CS-ONLINE.CLUB
q Trò chơi nhanh

Với người chơi

|

Không đầy


Classic (61)

GO

Condition Zero (15)

CSS (7)

Duel

FFA (DM) (1)

Gun Game

Hide'n'Seek

Meat (28)

Death Run

AWP (4)

Minecraft

S.T.A.L.K.E.R. NEW!

Số liệu thống kê Máy chủ  ↕ Người chơi trực tuyến: 116  ↑ Bản đồ  ↕
Classic #34 ◯ 11/12
de_dust
kết nối
Meat #5 ◯ 9/10
fy_iceworld
kết nối
Classic #5 ◯ 9/12
cs_assault
kết nối
Classic #31 ◯ 8/12
de_dust2
kết nối
Classic #26 ◯ 8/12
de_dust2
kết nối
CS:CZ #5 ◯ 8/10
de_dust2_cz
kết nối
Meat #10 🔊 ◯ 8/12
$2000$
kết nối
CS:CZ #2 ◯ 7/10
de_dust2_cz
kết nối
CS:S #1 ◯ 7/10
de_dust2_css
kết nối
Meat #14 ◯ 7/10
fy_iceworldx
kết nối
Classic #41 ◯ 6/10
de_dust2
kết nối
Classic #20 ◯ 5/8
de_cbble
kết nối
Classic #4 ◯ 5/12
de_dust2
kết nối
Classic #11 ◯ 5/10
cs_assault
kết nối
Meat #6 ◯ 4/10
fy_iceworldx
kết nối
Sniper #2 ◯ 4/10
awp_lego_2018
kết nối
Classic #37 ◯ 3/12
cs_assault
kết nối
Classic #21 ◯ 1/5
de_dust2_2x2
kết nối
GunGame FFA ☠ Ratz ◯ 1/10
de_rats
kết nối
Minecraft Fight Yard #1 ◯ 0/10
fy_minecraft
kết nối
[Ukraine] Classic Metro #3 ◯ 0/10
de_xpecm
kết nối
Classic #10 ◯ 0/8
cs_mansion
kết nối
Classic #35 ◯ 0/10
de_dust2
kết nối
Meat #1 🔊 ◯ 0/10
fy_pool_day
kết nối
Classic #19 ◯ 0/8
de_train
kết nối
CS:CZ #6 ◯ 0/10
de_dust_cz
kết nối
Classic #33 ◯ 0/12
de_dust2
kết nối
CS:GO de_nuke ◯ 0/10
de_nuke_go
kết nối
Duel fy_pool_day #1 ◯ 0/2
fy_pool_day_duel
kết nối
Duel de_train_2x2 #1 ◯ 0/2
de_train_2x2_duel
kết nối
Classic #32 ◯ 0/12
cs_assault
kết nối
Pro Gamers #3 @ de_dust ◯ 0/10
de_dust
kết nối
Sniper #3 ◯ 0/10
awp_india
kết nối
GunGame ☠ #1 ◯ 0/10
de_dust2
kết nối
CS:CZ #3 ◯ 0/10
de_dust2_cz
kết nối
GunGame ☠ #2 ◯ 0/10
de_dust
kết nối
CS:S #2 ◯ 0/10
de_dust2_css
kết nối
Classic #25 ◯ 0/10
de_dust2
kết nối
CS:CZ #1 ◯ 0/10
de_dust2_cz
kết nối
Duel aim_map #3 ◯ 0/2
aim_map_duel
kết nối
Classic #42 ◯ 0/10
de_dust2
kết nối
Classic #18 ◯ 0/8
de_nuke
kết nối
Classic #3 ◯ 0/10
de_train
kết nối
Death Run #4 ◯ 0/11
dr_dangerous
kết nối
GunGame FFA ☠ Assault #2 ◯ 0/10
cs_assault_upc
kết nối
Classic #29 ◯ 0/12
de_avangard
kết nối
Death Run #1 ◯ 0/11
dr_countryside
kết nối
Classic #2 ◯ 0/12
de_dust
kết nối
FFA ☠ AWP Only #2 ◯ 0/10
awp_rats3_v2
kết nối
GunGame FFA ☠ Iceworld ◯ 0/10
fy_iceworld
kết nối
Classic #36 ◯ 0/10
cs_assault_upc
kết nối
CS:GO cs_assault ◯ 0/10
cs_assault_go
kết nối
Classic #30 ◯ 0/10
cs_pf_dust
kết nối
[Community] CCCP 🔊 ◯ 0/10
de_dvor
kết nối
Meat #4 🔊 ◯ 0/8
$2000$
kết nối
CS:GO de_overpass ◯ 0/10
de_overpass_go
kết nối
Classic #17 ◯ 0/8
cs_office
kết nối
Classic #40 ◯ 0/12
de_dust
kết nối
Duel aim_map #2 ◯ 0/2
aim_map_duel
kết nối
CS:CZ #11 ◯ 0/10
de_dust_cz
kết nối
Classic #15 ◯ 0/8
cs_estate
kết nối
Minecraft AIM #1 ◯ 0/10
aim_minecraft_by_pd311
kết nối
CS:CZ #14 ◯ 0/10
de_dust_cz
kết nối
Meat #15 🔊 ◯ 0/10
fy_pool_day
kết nối
Classic #22 ◯ 0/5
de_dust2_2x2
kết nối
Classic #9 ◯ 0/10
de_inferno
kết nối
Hide and Seek #1 ◯ 0/10
cs_mansion
kết nối
FFA ☠ AWP Only #1 ◯ 0/10
awp_rats3_v2
kết nối
Meat #12 ◯ 0/10
cs_pf_dust
kết nối
Duel aim_map #1 ◯ 0/2
aim_map_duel
kết nối
Classic #16 ◯ 0/8
cs_italy
kết nối
CS:GO de_cache #2 ◯ 0/10
de_cache_go
kết nối
Classic #12 ◯ 0/10
cs_militia
kết nối
Duel de_dust2_2x2 #1 ◯ 0/2
de_dust2_2x2_duel
kết nối
Death Run #2 ◯ 0/11
dr_dangerous
kết nối
Meat #9 🔊 ◯ 0/4
35hp_gx
kết nối
CS:GO de_dust2 #1 ◯ 0/10
de_dust2_go
kết nối
Duel awp_india #1 ◯ 0/2
awp_india_duel
kết nối
Duel aim_aaa #1 ◯ 0/2
aim_aaa_duel
kết nối
CS:CZ #10 ◯ 0/10
de_inferno_cz
kết nối
CS:CZ #9 ◯ 0/10
cs_italy_cz
kết nối
Classic #23 ◯ 0/5
de_dust2_2x2
kết nối
CS:CZ #4 ◯ 0/10
de_dust2_cz
kết nối
Duel de_dust2x2_cz #1 ◯ 0/2
de_dust2x2_cz_duel
kết nối
Classic #39 ◯ 0/12
de_aztec
kết nối
Duel fy_iceworld #1 ◯ 0/2
fy_iceworld_duel
kết nối
Sniper #1 ◯ 0/10
awp_india
kết nối
Minecraft AIM #2 ◯ 0/10
aim_minecraft
kết nối
Classic #27 ◯ 0/10
de_verso
kết nối
Meat #8 🔊 ◯ 0/4
aim_aaa
kết nối
GunGame FFA ☠ Train ◯ 0/10
de_train
kết nối
[Community] remm ◯ 0/8
fy_airsoft
kết nối
CS:GO de_cache #1 ◯ 0/10
de_cache_go
kết nối
Meat #3 ◯ 0/10
fy_iceworld
kết nối
Meat #7 🔊 ◯ 0/4
aim_map
kết nối
Classic #1 ◯ 0/12
de_dust2
kết nối
Classic #24 ◯ 0/10
de_dust2
kết nối
[Ukraine] Classic Metro #1 ◯ 0/10
de_xpecm
kết nối
Classic #8 ◯ 0/12
de_aztec
kết nối
GunGame FFA ☠ Assault #1 ◯ 0/10
cs_assault_upc
kết nối
Minecraft AWP #1 ◯ 0/10
awp_india_minecraft
kết nối
Meat #11 🔊 ◯ 0/10
fy_pool_day
kết nối
Pro Gamers #2 @ de_dust2 ◯ 0/10
de_dust2
kết nối
S.T.A.L.K.E.R. Gun Game DM #1 ◯ 0/12
ffa_pripyat
kết nối
Meat #2 ◯ 0/10
fy_iceworldx
kết nối
[Ukraine] Classic Metro #2 ◯ 0/10
de_xpecm
kết nối
Death Run #3 ◯ 0/11
dr_countryside
kết nối
Classic #7 ◯ 0/10
de_cpl_mill
kết nối
CS:S #3 ◯ 0/10
de_dust2_css
kết nối
CS:GO de_nuke_v2 ◯ 0/10
de_nuke_v2_go
kết nối
CS:CZ #8 ◯ 0/10
cs_office_cz
kết nối
CS:CZ #12 ◯ 0/10
cs_office_cz
kết nối
Classic #6 ◯ 0/10
de_verso
kết nối
Classic #14 ◯ 0/10
de_mirage
kết nối
Minecraft 35HP #1 ◯ 0/10
35hp_minecraft
kết nối
Classic #28 ◯ 0/10
de_mirage
kết nối
Duel de_dust2x2_cz #2 ◯ 0/2
de_dust2x2_cz_duel
kết nối
Meat #12 ◯ 0/10
aim_headshot
kết nối
CS:CZ #7 ◯ 0/10
de_aztec_cz
kết nối
Classic #38 ◯ 0/12
de_avangard
kết nối
Duel aim_headshot #1 ◯ 0/2
aim_headshot_duel
kết nối
Minecraft World #1 ◯ 0/10
fy_world_minecraft
kết nối
S.T.A.L.K.E.R. Gun Game DM #2 ◯ 0/12
ffa_pripyat
kết nối
[Ukraine] Classic Metro #4 ◯ 0/10
de_xpecm
kết nối
Duel de_dust2_2x2_snow #1 ◯ 0/2
de_dust2_2x2_snow_duel
kết nối

Counter-Strike GO có thể, không cường điệu, được gọi là một trong những game bắn súng trực tuyến phổ biến nhất. Mỗi ngày, theo thống kê của cửa hàng game Steam trong CS: GO, có khoảng 500-700 nghìn người chơi. Điều đáng chú ý là con số này đã không được bảo tồn trong vài năm. Tuy nhiên, "oldies" thực sự nhớ rằng toàn bộ sử thi bắt đầu với Counter-Strike 1.6 cổ điển và nổi tiếng. Nhiều game thủ trẻ thậm chí chưa từng nghe về nó, nhưng phiên bản 1.6 trực tuyến vẫn tồn tại, vì như bạn biết, phiên bản cổ điển không có tuổi.

Mọi chuyện bắt đầu như thế nào

Sự kết thúc của thập niên 90 được nhiều người nhớ đến bởi sự ra đời của trò chơi đã trở thành huyền thoại - Half-Life. Valve đã tạo ra một bước đột phá thực sự trong thể loại game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Trò chơi đã được đổi mới theo hầu hết mọi ý nghĩa - một lối chơi thú vị, một câu chuyện độc đáo và một AI khá tiên tiến. Trước sự thành công này, không chỉ có nhiều bổ sung khác nhau từ chính các nhà phát triển (Blue Shift và những người khác), mà còn có rất nhiều mod được phát hành. Không có gì đáng ngạc nhiên, công cụ trò chơi đã mở ra cơ hội lớn cho các nhà phát triển bên thứ ba.

Bế Điểm

Một Min Lee nào đó đã quyết định tạo mod của riêng mình, giới thiệu cho người chơi về cuộc đối đầu của những kẻ khủng bố và lực lượng đặc biệt. Ming làm việc cùng với việc học, dành 30-40 giờ mỗi tuần cho thời trang của mình. Kết quả là sự xuất hiện của phiên bản beta CS đầu tiên vào năm 1999. Trước sự ngạc nhiên của Lee, cộng đồng game đã hoan nghênh sự phát triển rất tích cực, điều này đã thúc đẩy nhà phát triển trẻ tiếp tục làm việc.

Valve vào đầu những năm 2000 đã dẫn đầu các mod theo dõi hoạt động, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi game bắn súng ngày càng phổ biến đã thu hút sự chú ý của công ty. Do đó, Min Lee đã được mời làm việc tại Valve và các quyền đối với trò chơi đã được đổi. Quyết định này là thực sự quan trọng. Sau một số cải tiến, thế giới đã thấy một trò chơi hoàn chỉnh - Counter-Strike 1.0.

Cải tiến liên tục

Tại sao game bắn súng trở nên phổ biến và vẫn giải trí người chơi từ khắp nơi trên thế giới? Để hiểu điều này, cũng cần phải nhìn vào quá khứ. Valve tích cực lắng nghe người chơi, vì vậy nó liên tục bổ sung cho trò chơi, cải thiện sự cân bằng và sửa chữa những thiếu sót. Làm việc tích cực như vậy với cộng đồng chơi game đã trở thành chìa khóa để tăng sự phổ biến. Các game thủ chỉ yêu cầu một cái gì đó từ các nhà phát triển, và sau một thời gian họ đã nhận được nó.

Từ năm 1999 đến 2003, trò chơi đã được cập nhật từ phiên bản 1.0 lên 1.6. Trong những cập nhật này, những đổi mới lớn nhất có thể được xem xét:

 • việc bổ sung thẻ de_dust2 huyền thoại và ba lô cho C4;
 • giao tiếp bằng giọng nói được thêm vào;
 • từ phiên bản 1.4 chống gian lận xuất hiện;
 • Kể từ phiên bản 1.5, bản đồ de_piranesi đã được thêm vào.

Ngày 16 tháng 1 năm 2003, Đội Counter-Strike 1.6 nổi tiếng - trò chơi chính của bất kỳ câu lạc bộ máy tính nào.

Counter-Strike 1.6 - chơi trực tuyến

Bất chấp sự xuất hiện của CS: GO và việc tuân thủ các xu hướng mới lạ (sự xuất hiện của trận chiến hoàng gia trên đường), câu hỏi đặt ra là tại sao nhiều người vẫn chơi CS 1.6 cũ? Câu trả lời là khá nhiều mặt. Thứ nhất, không phải tất cả người chơi đều có thái độ tích cực đối với sự đổi mới. Hãy nhớ rằng việc chuyển từ Windows XP sang "bảy" khó khăn như thế nào. Tình hình tương tự ở đây. Nhưng mọi thứ dễ dàng hơn nhiều với trò chơi, vì phiên bản 1.6 vẫn hoạt động và bạn có thể chơi nó mà không cần bất kỳ điệu nhảy đặc biệt nào với tambourines. Mạng có một số lượng lớn các máy chủ. Hơn nữa, trò chơi được chuyển ngay cả trên Android và đối với những người lười biếng nhất cũng có phiên bản trình duyệt!

Thứ hai, nhiều game thủ tin rằng CS: GO đã mất tinh thần, trở thành cỗ máy kiếm tiền. Thật vậy, hãy đến thị trường Steam và bạn sẽ thấy rằng các mặt hàng từ CS: GO chiếm vị trí hàng đầu. Tất nhiên, họ không cho bất kỳ lợi thế nào trong trò chơi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ khác. Trò chơi được lấp đầy bởi những thợ săn để kiếm tiền dễ dàng, mục đích của nó là chỉ nhận các trường hợp. Xem xét rằng họ rơi bất kể thua hay thua, mong muốn của những người chơi như vậy để giành chiến thắng sẽ không đặc biệt lớn. Trong CS 1.6, điều này sẽ không thành vấn đề.

Lý do tốt thứ ba là gian lận. Khi toàn bộ dòng game thủ chính (bao gồm cả những người trẻ tuổi và có tâm lý chưa trưởng thành) đã đến CS: GO, trong 1.6, phần lớn, đã có những người hâm mộ thực sự thích trò chơi này. Đúng, trực tuyến là tương đối nhỏ, nhưng xác suất gặp một kẻ lừa đảo ít hơn nhiều so với trong CS: GO, xem xét rằng cái sau đã trở nên hoàn toàn miễn phí.

Nếu bạn muốn chơi Cảnh sát1.6 (chơi trực tuyến), thì bạn chỉ cần tải xuống ứng dụng khách trò chơi và tìm máy chủ phù hợp. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một máy chủ ổn định có thể gây ra vấn đề, chưa kể đến kết nối. Lối thoát là chơi trong trình duyệt. Với sự phát triển tích cực của các trò chơi trình duyệt và đồ họa ấn tượng, điều này dường như không quá điên rồ. Để có một trò chơi thoải mái trong CS 1.6, bạn chỉ cần một máy tính hỗ trợ phiên bản mới nhất của trình duyệt tương thích.

Do đó, không có Steam, máy chủ của bên thứ ba và đăng ký phức tạp, game thủ có thể nhớ tuổi trẻ của mình và chơi Counter-Strike 1.6 theo nghĩa đen từ bất kỳ máy tính nào có truy cập Internet. Và thậm chí từ nơi làm việc.

Hiệu suất trình duyệt được hỗ trợ:
Google Chrome100%
Chromium100%
Comodo Dragon100%
Safari (Mac OS X)100%
Mozilla Firefox Nighly90%
Mozilla Firefox70%
Mozilla Firefox Developer70%
Microsoft Edge70%
Opera70%
Yandex Browser50%
Tor0%
Internet Explorer0%
Safari (Windows)0%

Hoạt động Chìa khóa
Tiến về phía trước W, Up
Lùi lại S, Down
Di chuyển sang trái A
Đi sang phải D
Đi bộ Left shift
Nhảy Space
Con vịt C
Sử dụng E
Tải lại R
Menu mua B
Đổi đội M
Hiển thị điểm số Tab
Vũ khí cuối cùng được sử dụng Q
Thả vũ khí hiện tại G
Nói Y
Nói đội U
Bật micro K
CS-ONLINE.CLUB - based on Xash3D FWGS Engine and cs16-client.

Thanks to:

Câu hỏi: Làm thế nào để thay đổi điều khiển trong trò chơi?
Câu trả lời: Kiểm soát không thể thay đổi, một cơ hội như vậy có thể được thêm vào trong tương lai.

Câu hỏi: Làm thế nào để thay đổi tên hiệu?
Câu trả lời: Biệt danh của bạn có thể được thay đổi trong cài đặt sảnh.

Câu hỏi: Trò chơi có miễn phí không?
Câu trả lời: Có, nhưng trong tương lai các dịch vụ phải trả tiền có thể được thêm vào mà không thu được lợi ích trong trò chơi.

Câu hỏi: Các chế độ trò chơi là gì?
Câu trả lời: Chúng tôi có các chế độ trò chơi cổ điển, cũng như một số chế độ giải trí. Một danh sách các chế độ trò chơi có thể được tìm thấy trên trang chính.

Câu hỏi: Làm thế nào để theo dõi tiến trình trò chơi của tôi?
Câu trả lời: Thống kê trò chơi được cập nhật mỗi giờ. Hoàn thành các nhiệm vụ trò chơi và bạn có thể tăng vị trí của bạn.

Câu hỏi: Các máy chủ được đặt ở nước nào?
Câu trả lời: Máy chủ được đặt trên toàn thế giới để đảm bảo chất lượng liên lạc cho tất cả người chơi.

Câu hỏi: Làm thế nào để liên lạc với các nhà phát triển của trò chơi?
Câu trả lời: Truyền thông là thông qua Bất hòa.

Câu hỏi: Làm thế nào để bắt đầu máy chủ của riêng tôi?
Câu trả lời: Bạn có thể cung cấp một máy chủ với một số cài đặt nhất định hoặc ánh xạ tới Discord.

Câu hỏi: Tại sao trò chơi này cần thiết nếu có phiên bản dành cho máy tính để bàn?
Câu trả lời: Ưu điểm của sản phẩm này là có sẵn ở những nơi mà trò chơi trên máy tính để bàn không hoạt động hoặc hoạt động khác (phòng làm việc, phòng máy tính).

Câu hỏi: Có một phiên bản di động của trò chơi?
Câu trả lời: Hiện tại, không, nó đang được phát triển.

Câu hỏi: Làm thế nào để đặt quảng cáo của tôi trên trang web này?
Câu trả lời: Bạn phải liên hệ với quản trị viên trang web thông qua ứng dụng Discord.

Chúng tôi đã biên soạn danh sách các câu hỏi và câu trả lời này để thuận tiện cho người chơi của chúng tôi. Nếu bạn chưa tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình - vui lòng hỏi nó trong Discord.

CÁC KẾ HOẠCH
 • Thời gian kích hoạt máy chủ
  Sau khi trả tiền
 • Giờ làm việc
 • Bản đồ tùy chỉnh
  Khả năng tải lên bản đồ riêng
 • Ủng hộ
  Phương pháp liên hệ nhóm hỗ trợ
 • Chế độ trò chơi
  Chọn từ bất kỳ Chế độ trò chơi có sẵn nào
 • Người chơi Slots
 • Máy chủ hiển thị
  Hiển thị máy chủ trên tab Máy chủ
 • Mật khẩu
  Khả năng đặt mật khẩu máy chủ
 • Thời gian thuê
 • Giá mỗi khe
Private
 • Lên đến 12 giờ
 • 24/7/365
 • Đúng
 • Thủ tướng bất hòa
 • Bất kỳ Gamemode hiện có
 • 2 - 8
 • Không
 • Không
 • 2 tuần
 • 0.60 USD
Private Plus
 • Lên đến 12 giờ
 • 24/7/365
 • Đúng
 • Thủ tướng bất hòa
 • Bất kỳ Gamemode hiện có
 • 8 - 12
 • Không
 • Không
 • 2 tuần
 • 0.80 USD
Public
 • Lên đến 12 giờ
 • 24/7/365
 • Đúng
 • Thủ tướng bất hòa
 • Bất kỳ Gamemode hiện có
 • 8 - 12
 • Đúng
 • Không
 • 2 tuần
 • 1 USD

Để đặt hàng một máy chủ, liên hệ @Admin PM trên kênh Discord