gothenburg 3 / 1 749.77 4 Classic #99 (582) de_dust2 10 / 12 kết nối
112. [21881] HumptyDumpty 2 / 6 464.93 16 Classic #37 (588) cs_assault 10 / 12 kết nối
113. [22284] LLlelest 4 / 4 792.71 8 Classic #88 (1802) de_dust2 11 / 12 kết nối
114. [22370] PaRePuRe 2 / 7 869.43 15 Pagana (811) de_dust2 6 / 10 kết nối
115. [22677] rolandka 0 / 0 346.62 1 Classic #100 (407) de_dust2 12 / 12 kết nối
116. [22909] Player 1401169 16 / 7 468.25 32 Classic #43 (583) cs_assault 9 / 12 kết nối
117. [23179] Кислота 13 / 7 1842.48 20 Classic #88 (1802) de_dust2 11 / 12 kết nối
118. [23315] Jay_Slay 8 / 9 656.98 18 Classic #2 (501) de_dust 12 / 12 kết nối
119. [23917] Рыжий 0 / 1 659.29 3 Classic #106 16x (913) de_dust2 16 / 16 kết nối
120. [24121] Player 1657914 16 / 13 437.05 21 Deathmatch ☠ Rats_caravan #1 (321) ffa_rats_caravan 2 / 10 kết nối
121. [24844] sandokan 2 / 3 487.74 7 Classic #16 (444) cs_italy 8 / 12 kết nối
122. [25058] Player 1804059 7 / 15 628.64 40 Classic #43 (583) cs_assault 9 / 12 kết nối
123. [25445] elPistolerou 10 / 20 534.42 7 Deathmatch ☠ Ratz #1 (416) de_rats 12 / 12 kết nối
124. [26289] KILLPETER 8 / 14 457.18 31 RU cs_moskva_msc #1 (591) cs_moskva_msc 10 / 10 kết nối
125. [28019] El Doraemo magic 32 / 19 861.52 10 Deathmatch ☠ Ratz #1 (416) de_rats 12 / 12 kết nối
126. [28534] Francois Bokhshi 158 / 68 1193.72 201 CS:CZ #9 (522) cs_italy_cz 6 / 10 kết nối
127. [28801] Player 1733706 26 / 8 432.16 23 Classic #11 (124) cs_assault 9 / 10 kết nối
128. [28806] Marker 14 / 12 466.58 22 Classic #24 (512) de_dust2 8 / 10 kết nối
129. [29224] Player 1561767 5 / 9 350.87 15 Classic #48 (624) de_dust2 10 / 12 kết nối
130. [29406] Player 1868111 3 / 6 606.45 16 Classic #32 (421) cs_assault 12 / 12 kết nối
131. [29407] A R 0 / 0 1120.4 3 Classic #44 16x (683) cs_assault 16 / 16 kết nối
132. [29618] Player 1914663 25 / 26 615.64 45 [Winter] GG War #3 (451) gg_winter_s 13 / 14 kết nối
133. [30378] mister xxx TJK 15 / 9 428.76 30 Classic #48 (624) de_dust2 10 / 12 kết nối
134. [30563] Player 1661088 18 / 10 394.9 28 Classic #2 (501) de_dust 12 / 12 kết nối
135. [32413] макс сандермен 1 / 3 341.58 8 RU cs_moskva_msc #1 (591) cs_moskva_msc 10 / 10 kết nối
136. [33789] isa 4 / 3 538.45 3 [Winter] GG War #2 (368) gg_winter_s 14 / 14 kết nối
137. [33960] Player 1673243 14 / 17 363.95 30 Deathmatch ☠ Ratz #1 (416) de_rats 12 / 12 kết nối
138. [34103] Player 1952316 13 / 10 564.86 18 Classic #99 (582) de_dust2 10 / 12 kết nối
139. [34481] CharDee MacDennis 0 / 0 559.78 3 Classic #106 16x (913) de_dust2 16 / 16 kết nối
140. [34679] Kv 1 / 13 500.98 22 Classic #106 16x (913) de_dust2 16 / 16 kết nối
141. [37308] Dominika222 1 / 3 677.65 6 Classic #106 16x (913) de_dust2 16 / 16 kết nối
142. [39382] Zinho 6 / 14 407.67 27 Classic #32 (421) cs_assault 12 / 12 kết nối
143. [39712] seth87 23 / 12 808.23 43 Classic #43 (583) cs_assault 9 / 12 kết nối
144. [43743] tr_zeus_ 5 / 1 739.09 9 Classic #64 (456) cs_assault 8 / 10 kết nối
145. [46396] theTurk 6 / 2 460.83 5 Classic #62 (376) cs_assault 8 / 10 kết nối
146. [50189] mikemohan 2 / 6 257.68 5 [Winter] fy_iceworld2k #1 (548) fy_iceworld2k 5 / 12 kết nối
147. [50619] Player 1291899 4 / 12 286.66 6 [Winter] GG War #3 (451) gg_winter_s 13 / 14 kết nối
148. [50851] Player 1907077 1 / 9 216.06 15 Classic #48 (624) de_dust2 10 / 12 kết nối
149. [53269] Player 1559504 0 / 3 569.3 5 Classic #104 16x (844) cs_assault 16 / 16 kết nối
150. [53405] Player 1888923 20 / 12 350.02 37 Classic #64 (456) cs_assault 8 / 10 kết nối
151. [53677] Player 1919809 0 / 0 349.55 1 Classic #16 (444) cs_italy 8 / 12 kết nối
152. [53877] hernan 9 / 7 478.98 24 Classic #43 (583) cs_assault 9 / 12 kết nối
153. [54482] Ramiro 1 / 4 452.7 11 Classic #88 (1802) de_dust2 11 / 12 kết nối
154. [54551] Emirisiyin 2 / 1 468.79 4 Classic #45 (207) cs_assault 9 / 12 kết nối
155. [57323] TUNIZHINOO 11 / 12 385.71 30 Classic #45 (207) cs_assault 9 / 12 kết nối
156. [57615] Player 2023047 12 / 0 821.63 11 Classic #55 (363) de_dust2 7 / 10 kết nối
157. [58026] Lula Livre 0 / 0 494.9 2 Classic #64 (456) cs_assault 8 / 10 kết nối
158. [60223] Player 1888187 15 / 12 483.89 29 Classic #45 (207) cs_assault 9 / 12 kết nối
159. [63005] TURKISH XGENERALX 4 / 10 885.74 23 Classic #104 16x (844) cs_assault 16 / 16 kết nối
160. [63616] ASLAN 0 / 2 494.65 6 RU cs_moskva_msc #1 (591) cs_moskva_msc 10 / 10 kết nối
161. [64620] Player 1630560 3 / 2 229.64 9 CS:GO cs_assault (311) cs_assault_go 6 / 10 kết nối
162. [65639] Zboingboing 5 / 3 327.76 6 Classic #41 (438) de_dust2 6 / 10 kết nối
163. [68940] Player 1524850 0 / 4 279.06 19 GunGame WAR #1 (272) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
164. [71085] Player 2024353 4 / 8 798.18 14 Classic #16 (444) cs_italy 8 / 12 kết nối
165. [76959] сеп 0 / 1 348.82 0 [Winter] fy_snow #1 (199) fy_snow 2 / 12 kết nối
166. [82439] ThePunisher 0 / 1 456.14 2 Classic #10 (760) cs_mansion 9 / 12 kết nối
167. [85229] илюша 21 / 7 416.24 10 Meat #16 (840) $2000$ 8 / 12 kết nối
168. [85557] Ilkku 2 / 6 768.97 5 Sniper #1 (783) awp_india 7 / 10 kết nối
169. [86284] Mourinho 44 / 41 875.89 84 CS:CZ #9 (522) cs_italy_cz 6 / 10 kết nối
170. [91409] KoSo 5 / 5 232.27 45 GunGame WAR #1 (272) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
171. [94144] V4LDEVITE 6 / 9 272.34 6 Sniper #1 (783) awp_india 7 / 10 kết nối
172. [102230] Burzum 14 / 3 1895.88 12 Classic #106 16x (913) de_dust2 16 / 16 kết nối
173. [105457] Player 1915394 0 / 0 287.62 1 Classic #24 (512) de_dust2 8 / 10 kết nối
174. [106372] LGD F A C M Z 0 / 0 445.96 1 [Ukraine] Classic Metro #3 (773) de_xpecm 5 / 10 kết nối
175. [107765] Player 1766756 13 / 22 220.95 17 Deathmatch ☠ Ratz #1 (416) de_rats 12 / 12 kết nối
176. [114246] chulengo 10 / 15 311.89 5 Deathmatch ☠ Ratz #1 (416) de_rats 12 / 12 kết nối
177. [117117] mauro t 18784 0 / 2 172.03 3 Classic #37 (588) cs_assault 10 / 12 kết nối
178. [118125] Player 1686260 9 / 14 240.33 5 [Winter] GG War #3 (451) gg_winter_s 13 / 14 kết nối
179. [122514] Rosquilla 1 / 8 179.43 15 Classic #16 (444) cs_italy 8 / 12 kết nối
180. [123064] Player 1725363 0 / 6 170.3 5 GunGame WAR #1 (272) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
181. [130515] Player 1657370 12 / 18 205.02 33 Deathmatch ☠ Rats_caravan #1 (321) ffa_rats_caravan 2 / 10 kết nối
182. [139139] Player 760268 0 / 0 145.32 0 Classic #44 16x (683) cs_assault 16 / 16 kết nối
183. [140191] YanYan 0 / 0 305.1 2 Classic #55 (363) de_dust2 7 / 10 kết nối
184. [147741] HOOLIGAN 6 / 6 150.01 18 Classic #41 (438) de_dust2 6 / 10 kết nối
185. [148340] REDBOT 12 / 20 195.89 13 Meat #16 (840) $2000$ 8 / 12 kết nối
186. [150976] MA4KA 9 / 9 443.21 29 CS:CZ #9 (522) cs_italy_cz 6 / 10 kết nối
187. [154406] Player 1883006 0 / 3 141.72 8 Classic #11 (124) cs_assault 9 / 10 kết nối
188. [175046] IroKuMaTa1234 24 / 16 133.26 15 Deathmatch ☠ Ratz #1 (416) de_rats 12 / 12 kết nối
189. [175170] Sparky 0 / 0 311.81 0 Classic #32 (421) cs_assault 12 / 12 kết nối
190. [181374] Lava bg master 6 / 5 497.95 23 Surfing @ surf_iceday2 #3 (853) surf_iceday2 7 / 12 kết nối
191. [183241] Player 1878572 1 / 4 129.02 6 CS:CZ #9 (522) cs_italy_cz 6 / 10 kết nối
192. [191367] Player 2023913 0 / 0 294.25 0 Classic #53 (407) de_dust2 8 / 10 kết nối
193. [215279] Player 619116 7 / 21 133.44 26 [Winter] GG War #2 (368) gg_winter_s 14 / 14 kết nối
194. [234544] Player 2028279 6 / 1 280.56 10 Classic #61 (217) cs_assault 5 / 10 kết nối
195. [240299] Player 973643 1 / 2 189.82 10 Classic #61 (217) cs_assault 5 / 10 kết nối
196. [241220] Player 656173 6 / 1 105.28 14 Bender toons de_dust2 #1 (105) de_dust2_benders 0 / 12 kết nối
197. [263146] Capitan 4 / 2 494.71 19 Classic #37 (588) cs_assault 10 / 12 kết nối
198. [264735] Player 1206637 18 / 27 105.02 65 [Winter] GG War #2 (368) gg_winter_s 14 / 14 kết nối
199. [271121] Daro 20 / 13 96.2 8 [Winter] GG War #3 (451) gg_winter_s 13 / 14 kết nối
200. [272102] Player 1236380 -2 / 15 112.08 35 Classic #64 (456) cs_assault 8 / 10 kết nối
201. [311578] Player 937022 4 / 28 78.86 19 [Winter] GG War #3 (451) gg_winter_s 13 / 14 kết nối
202. [357152] Player 1695464 -36 / 36 77.02 16 Surfing @ super_mario #3 (77) surf_super_mario 1 / 12 kết nối
203. [362503] javvi 4 / 2 491.3 11 Classic #37 (588) cs_assault 10 / 12 kết nối
204. [438250] XpeliARMS 2 / 3 442.95 7 Classic #99 (582) de_dust2 10 / 12 kết nối
205. [453262] MARCO 5 / 14 63.31 24 Classic #55 (363) de_dust2 7 / 10 kết nối
206. [485913] Player 2437528 0 / 7 59.88 10 Classic #61 (217) cs_assault 5 / 10 kết nối
207. [596061] Player 2021349 1 / 6 152.28 12 Classic #73 (428) de_dust 9 / 12 kết nối
208. [601702] Boomba5tick 33 / 21 266.37 54 [Winter] GG War #3 (451) gg_winter_s 13 / 14 kết nối
209. [830871] Player 2437433 1 / 13 50 16 Classic #61 (217) cs_assault 5 / 10 kết nối
210. [832672] Player 2012024 0 / 0 214.03 3 Classic #16 (444) cs_italy 8 / 12 kết nối
211. [1002321] Player 1875188 0 / 1 62.75 5 Classic #44 16x (683) cs_assault 16 / 16 kết nối
212. [1078535] Player 2437609 0 / 1 42.59 5 Classic #11 (124) cs_assault 9 / 10 kết nối
213. [1083858] Player 1957210 3 / 3 596.6 8 Classic #108 16x (407) de_dust 15 / 16 kết nối
214. [1083859] Gudari 20 / 8 440.29 23 Classic #108 16x (407) de_dust 15 / 16 kết nối
215. [1083860] Мультивитамин 13 / 6 459.89 17 [Ukraine] Classic Metro #3 (773) de_xpecm 5 / 10 kết nối
216. [1083861] Appo 5 / 7 1011.15 12 Classic #106 16x (913) de_dust2 16 / 16 kết nối
217. [1083862] Leupuscexy 10 / 7 152.78 18 Classic #42 (273) de_dust2 4 / 10 kết nối
218. [1083863] Player 2437274 4 / 1 50 2 [Winter] fy_snow #1 (199) fy_snow 2 / 12 kết nối
219. [1083864] TURKIYE 4 / 3 50 13 GunGame WAR #1 (272) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
220. [1083865] Player 2436040 0 / 4 50 8 Death Run #4 (328) dr_dangerous 3 / 11 kết nối
221. [1083866] Player 2401890 25 / 33 50 69 [Winter] GG War #3 (451) gg_winter_s 13 / 14 kết nối
222. [1083867] CoronaViruz 51 / 13 283.32 36 Pagana (811) de_dust2 6 / 10 kết nối
223. [1083868] URECHE 13 / 5 471.12 13 Deathmatch ☠ Ratz #1 (416) de_rats 12 / 12 kết nối
224. [1083869] Player 2122948 -1 / 1 161.38 2 Classic #32 (421) cs_assault 12 / 12 kết nối
225. [1083870] Nikolas 47 / 16 374.65 81 [Winter] GG War #2 (368) gg_winter_s 14 / 14 kết nối
226. [1083871] permanov97 16 / 19 114.37 11 [Winter] GG War #2 (368) gg_winter_s 14 / 14 kết nối
227. [1083872] Player 2426031 -1 / 2 50 4 Classic #11 (124) cs_assault 9 / 10 kết nối
228. [1083873] Player 2424737 12 / 19 50 31 Classic #48 (624) de_dust2 10 / 12 kết nối
229. [1083874] Luis 0 / 0 50 1 Classic #55 (363) de_dust2 7 / 10 kết nối
230. [1083875] Player 2245235 9 / 8 122.59 28 Classic #43 (583) cs_assault 9 / 12 kết nối
231. [1083876] Player 2166212 1 / 2 369.4 3 Classic #37 (588) cs_assault 10 / 12 kết nối
232. [1083877] simba 8 27 / 22 726.82 15 [Winter] GG War #3 (451) gg_winter_s 13 / 14 kết nối
233. [1083878] Player 2141344 1 / 5 240.26 16 Classic #45 (207) cs_assault 9 / 12 kết nối
234. [1083879] Player 2403239 0 / 0 63.63 0 GunGame WAR #1 (272) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
235. [1083880] Chaky 3 / 1 428.91 11 Tenterkovci (344) de_inferno 3 / 10 kết nối
236. [1083881] Bolin 1 / 3 153.64 7 Classic #44 16x (683) cs_assault 16 / 16 kết nối
237. [1083882] Player 2034765 3 / 6 863.6 79 GunGame WAR #1 (272) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
238. [1083883] Turkye 3 / 4 180.83 9 Classic #63 (561) cs_assault 3 / 10 kết nối
239. [1083884] DjSkett 5 / 5 425.59 22 Classic #37 (588) cs_assault 10 / 12 kết nối
240. [1083885] Robert Green 0 / 0 50 1 Classic #88 (1802) de_dust2 11 / 12 kết nối
241. [1083886] khashi 7007 5 / 3 546.47 7 Classic #99 (582) de_dust2 10 / 12 kết nối
242. [1083887] darkjimbo 0 / 1 192.05 2 [Winter] GG War #1 (220) gg_winter_s 4 / 14 kết nối
243. [1083888] Player 2429974 2 / 4 50 13 Classic #100 (407) de_dust2 12 / 12 kết nối
244. [1083889] Player 2436925 5 / 16 50 24 Classic #61 (217) cs_assault 5 / 10 kết nối
245. [1083890] XAH 6Y3 3 / 4 322.84 15 Classic #73 (428) de_dust 9 / 12 kết nối
246. [1083891] Player 2161397 7 / 9 148.44 20 Classic #42 (273) de_dust2 4 / 10 kết nối
247. [1083892] Player 2160418 15 / 19 295.63 54 Deathmatch ☠ Ratz #1 (416) de_rats 12 / 12 kết nối
248. [1083893] threeR 3 / 2 50 7 Classic #42 (273) de_dust2 4 / 10 kết nối
249. [1083894] Player 2436827 44 / 40 50 41 [Winter] GG War #1 (220) gg_winter_s 4 / 14 kết nối
250. [1083895] Player 2436864 0 / 0 50 1 CS:GO cs_assault (311) cs_assault_go 6 / 10 kết nối
251. [1083896] Player 2437262 1 / 1 50 4 Classic #10 (760) cs_mansion 9 / 12 kết nối
252. [1083897] Seabra 9 / 14 364.23 44 Classic #104 16x (844) cs_assault 16 / 16 kết nối
253. [1083898] Bely2 0 / 0 450.12 0 Classic #53 (407) de_dust2 8 / 10 kết nối
254. [1083899] junkaie 19 / 28 233.56 37 [Winter] GG War #3 (451) gg_winter_s 13 / 14 kết nối
255. [1083900] Player 2437597 0 / 2 50 2 Sniper #4 (888) awp_india 5 / 10 kết nối
256. [1083901] Player 2437207 -1 / 16 50 27 Classic #48 (624) de_dust2 10 / 12 kết nối
257. [1083902] Player 2418896 0 / 0 50 1 GG WAR gg_trash_metal #2 (50) gg_trash_metal 1 / 10 kết nối
258. [1083903] Player 2437175 1 / 1 50 3 Classic #32 (421) cs_assault 12 / 12 kết nối
259. [1083904] Player 2437625 0 / 1 50 2 [Ukraine] Classic Metro #3 (773) de_xpecm 5 / 10 kết nối
260. [1083905] Player 2427338 20 / 30 50 27 [Winter] GG War #2 (368) gg_winter_s 14 / 14 kết nối
261. [1083906] Player 2428058 4 / 5 50 12 CS:GO cs_assault (311) cs_assault_go 6 / 10 kết nối
262. [1083907] Player 2424456 34 / 23 50 51 [Winter] GG War #3 (451) gg_winter_s 13 / 14 kết nối
263. [1083908] Player 2399198 1 / 11 82.86 7 Meat #16 (840) $2000$ 8 / 12 kết nối
264. [1083909] GOOGLE CHROME 8 / 17 50 27 Classic #100 (407) de_dust2 12 / 12 kết nối
265. [1083910] love 3 / 3 102.98 2 [Winter] GG War #2 (368) gg_winter_s 14 / 14 kết nối
266. [1083911] ENEST3K 8 / 5 50 13 GunGame WAR #1 (272) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
267. [1083912] black_kugs 14 / 11 50 30 Classic #73 (428) de_dust 9 / 12 kết nối
268. [1083913] Babaloka 6 / 9 376.92 21 Classic #62 (376) cs_assault 8 / 10 kết nối
269. [1083914] Player 2202155 0 / 0 321.97 2 spandau-clan (778) de_dust2 9 / 12 kết nối
270. [1083915] Player 2427383 0 / 4 50 8 Classic #104 16x (844) cs_assault 16 / 16 kết nối
271. [1083916] juha mild 0 / 0 50 27 Classic #18 (50) de_nuke 0 / 12 kết nối
272. [1083917] heAdShoT 4 / 7 49.24 9 Tenterkovci (344) de_inferno 3 / 10 kết nối
273. [1083918] Player 2400675 30 / 6 50 8 [Winter] GG War #2 (368) gg_winter_s 14 / 14 kết nối
274. [1083919] Player 2427859 0 / 1 50 5 Classic #45 (207) cs_assault 9 / 12 kết nối
275. [1083920] Shaikh Zada 3 / 6 50 35 GunGame WAR #1 (272) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
276. [1083921] monahle 2 / 13 259.4 24 Classic #106 16x (913) de_dust2 16 / 16 kết nối
277. [1083922] Player 2402010 0 / 0 203.59 0 Classic #43 (583) cs_assault 9 / 12 kết nối
278. [1083923] rayan 5 / 8 814.34 17 Classic #88 (1802) de_dust2 11 / 12 kết nối
279. [1083924] Player 2437373 3 / 5 50 13 Classic #106 16x (913) de_dust2 16 / 16 kết nối
280. [1083925] Player 2135289 1 / 0 424.94 4 Classic #44 16x (683) cs_assault 16 / 16 kết nối
281. [1083926] Mel 3 / 4 257.76 5 Classic #62 (376) cs_assault 8 / 10 kết nối
282. [1083927] creeperslayer69 8 / 24 647.41 41 Surfing @ surf_iceday2 #3 (853) surf_iceday2 7 / 12 kết nối
283. [1083928] gedalya888 11 / 11 437.39 33 Classic #108 16x (407) de_dust 15 / 16 kết nối
284. [1083929] Triana 5 / 3 388.05 18 Classic #44 16x (683) cs_assault 16 / 16 kết nối
285. [1083930] Asssikaaa 7 / 3 552.76 30 Tenterkovci (344) de_inferno 3 / 10 kết nối
286. [1083931] EXGLE 0 / 3 50 5 Classic #104 16x (844) cs_assault 16 / 16 kết nối
287. [1083932] Voltz 717 0 / 1 647.01 3 Classic #106 16x (913) de_dust2 16 / 16 kết nối
288. [1083933] Player 2200699 8 / 4 272 17 Classic #2 (501) de_dust 12 / 12 kết nối
289. [1083934] CanY1979 14 / 8 266.53 30 Classic #73 (428) de_dust 9 / 12 kết nối
290. [1083935] MrDAN 21 / 24 207.99 61 CS:CZ #9 (522) cs_italy_cz 6 / 10 kết nối
291. [1083936] Player 2437635 0 / 1 50 2 Classic #55 (363) de_dust2 7 / 10 kết nối
292. [1083937] Player 2120111 2 / 0 298.68 5 Classic #11 (124) cs_assault 9 / 10 kết nối
293. [1083938] Player 2436978 18 / 5 50 24 Classic #48 (624) de_dust2 10 / 12 kết nối
294. [1083939] Alex1999 1 / 2 575.67 6 Classic #44 16x (683) cs_assault 16 / 16 kết nối
295. [1083940] Player 2062854 1 / 2 140.02 7 Classic #73 (428) de_dust 9 / 12 kết nối
296. [1083941] Jonurruti 12 / 9 442.57 32 Classic #108 16x (407) de_dust 15 / 16 kết nối
297. [1083942] COVID-YourMom 0 / 0 50 0 [Winter] fy_iceworld2k #1 (548) fy_iceworld2k 5 / 12 kết nối
298. [1083943] Player 2437449 2 / 2 50 6 Classic #100 (407) de_dust2 12 / 12 kết nối
299. [1083944] spimash 13 / 15 311.82 27 Classic #16 (444) cs_italy 8 / 12 kết nối
300. [1083945] Player 2128288 0 / 1 366.98 3 Classic #32 (421) cs_assault 12 / 12 kết nối
301. [1083946] ElGrandeMare 7 / 17 273.75 34 Deathmatch ☠ Ratz #1 (416) de_rats 12 / 12 kết nối
302. [1083947] Player 2437454 2 / 3 50 8 Classic #45 (207) cs_assault 9 / 12 kết nối
303. [1083948] Player 2437448 21 / 13 50 8 [Winter] GG War #3 (451) gg_winter_s 13 / 14 kết nối
304. [1083949] Dodolian 14 / 14 93.61 28 Classic #53 (407) de_dust2 8 / 10 kết nối
305. [1083950] Player 2420990 7 / 5 50 18 Classic #104 16x (844) cs_assault 16 / 16 kết nối
306. [1083951] Doom Achile 3 / 5 163.62 20 GunGame WAR #1 (272) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
307. [1083953] Player 2437001 4 / 8 50 16 Classic #10 (760) cs_mansion 9 / 12 kết nối
308. [1083954] _alptigin_ 10 / 11 570.47 12 Sniper #4 (888) awp_india 5 / 10 kết nối
309. [1083956] Player 2436863 8 / 8 50 18 Classic #106 16x (913) de_dust2 16 / 16 kết nối
310. [1083957] Player 2436652 13 / 19 50 28 Classic #100 (407) de_dust2 12 / 12 kết nối
311. [1083958] Player 2437596 0 / 1 50 4 Classic #11 (124) cs_assault 9 / 10 kết nối
312. [1083960] Player 2162583 15 / 7 562.54 20 Classic #2 (501) de_dust 12 / 12 kết nối
313. [1083962] flu bar 5 / 4 214.77 17 Classic #43 (583) cs_assault 9 / 12 kết nối
314. [1083963] Player 2437077 5 / 11 50 8 [Winter] fy_iceworld2k #1 (548) fy_iceworld2k 5 / 12 kết nối
315. [1083964] Player 2062312 1 / 4 160.62 13 Classic #45 (207) cs_assault 9 / 12 kết nối
316. [1083965] Player 2096057 11 / 11 402.28 31 Classic #37 (588) cs_assault 10 / 12 kết nối
317. [1083966] Player 2420557 3 / 3 50 5 Classic #99 (582) de_dust2 10 / 12 kết nối
318. [1083967] bigcamis 5 / 4 50 7 Classic #2 (501) de_dust 12 / 12 kết nối
319. [1083968] Player 2167151 0 / 3 68.82 8 Surfing @ surf_iceday2 #3 (853) surf_iceday2 7 / 12 kết nối
320. [1083969] Player 2436974 0 / 13 50 22 Classic #24 (512) de_dust2 8 / 10 kết nối
321. [1083970] Player 2203393 0 / 2 414.16 2 spandau-clan (778) de_dust2 9 / 12 kết nối
322. [1083971] chuky207 1 / 5 362.38 8 Classic #63 (561) cs_assault 3 / 10 kết nối
323. [1083972] Player 2154314 10 / 6 545.25 15 Classic #53 (407) de_dust2 8 / 10 kết nối
324. [1083973] Player 2437115 1 / 11 50 21 CS:GO cs_assault (311) cs_assault_go 6 / 10 kết nối
325. [1083974] Player 2060890 0 / 0 205.74 1 Classic #32 (421) cs_assault 12 / 12 kết nối
326. [1083975] Player 2437538 0 / 3 50 8 Classic #73 (428) de_dust 9 / 12 kết nối
327. [1083976] feds 21 / 23 50 43 spandau-clan (778) de_dust2 9 / 12 kết nối
328. [1083977] Player 2437395 0 / 1 50 4 Classic #104 16x (844) cs_assault 16 / 16 kết nối
329. [1083978] benseema 8 / 2 50 11 Classic #100 (407) de_dust2 12 / 12 kết nối
330. [1083979] Player 2437382 1 / 3 50 7 Classic #48 (624) de_dust2 10 / 12 kết nối
331. [1083980] Player 1849704 0 / 0 197.88 0 Duel fy_iceworld #1 (124) fy_iceworld_duel 2 / 2 kết nối
332. [1083981] Player 2072219 0 / 7 80.08 16 Classic #61 (217) cs_assault 5 / 10 kết nối
333. [1083982] Player 2437394 0 / 0 50 1 Duel fy_iceworld #1 (124) fy_iceworld_duel 2 / 2 kết nối
334. [1083983] Player 2436773 0 / 8 50 11 Classic #10 (760) cs_mansion 9 / 12 kết nối
335. [1083984] BenDover 11 / 3 50 15 Classic #108 16x (407) de_dust 15 / 16 kết nối
336. [1083985] Player 2397904 17 / 20 496.49 65 [Winter] GG War #2 (368) gg_winter_s 14 / 14 kết nối
337. [1083986] Player 2427125 0 / 1 50 5 Classic #37 (588) cs_assault 10 / 12 kết nối
338. [1083987] Player 2091092 6 / 2 393.67 8 Classic #2 (501) de_dust 12 / 12 kết nối
339. [1083988] GLOBAL95 5 / 6 1324.81 6 Sniper #1 (783) awp_india 7 / 10 kết nối
340. [1083989] dan28 0 / 0 50 1 [Winter] GG War #1 (220) gg_winter_s 4 / 14 kết nối
341. [1083990] Player 2319052 3 / 13 148.77 27 Classic #2 (501) de_dust 12 / 12 kết nối
342. [1083991] Player 2203291 4 / 8 168.11 20 Classic #2 (501) de_dust 12 / 12 kết nối
343. [1083992] Player 2129424 5 / 1 393.05 3 Classic #55 (363) de_dust2 7 / 10 kết nối
344. [1083993] Player 2437282 0 / 8 50 10 Classic #61 (217) cs_assault 5 / 10 kết nối
345. [1083994] Player 2199536 12 / 10 424.01 9 [Winter] fy_iceworld2k #1 (548) fy_iceworld2k 5 / 12 kết nối
346. [1083995] Player 2437287 0 / 3 50 6 Classic #11 (124) cs_assault 9 / 10 kết nối
347. [1083996] Player 2437272 7 / 10 50 24 Classic #2 (501) de_dust 12 / 12 kết nối
348. [1083997] Chuck Sucks 1337 4 / 9 587.07 16 Classic #108 16x (407) de_dust 15 / 16 kết nối
349. [1083998] Player 2404029 3 / 6 64.95 21 Classic #108 16x (407) de_dust 15 / 16 kết nối
350. [1083999] AdultswiinHH 0 / 3 50 7 Classic #99 (582) de_dust2 10 / 12 kết nối
351. [1084000] AXC 4 / 8 544.91 14 Classic #108 16x (407) de_dust 15 / 16 kết nối
352. [1084001] Heidrich 9 / 6 827.34 8 Meat #16 (840) $2000$ 8 / 12 kết nối
353. [1084002] Player 2437589 -1 / 2 50 5 Classic #100 (407) de_dust2 12 / 12 kết nối
354. [1084003] William Wallace 28 / 13 557.96 21 [Winter] GG War #2 (368) gg_winter_s 14 / 14 kết nối
355. [1084004] Player 2437565 0 / 3 50 4 Classic #62 (376) cs_assault 8 / 10 kết nối
356. [1084005] Ор)газм в душе 29 / 23 50 60 spandau-clan (778) de_dust2 9 / 12 kết nối
357. [1084006] Player 2390494 0 / 1 292.08 4 Classic #44 16x (683) cs_assault 16 / 16 kết nối
358. [1084007] Player 2437401 0 / 0 50 1 [Ukraine] Classic Metro #3 (773) de_xpecm 5 / 10 kết nối
359. [1084008] Player 2203086 7 / 2 50 5 GunGame WAR #1 (272) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
360. [1084009] Player 2210447 1 / 3 100.74 6 Classic #41 (438) de_dust2 6 / 10 kết nối
361. [1084010] Player 2427193 7 / 19 50 17 [Winter] GG War #2 (368) gg_winter_s 14 / 14 kết nối
362. [1084011] costelus 12 / 23 412.72 34 Deathmatch ☠ Ratz #1 (416) de_rats 12 / 12 kết nối
363. [1084012] Player 2213031 14 / 17 279.7 34 CS:CZ #9 (522) cs_italy_cz 6 / 10 kết nối
364. [1084013] Chasecase 0 / 1 50 1 Classic #104 16x (844) cs_assault 16 / 16 kết nối
365. [1084015] Kill Bill 18 / 12 513.24 32 RU cs_moskva_msc #1 (591) cs_moskva_msc 10 / 10 kết nối
366. [1084016] Player 2199020 10 / 11 310.2 34 Classic #104 16x (844) cs_assault 16 / 16 kết nối
367. [1084017] chimera 14 / 3 50 14 Classic #55 (363) de_dust2 7 / 10 kết nối
368. [1084018] Player 2093666 0 / 0 208.59 0 Meat #16 (840) $2000$ 8 / 12 kết nối
369. [1084019] PC13 3 / 6 504.18 12 Classic #53 (407) de_dust2 8 / 10 kết nối
370. [1084020] Player 2436710 0 / 11 50 22 Classic #108 16x (407) de_dust 15 / 16 kết nối
371. [1084021] Player 2436409 7 / 5 50 27 Classic #108 16x (407) de_dust 15 / 16 kết nối
372. [1084022] Player 2437459 7 / 9 50 14 Classic #55 (363) de_dust2 7 / 10 kết nối
373. [1084023] gfsgdc 1 / 5 276.05 38 Death Run #4 (328) dr_dangerous 3 / 11 kết nối
374. [1084024] Player 1637675 3 / 3 504.84 7 Classic #41 (438) de_dust2 6 / 10 kết nối
375. [1084025] Player 2078217 7 / 4 478.64 8 Classic #24 (512) de_dust2 8 / 10 kết nối
376. [1084026] Player 2082801 0 / 2 316.62 10 Classic #44 16x (683) cs_assault 16 / 16 kết nối
377. [1084027] Player 2421918 32 / 21 50 141 Deathmatch ☠ Ratz #1 (416) de_rats 12 / 12 kết nối
378. [1084028] Player 1841345 1 / 1 580.71 5 Classic #100 (407) de_dust2 12 / 12 kết nối
379. [1084030] Player 2402504 4 / 2 316.77 4 Classic #24 (512) de_dust2 8 / 10 kết nối
380. [1084031] Player 2436123 19 / 6 50 20 Classic #45 (207) cs_assault 9 / 12 kết nối
381. [1084032] Player 2052073 5 / 5 375.74 11 GunGame WAR #1 (272) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
382. [1084033] Михалыч 4 / 2 50 6 Classic #45 (207) cs_assault 9 / 12 kết nối
383. [1084034] Player 2435355 1 / 6 50 9 Classic #24 (512) de_dust2 8 / 10 kết nối
384. [1084035] Player 2400154 2 / 3 50 12 Classic #64 (456) cs_assault 8 / 10 kết nối
385. [1084036] Player 2142312 1 / 2 814.36 4 Classic #10 (760) cs_mansion 9 / 12 kết nối
386. [1084037] Player 2404793 1 / 3 142.56 6 Classic #44 16x (683) cs_assault 16 / 16 kết nối
387. [1084038] Player 2199546 0 / 7 307.73 16 Classic #64 (456) cs_assault 8 / 10 kết nối
388. [1084039] Mustafa 0 / 0 50 2 Classic #10 (760) cs_mansion 9 / 12 kết nối
389. [1084040] Player 2437512 0 / 4 50 7 Classic #99 (582) de_dust2 10 / 12 kết nối
390. [1084041] Player 2437402 9 / 3 110.44 7 Meat #16 (840) $2000$ 8 / 12 kết nối
391. [1084042] Player 2437608 0 / 0 50 1 Classic #11 (124) cs_assault 9 / 10 kết nối
392. [1084043] hell boy 13 / 12 1044.68 22 Classic #88 (1802) de_dust2 11 / 12 kết nối
393. [1084044] Player 2403977 6 / 5 125.93 14 Classic #45 (207) cs_assault 9 / 12 kết nối
394. [1084045] Player 2400085 0 / 1 128.63 2 Classic #53 (407) de_dust2 8 / 10 kết nối
395. [1084046] Player 1661103 9 / 3 117.43 18 GunGame WAR #1 (272) gg_adrenalin 14 / 14 kết nối
396. [1084047] gonyali 18 / 15 918.22 12 Sniper #1 (783) awp_india 7 / 10 kết nối
397. [1084048] Player 2160833 5 / 9 225.39 16 Classic #42 (273) de_dust2 4 / 10 kết nối
398. [1084049] utaks 17 / 12 983.46 12 Sniper #1 (783) awp_india 7 / 10 kết nối
399. [1084050] Player 2435058 0 / 6 50 11 Classic #108 16x (407) de_dust 15 / 16 kết nối
400. [1084051] emayrama mata gato 0 / 0 320.32 3 Classic #16 (444) cs_italy 8 / 12 kết nối
401. [1084052] Player 2437261 2 / 13 50 21 Classic #108 16x (407) de_dust 15 / 16 kết nối
402. [1084053] Player 2437530 0 / 2 50 3 Classic #32 (421) cs_assault 12 / 12 kết nối
403. [1084055] Player 2092085 0 / 3 230.06 4 Classic #62 (376) cs_assault 8 / 10 kết nối
404. [1084056] mbb 9 / 13 472.41 11 Sniper #1 (783) awp_india 7 / 10 kết nối

Sự miêu tả

 • Trang này thường hiển thị các kế hoạch trong hai tuần tới.
 • Nhiệm vụ có thể xuất hiện, biến mất và thay đổi thời gian.
 • Không phải tất cả các thay đổi theo kế hoạch được hiển thị ở đây.
 • Bạn có thể gửi đề xuất của mình đến các địa chỉ từ trang liên hệ hoặc trên diễn đàn.
Nhiệm vụNgày phát hành
Place bombplaces marks on all de_ maps 2020-03-27
scout_zknivez 2020-03-30
scout_zknivez_bender 2020-03-30
Website voting system 2020-03-31
Fix slow stats issue 2020-03-31
Spawn points on aim_ maps 2020-04-01
Fix infinite roundtime on Meat, AIM etc. 2020-04-02
$1000$ 2020-04-02

Nhiệm vụ đã hoàn thành được hiển thị ở đây không quá ngày: 7
Nhiệm vụ đã đóng Nhiệm vụ đã hết hạn
Chế độ trò chơi Tỷ lệ thắng
Chiến thắng trong các chế độ trò chơi và cũng tiêu diệt ít nhất 25 kẻ thù trên máy chủ xếp hạng để xuất hiện trong bảng này.
Gun Game/Gun Game WAR Death Run Hide and Seek Deathmatch
1.JON_POL_JONS649moder-arti273Player 1474884425VIANOR265
2.ПутинХуйло612инфернал272SenS_eZ354Животное251
3.Животное579Витя Mokki235(HAVI) GLOBAL333Само Туш Греби211
4.pew pew pew306МОРГЕНШТЕРН (NAVI)222Бздуль190Kumandors209
5.недикаприо275МаЛиНеЧкА213MiD_eZ165Мой Господин180
6.Korzh35274ВЛАД А4197(Demons) SataHa153Хороший человек170
7.Player 1127928225ПадиШах190КуКуРуЗкА142Никитос 228165
8.Player 100217геймер кс го189Про сильвер139fOrest158
9.Player 494741207Spoopyman180Понос113РОЖА155
10.ПарфюмерЪ205King179Player 1035660110dno_na_dne154
11.ЛЯГАЙ186геймер кс го178Player 94574391-_4s_-148
12.Player 467062175moder_arti178ok83Нострадамус89148
13.PROFESSIONAL NOOB173Bezymnblu167Good work dudes_eZ77Player 187627141
14.GENOCIIDS1541255165fack74jumpman23 x133
15.igor123151(NAVI) Полина162М_я_С_н_И_к71DRUID132
16.THE PALM148Player 1019679161Про сильвер68Player 1655648127
17.IRAN147mega gamese160звездный лорд68Sveta Krasavica126
18.Assanali145(NAVI) саня 18 лет158(АДМИН)Ярослав11163kutas119
19.NaNaKiTa142XxFirecraftxX154Player 132538662Guncha112
20.Suck_It_Dry140Vlad-xz_Leon/_бро154Player 11110459Wanted107
21.PornHub139assasen152dfesf57jumpman23 x105
22.MasterKILL138FNAF PROST150Player 131370555STABBY STABBY98
23.Player 1177899137Player 945743130Player 98101754Юпитер 5я планета95
24.REMBO136Player 1035660130KWIEK48CrazyFrog9495
25.CLN@bombardier135Bunnyy JOISPOI24127mrmike48Нахуй иди95
26.ShotShotShot134Player 1269639126CANDYMAN48M8894
27.PETARDA133Player 994147125OKCAHA_KyKyEBA47Nestor93
28.Player 1687408133Player 1376732125Kamols47eklmn90
29.Ildar132Player 161111124Player 95180545zabor90
30.Vsk130недо рак121naxuyidireal43Mark 77789
31.Парфюмер128Player 714350119SashaPlay42CzEsUaW88
32.WonderWoozie125Player 1243386118Player ниндзя41MOUU87
33.OV_VA125KnolK117ЗЛОЙ ВОЛК41PROFESSIONAL NOOB87
34.Day86122Player 1006980116БОЛЬница41InTea81
35.the Killer119NIKITAGG115Dah Bloodi Moth41Motherfucker@81
36.Teona116Алина*-*114Player 112853040Player 114128081
37.Panicz113КуКуРуЗкА114Shluhagon4240Jaco79
38.Тихарь113ZooBaGamer71113OKAPOV00140UgS79
39.НАГИБАТОР112Player 1390014113Player 129867639бот 170
40.PETARDO111[SAD]Muxa Gaming113ALex360kuzm39KWIEK70
41.a-lexas111I AM BLACK TIGER112nubmaster6939pew pew pew69
42.Slowhand108Player 67381110ALEX3039Ezclips Skill4iK68
43.ВЕРХ СПИСКА107Nikitos nik16110Mr Kefirok (RUS)39(10FIN) --149cm--67
44.Бздуль107я не боюсь вас108-000-38Говна Самовар66
45.Player 1134464103Player 1063544107Стив Харрингтон37AK-4766
46.Player 988662103RabinGUT107ХЗ КАК НАЗВАТЬ37eon65
47.kutas102106АНТИЧИТЕР37Дядя Федор65
48.BoroDa98Mr Kefirok (RUS)105Player 143315736COVID-1q64
49.Бабка Нюра97MALIBU105Player 147730836Player 193252262
50.Player2357842197Player 1418060105Player 166980234Жендяй62
51.Черномырдин97ПОЛУ ПРО104xXx Бог xXx34ГЛУШНИК ВПЕРЕД62
52.mnz97Universal104g.romanov9733Tomec61
53._Immortal_96[SAD]TaMeka103General Kenobi32Speczupish60
54.UshenDEDASMOVSTYAV96vegetta 777102макс сандермен32Halal60
55.JIenpukoH95Player 707008101Player 129357231короNAVIрус59
56.BigToe95Player 1651654100KnolK30BODA58
57.KASSAP95Mr Propper100TingcitO30mon_ter58
58.Nietzsche92Player 113840899N1Xto29Тортик57
59.Cs FiskeN89хатер 77798Player 149900029SHEEEZO56
60.Player 100274486алиса 10 лет97farz29pero56756
61.vickerzzz84Player 10827596Player 116700029ostri453
62.НОГАЙ84Player 148247393(буся)хом аня29Player 84132953
63.Vincent_Vega84Player 94967391DumPap2287YT29korado53
64.Vio83DoktorSCP89Player 9784129Player 119471353
65.Player 124292081Батя на охоте 220689Player 119693129Pesho53
66.Player 88844580ИНФЕРНАЛ89я (машина)29Player 118410352
67.Player 40293779Player 125842688Player 131820129NezO52
68.ICE79эта сантехник88Player 119984528ЛЯГАЙ52
69.Zoknee78Player 9197787AvapeR_eZ28клоп52
70.Lili78Player 15766687Player 101967928Uncle Dick52
71.BrazzerS76SLauGHTeR87kiapro 9327ALLAH OFFICIAL51
72.Player 151108776Omniscientul86кирилл 00626NikNenad50
73.ACTOP75sandeen86X-Team26Dziik#48
74.Maksimus75бравл старс85AIMAN26freestyle_kc48
75.Jaco74а485АРБУЗ26nato47
76.DozeR74Player 115906685Chelsea Smile26Skryptonite46
77.Player 95816074юный фин85Player 1483774261-й раз играю46
78.OROSPU_COCUGUSUN74Player 20518383KINGKHALI25medet.juman44
79.Jek8773Player 55944282НА СУКА25Player 125934644
80.NaserBNaser73Player 60512582Player 107681725Darth Z44
81.RabinGUT72Player 37919982Kz BoY25Вася Курский43
82.FoRomik71ДАША82Makki _ go25Chiekurs42
83.Player 169842370звездный лорд82Player 201103225Dis42
84.IG_tumidaj70Стив Харрингтон81ринат25DJ Пол Ван Дверь41
85.id57905753669НуБиК81Player 120456724металл41
86.КуКу_ЕпТе69я эдисон пипука81Mazix24огромный РЭНИС41
87.KOHb69Player 10080Player 141522224шрекс22840
88.Ramazan Attacker68хайвапер80SHADOW24Potapek40
89.Wagner Huhn68Player 113865980Poky24gzm40
90.Т-3468невеимка66679-_-_-------_-__-_23brkati pionir40
91.Player 35456867Player 164478Player 165123923SPECNAZ ZUPISH40
92.Westerner66Player 76943277Player 15672423CARLOS40
93.Player 138121166[ADMIN] мистер п77Player 89958123Skandall39
94.Solar61kififi7777Player 113865922Nanni39
95.Scr3wball60cib 106777санек22Bantik39
96.Бахти59pepipechafepro77top4ek22ДЫРЯВАЯ ЖОПА39
97.CTAAAAAAAAAAA58Леончик76f4Ze_toothbrush224Play38
98.Добро ---->58ПРОКАЗНИК ЮТУБ76GYFEEK_ez22Dunav36
99.[Не_БоХ_Ну_и_Пох]58YONG76belyashsh22(NAVI) zuhn36
100.огромный РЭНИС58Player 49894876Player 58854222Mouse36
Cập nhật bảng cuối cùng: 2020-04-02 01:55:06

Làm thế nào để có được Cash?

Cash là cần thiết để mua skin và đặc quyền trong cửa hàng (sớm). Nó cũng sẽ được sử dụng cho các trò chơi trong chế độ Clan War.
Cash có thể đạt được cho các hành động trò chơi này:
Trò chơi hành độngPhần thưởngSự miêu tả
Kill1 CashGiết tại máy chủ Xếp hạng
Headshot1 CashPhần thưởng bổ sung cho một vụ tiêu diệt tại máy chủ Xếp hạng
Bomb Defuse5 CashPhần thưởng cho mỗi quả bom được sử dụng tại máy chủ Xếp hạng
Bomb Explode4 CashPhần thưởng cho mỗi quả bom phát nổ tại máy chủ Xếp hạng
Bomb Plant1 CashTrồng bom - làm hỏng mọi thứ tại máy chủ Xếp hạng
Hostage Rescue2 CashPhần thưởng cho mỗi con tin được giải cứu tại máy chủ Xếp hạng
Kill VIP3 CashPhần thưởng cho mỗi VIP bị giết
VIP Escape3 CashPhần thưởng cho mỗi lần thoát là VIP
Hide and Seek Win2 CashPhần thưởng cho tất cả các cầu thủ đội chiến thắng
Gun Game Win2 CashPhần thưởng đầy đủ cho Người chiến thắng và phần thưởng một nửa cho các thành viên trong nhóm của mình
Deathmatch (FFA) Win4 CashChỉ có một người chiến thắng, chỉ có một phần thưởng
Death Run Win2 CashPhần thưởng đầy đủ cho Chiến thắng khủng bố hoặc một nửa phần thưởng cho tất cả những kẻ chống khủng bố nếu họ giành chiến thắng
Bonus0 CashQuà tặng hoặc bồi thường từ các chủ sở hữu của dự án trò chơi.

Quy tắc

 • Để sử dụng hệ thống, bạn phải người chơi đã đăng ký .
 • Tín dụng xảy ra cứ sau vài giờ, lần cập nhật dữ liệu cuối cùng là: 2020-04-01 18:47:07

CÁC KẾ HOẠCH
 • Thời gian kích hoạt máy chủ
  Sau khi trả tiền
 • Giờ làm việc
 • Bản đồ tùy chỉnh
  Khả năng tải lên bản đồ riêng
 • Số liệu thống kê
  Số liệu thống kê +Cash
 • Ủng hộ
  Phương pháp liên hệ nhóm hỗ trợ
 • Chế độ trò chơi
  Chọn từ bất kỳ Chế độ trò chơi có sẵn nào
 • Người chơi Slots
 • Máy chủ hiển thị
  Hiển thị máy chủ trên trang chính
 • Mật khẩu
  Khả năng đặt mật khẩu máy chủ
 • Thời gian thuê
 • Giá bán
Private
 • Tức thì
 • 24/7/365
 • Đúng
 • Không
 • Thủ tướng bất hòa
 • Gamemodes cổ điển
 • 6
 • Yes (optional)
 • Không
 • 1 tháng
 • 5 Gold
Private Plus
 • Tức thì
 • 24/7/365
 • Đúng
 • Không
 • Thủ tướng bất hòa
 • Gamemodes cổ điển
 • 10
 • Yes (optional)
 • Không
 • 1 tháng
 • 8 Gold
Public
 • Tức thì
 • 24/7/365
 • Đúng
 • Đúng
 • Thủ tướng bất hòa
 • Gamemodes cổ điển
 • 12
 • Yes (optional)
 • Không
 • 1 tháng
 • 10 Gold

Để đặt hàng một máy chủ, bạn phải là người chơi đã đăng ký

Nạp tiền Gold

Trên trang này bạn có thể mua Gold cho tài khoản của bạn. Tại thời điểm này Gold Được sử dụng để thuê máy chủ, trong tương lai sẽ có thể mua các dịch vụ bổ sung. Bạn không thể trao đổi Gold đến Cash, nhưng trong tương lai chúng tôi sẽ xem xét khả năng này.

Quy tắc

 • Để sử dụng hệ thống, bạn phải người chơi đã đăng ký .
 • Nạp tiền xảy ra trong vài phút, nếu có sự chậm trễ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thư: cstrikeclub0@gmail.com
 • 1 Gold = 1 USD.

Địa chỉ liên lạc của chúng tôi

Đối với bất kỳ câu hỏi liên quan đến dự án, cs-online.club, liên hệ với các liên hệ sau: