CS-ONLINE.CLUB
q Trò chơi nhanh

Với người chơi

|

Không đầy


Pro Servers

  

Winter Update

  

Classic (97)

GO (9)

Condition Zero (4)

CSS (6)

Duel

Deathmatch (4)

Gun Game (4)

Hide'n'Seek

Meat (22)

Death Run (4)

AWP

Minecraft (2)

S.T.A.L.K.E.R.

Lobby

Ukraine

Star Wars

35hp

Grenades

Surfing (15)

Cash Máy chủ  ↕ Người chơi trực tuyến: 163  ↑ Kỹ năng Bản đồ  ↕
Classic #33 ◯ 12/12
de_dust2
kết nối
Classic #45 ◯ 12/12
cs_assault
kết nối
Classic #50 ◯ 11/12
de_dust2
kết nối
Classic #34 ◯ 11/12
de_dust
kết nối
Surfing @ super_mario #2 ◯ 11/12
surf_super_mario
kết nối
Classic #3 ◯ 10/10
de_train
kết nối
Meat #6 ◯ 10/10
fy_iceworldx
kết nối
Classic #63 ◯ 9/10
cs_assault
kết nối
Classic #64 ◯ 9/10
cs_assault
kết nối
Classic #49 ◯ 8/12
de_dust2
kết nối
Classic #2 ◯ 8/12
de_dust
kết nối
Meat #15 ◯ 8/10
fy_pool_day
kết nối
Classic #25 ◯ 7/10
de_dust2
kết nối
CS:S #1 ◯ 6/10
de_dust2_css
kết nối
CS:GO de_dust2 #1 ◯ 6/10
de_dust2_go
kết nối
GunGame FFA ☠ Iceworld ◯ 4/10
fy_iceworld
kết nối
Death Run #2 ◯ 4/11
dr_dangerous
kết nối
CS:CZ #9 ◯ 4/10
cs_italy_cz
kết nối
Surfing @ super_mario #3 ◯ 3/12
surf_super_mario
kết nối
CS:GO de_nuke_v2 #1 ◯ 3/10
de_nuke_v2_go
kết nối
Meat #17 ◯ 2/10
fy_adrenalin
kết nối
Minecraft World #1 ◯ 2/10
fy_world_minecraft
kết nối
Meat #10 ◯ 2/12
$2000$
kết nối
Surfing @ ski_2 #3 ◯ 1/12
surf_ski_2
kết nối
Meat #13 ◯ 0/10
aim_grad
kết nối
GunGame WAR #4 ◯ 0/14
gg_adrenalin
kết nối
Duel fy_pool_day #1 ◯ 0/2
fy_pool_day_duel
kết nối
Classic #8 ◯ 0/12
de_aztec
kết nối
[Winter] fy_snow_2016 #3 ◯ 0/12
fy_snow_2016
kết nối
[Winter] 35hp_frosted2 #1 ◯ 0/12
35hp_frosted2
kết nối
[Skill: 300+] Pro Classic #1 ◯ 0/10
de_dust2
kết nối
Classic #7 ◯ 0/10
de_cpl_mill
kết nối
CS:CZ #8 ◯ 0/10
cs_office_cz
kết nối
Surfing @ super_mario #1 ◯ 0/12
surf_super_mario
kết nối
[Winter] GG War #1 ◯ 0/14
gg_winter_s
kết nối
[Winter] fy_iceworld2k #1 ◯ 0/12
fy_iceworld2k
kết nối
[Winter] de_survivor #2 ◯ 0/12
de_survivor
kết nối
Star Wars FFA #2 ◯ 0/10
ffa_cloudcity_sw
kết nối
CS:GO de_cache #1 ◯ 0/10
de_cache_go
kết nối
[Winter] HE Grenades #1 ◯ 0/8
he_snow_war
kết nối
[Community] CCCP ◯ 0/10
de_dvor
kết nối
[Ukraine] Classic Metro #2 ◯ 0/10
de_xpecm
kết nối
[Winter] fy_xmas #1 ◯ 0/12
fy_xmas
kết nối
[Winter] 35hp_winter #1 ◯ 0/12
35hp_winter
kết nối
CS:GO cs_assault ◯ 0/10
cs_assault_go
kết nối
CS:GO de_overpass ◯ 0/10
de_overpass_go
kết nối
[Skill: 300+] GO Pro Server #1 ◯ 0/10
de_nuke_v2_go
kết nối
Classic #17 ◯ 0/12
cs_office
kết nối
CS:CZ #14 ◯ 0/10
de_dust_cz
kết nối
Meat #1 ◯ 0/10
fy_pool_day
kết nối
Classic #14 ◯ 0/10
de_mirage
kết nối
Classic #5 ◯ 0/12
cs_assault
kết nối
Classic #52 ◯ 0/12
de_dust2
kết nối
[Community] remm ◯ 0/12
fy_airsoft
kết nối
[Skill: 300+] Pro Classic #2 ◯ 0/10
cs_assault
kết nối
[Winter] de_inferno_winter #2 ◯ 0/12
de_inferno_winter
kết nối
Duel aim_map #4 ◯ 0/2
aim_map_duel
kết nối
CS:CZ #2 ◯ 0/10
de_dust2_cz
kết nối
Classic #18 ◯ 0/12
de_nuke
kết nối
Meat #5 ◯ 0/10
fy_iceworld
kết nối
Sniper #2 ◯ 0/10
awp_lego_2018
kết nối
Classic #6 ◯ 0/10
de_verso
kết nối
Minecraft AWP #1 ◯ 0/10
awp_india_minecraft
kết nối
Meat #14 ◯ 0/10
fy_iceworldx
kết nối
Duel aim_aaa #1 ◯ 0/2
aim_aaa_duel
kết nối
Duel de_train_2x2 #1 ◯ 0/2
de_train_2x2_duel
kết nối
Meat #20 ◯ 0/12
fy_2000
kết nối
Meat #4 ◯ 0/12
$2000$
kết nối
Classic #22 ◯ 0/4
de_dust2_2x2
kết nối
GunGame ☠ #1 ◯ 0/10
de_dust2
kết nối
Sniper Wars #1 ◯ 0/12
awp_base
kết nối
Classic #36 ◯ 0/10
cs_assault_upc
kết nối
Classic #15 ◯ 0/12
cs_estate
kết nối
Classic #29 ◯ 0/12
de_avangard
kết nối
Classic #20 ◯ 0/12
de_cbble
kết nối
Minecraft AIM #1 ◯ 0/10
aim_minecraft_by_pd311
kết nối
Meat #7 ◯ 0/10
aim_map
kết nối
CS:GO de_nuke ◯ 0/10
de_nuke_go
kết nối
GunGame FFA ☠ Assault #1 ◯ 0/10
cs_assault_upc
kết nối
[Winter] de_winter #1 ◯ 0/12
de_winter
kết nối
Lobby Voice #1 🔊 ◯ 0/16
lobby_dust2
kết nối
Meat #8 ◯ 0/10
aim_aaa
kết nối
Classic #12 ◯ 0/10
cs_militia
kết nối
[Winter] fy_snow #2 ◯ 0/12
fy_snow
kết nối
[Skill: 300+] Pro CSS #1 ◯ 0/10
de_dust2_css
kết nối
Duel aim_headshot #1 ◯ 0/2
aim_headshot_duel
kết nối
Meat #12 ◯ 0/10
aim_headshot
kết nối
Classic #16 ◯ 0/12
cs_italy
kết nối
Surfing @ ski_2 #1 ◯ 0/12
surf_ski_2
kết nối
Death Run #3 ◯ 0/11
dr_countryside
kết nối
Minecraft Fight Yard #1 ◯ 0/10
fy_minecraft
kết nối
Hide and Seek #1 ◯ 0/10
cs_mansion
kết nối
Classic #67 ◯ 0/12
de_santorini
kết nối
Duel de_dust2x2_cz #2 ◯ 0/2
de_dust2x2_cz_duel
kết nối
Classic #58 ◯ 0/12
de_dust
kết nối
GunGame FFA ☠ Ratz ◯ 0/10
de_rats
kết nối
S.T.A.L.K.E.R. Gun Game DM #2 ◯ 0/12
ffa_pripyat
kết nối
Duel fy_iceworld #1 ◯ 0/2
fy_iceworld_duel
kết nối
Classic #66 ◯ 0/10
de_inferno
kết nối
Duel de_dust2_2x2 #2 ◯ 0/2
de_dust2_2x2_duel
kết nối
Meat #18 ◯ 0/10
aim_qpad_2007
kết nối
Hide and Seek #2 ◯ 0/10
rayish_saxum
kết nối
Meat #12 ◯ 0/10
cs_pf_dust
kết nối
FFA ☠ AWP Only #1 ◯ 0/10
awp_rats3_v2
kết nối
GunGame FFA ☠ Ratz CZ ◯ 0/10
ffa_rats_1337_cz
kết nối
CS:S #3 ◯ 0/10
de_dust2_css
kết nối
Sniper #3 ◯ 0/10
awp_india
kết nối
GunGame WAR #7 ◯ 0/14
gg_dustwars
kết nối
CS:GO de_nuke_v2 #2 ◯ 0/10
de_nuke_v2_go
kết nối
Minecraft 35HP #1 ◯ 0/10
35hp_minecraft
kết nối
Death Run #4 ◯ 0/11
dr_dangerous
kết nối
Duel de_dust2_2x2_snow #1 ◯ 0/2
de_dust2_2x2_snow_duel
kết nối
GunGame FFA ☠ Train ◯ 0/10
de_train
kết nối
Duel awp_india #1 ◯ 0/2
awp_india_duel
kết nối
Sniper Wars #2 ◯ 0/12
awp_city
kết nối
GunGame ☠ #2 ◯ 0/10
de_dust
kết nối
Classic #10 ◯ 0/12
cs_mansion
kết nối
[Skill: 300+] Pro CZ #1 ◯ 0/10
de_dust2_cz
kết nối
[Ukraine] darnica.net ◯ 0/12
de_vpclub
kết nối
CS:CZ #7 ◯ 0/10
de_aztec_cz
kết nối
Classic #19 ◯ 0/12
de_train
kết nối
[Winter] fy_polar #1 ◯ 0/12
fy_polar
kết nối
Meat #9 ◯ 0/10
35hp_gx
kết nối
Minecraft AIM #2 ◯ 0/10
aim_minecraft
kết nối
  Rent your own server! Any map, any gamemode, private server for friends or public.  
CS-ONLINE.CLUB trình bày nhiều chế độ trò chơi và giải trí khác nhau cho mọi sở thích. Một số trong số chúng rất khác thường, vì vậy chúng tôi sẽ nói về các tính năng của từng trong số chúng.

Hostage Rescue (Giải cứu con tin)

Những kẻ chống khủng bố: Giải cứu con tin. Những kẻ khủng bố: Ngăn chặn lực lượng chống khủng bố giải cứu con tin. Sử dụng bất cứ lực nào cần thiết.


Bomb/Defuse (Bom / Lừa đảo)

Những kẻ chống khủng bố: Ngăn chặn những kẻ khủng bố ném bom mục tiêu. Các thành viên trong đội phải tháo gỡ bất kỳ quả bom nào đe dọa các khu vực mục tiêu. Những kẻ khủng bố: Những kẻ khủng bố mang theo C4 phải tiêu diệt một trong những mục tiêu.


Fight/Yard (Chiến đấu / Sân)

Đánh bại tất cả kẻ thù.


AWP/Sniper (AWP / Bắn tỉa)

Đánh bại tất cả kẻ thù bằng súng bắn tỉa.


35HP (35 HP)

Đánh bại tất cả kẻ thù bằng dao.


AIM (MỤC ĐÍCH)

Đánh bại tất cả kẻ thù với kỹ năng aim của bạn.


Gun Game (Trò chơi súng)

Đây là nơi bạn bắt đầu với khẩu súng lục đầu tiên và sau số lần đánh bại được chỉ định, bạn tăng cấp cho các khẩu súng lục tiếp theo và cứ thế tiếp tục qua tất cả các vũ khí, kết thúc bằng lựu đạn và dao.


Death Run (Cuộc đua tử thần)

Khủng bố: Đánh bại tất cả những kẻ chống khủng bố bằng bẫy trên bản đồ. Những kẻ chống khủng bố: Sống sót và hoàn thành bản đồ.


GunGame FFA (GunGame FFA)

Đây là GunGame cổ điển nhưng có Deathmatch giữa tất cả người chơi. Đánh bại họ nếu bạn có thể và kết thúc với con dao!


Hide and Seek (Trốn tìm)

Những kẻ chống khủng bố: Tìm TS và loại bỏ chúng. Những kẻ khủng bố: Ẩn khỏi CT.


Lobby server (Máy chủ sảnh)

Trò chuyện với những người chơi khác, hãy xem Bảo tàng Shop Skins và giết gà. Đây là một chế độ trò chơi hòa bình.


Escort a VIP (Hộ tống một VIP)

Những kẻ chống khủng bố: hộ tống một cách an toàn VIP đến khu vực khai thác. Những kẻ khủng bố: Ngăn chặn những kẻ chống khủng bố làm như vậy bằng cách ám sát anh ta. Cả hai đội cũng có thể giành chiến thắng trong vòng bằng cách loại bỏ đội đối thủ.


Grenades (Lựu đạn)

Đánh bại tất cả kẻ thù bằng lựu đạn chiến đấu.


Surf (Lướt sóng)

Tiêu diệt tất cả kẻ thù trong khi lướt web!


Trang bị / unequip có thể có hiệu lực đến 5 phút. Bạn cũng phải nhập lại trò chơi.
CS:GO SAS HD
CS:GO SAS HD [CT]
các mặt hàng còn lại: 0  
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Girl Spetsnaz
Girl Spetsnaz [CT]
các mặt hàng còn lại: 0  
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Police Soldier
Police Soldier [CT]
các mặt hàng còn lại: 4  
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Rush
Rush [CT]
các mặt hàng còn lại: 10  
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Santa CT
Santa CT [CT]
các mặt hàng còn lại: 13  
800 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Turkish JÖH
Turkish JÖH [CT]
các mặt hàng còn lại: 11  
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
ARBIH
ARBIH [TR]
các mặt hàng còn lại: 7  
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Ace
Ace [TR]
các mặt hàng còn lại: 11  
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Arctic Front
Arctic Front [TR]
các mặt hàng còn lại: 0  
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
CS:GO Leet HD
CS:GO Leet HD [TR]
các mặt hàng còn lại: 5  
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Mila
Mila [TR]
các mặt hàng còn lại: 3  
600 Cash
Không được thực hiện
Lấy
Santa Terrorist
Santa Terrorist [TR]
các mặt hàng còn lại: 13  
800 Cash
Không được thực hiện
Lấy

Counter-Strike GO có thể, không cường điệu, được gọi là một trong những game bắn súng trực tuyến phổ biến nhất. Mỗi ngày, theo thống kê của cửa hàng game Steam trong CS: GO, có khoảng 500-700 nghìn người chơi. Điều đáng chú ý là con số này đã không được bảo tồn trong vài năm. Tuy nhiên, "oldies" thực sự nhớ rằng toàn bộ sử thi bắt đầu với Counter-Strike 1.6 cổ điển và nổi tiếng. Nhiều game thủ trẻ thậm chí chưa từng nghe về nó, nhưng phiên bản 1.6 trực tuyến vẫn tồn tại, vì như bạn biết, phiên bản cổ điển không có tuổi.

Mọi chuyện bắt đầu như thế nào

Sự kết thúc của thập niên 90 được nhiều người nhớ đến bởi sự ra đời của trò chơi đã trở thành huyền thoại - Half-Life. Valve đã tạo ra một bước đột phá thực sự trong thể loại game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Trò chơi đã được đổi mới theo hầu hết mọi ý nghĩa - một lối chơi thú vị, một câu chuyện độc đáo và một AI khá tiên tiến. Trước sự thành công này, không chỉ có nhiều bổ sung khác nhau từ chính các nhà phát triển (Blue Shift và những người khác), mà còn có rất nhiều mod được phát hành. Không có gì đáng ngạc nhiên, công cụ trò chơi đã mở ra cơ hội lớn cho các nhà phát triển bên thứ ba.

Bế Điểm

Một Min Lee nào đó đã quyết định tạo mod của riêng mình, giới thiệu cho người chơi về cuộc đối đầu của những kẻ khủng bố và lực lượng đặc biệt. Ming làm việc cùng với việc học, dành 30-40 giờ mỗi tuần cho thời trang của mình. Kết quả là sự xuất hiện của phiên bản beta CS đầu tiên vào năm 1999. Trước sự ngạc nhiên của Lee, cộng đồng game đã hoan nghênh sự phát triển rất tích cực, điều này đã thúc đẩy nhà phát triển trẻ tiếp tục làm việc.

Valve vào đầu những năm 2000 đã dẫn đầu các mod theo dõi hoạt động, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi game bắn súng ngày càng phổ biến đã thu hút sự chú ý của công ty. Do đó, Min Lee đã được mời làm việc tại Valve và các quyền đối với trò chơi đã được đổi. Quyết định này là thực sự quan trọng. Sau một số cải tiến, thế giới đã thấy một trò chơi hoàn chỉnh - Counter-Strike 1.0.

Cải tiến liên tục

Tại sao game bắn súng trở nên phổ biến và vẫn giải trí người chơi từ khắp nơi trên thế giới? Để hiểu điều này, cũng cần phải nhìn vào quá khứ. Valve tích cực lắng nghe người chơi, vì vậy nó liên tục bổ sung cho trò chơi, cải thiện sự cân bằng và sửa chữa những thiếu sót. Làm việc tích cực như vậy với cộng đồng chơi game đã trở thành chìa khóa để tăng sự phổ biến. Các game thủ chỉ yêu cầu một cái gì đó từ các nhà phát triển, và sau một thời gian họ đã nhận được nó.

Từ năm 1999 đến 2003, trò chơi đã được cập nhật từ phiên bản 1.0 lên 1.6. Trong những cập nhật này, những đổi mới lớn nhất có thể được xem xét:

 • việc bổ sung thẻ de_dust2 huyền thoại và ba lô cho C4;
 • giao tiếp bằng giọng nói được thêm vào;
 • từ phiên bản 1.4 chống gian lận xuất hiện;
 • Kể từ phiên bản 1.5, bản đồ de_piranesi đã được thêm vào.

Ngày 16 tháng 1 năm 2003, Đội Counter-Strike 1.6 nổi tiếng - trò chơi chính của bất kỳ câu lạc bộ máy tính nào.

Counter-Strike 1.6 - chơi trực tuyến

Bất chấp sự xuất hiện của CS: GO và việc tuân thủ các xu hướng mới lạ (sự xuất hiện của trận chiến hoàng gia trên đường), câu hỏi đặt ra là tại sao nhiều người vẫn chơi CS 1.6 cũ? Câu trả lời là khá nhiều mặt. Thứ nhất, không phải tất cả người chơi đều có thái độ tích cực đối với sự đổi mới. Hãy nhớ rằng việc chuyển từ Windows XP sang "bảy" khó khăn như thế nào. Tình hình tương tự ở đây. Nhưng mọi thứ dễ dàng hơn nhiều với trò chơi, vì phiên bản 1.6 vẫn hoạt động và bạn có thể chơi nó mà không cần bất kỳ điệu nhảy đặc biệt nào với tambourines. Mạng có một số lượng lớn các máy chủ. Hơn nữa, trò chơi được chuyển ngay cả trên Android và đối với những người lười biếng nhất cũng có phiên bản trình duyệt!

Thứ hai, nhiều game thủ tin rằng CS: GO đã mất tinh thần, trở thành cỗ máy kiếm tiền. Thật vậy, hãy đến thị trường Steam và bạn sẽ thấy rằng các mặt hàng từ CS: GO chiếm vị trí hàng đầu. Tất nhiên, họ không cho bất kỳ lợi thế nào trong trò chơi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ khác. Trò chơi được lấp đầy bởi những thợ săn để kiếm tiền dễ dàng, mục đích của nó là chỉ nhận các trường hợp. Xem xét rằng họ rơi bất kể thua hay thua, mong muốn của những người chơi như vậy để giành chiến thắng sẽ không đặc biệt lớn. Trong CS 1.6, điều này sẽ không thành vấn đề.

Lý do tốt thứ ba là gian lận. Khi toàn bộ dòng game thủ chính (bao gồm cả những người trẻ tuổi và có tâm lý chưa trưởng thành) đã đến CS: GO, trong 1.6, phần lớn, đã có những người hâm mộ thực sự thích trò chơi này. Đúng, trực tuyến là tương đối nhỏ, nhưng xác suất gặp một kẻ lừa đảo ít hơn nhiều so với trong CS: GO, xem xét rằng cái sau đã trở nên hoàn toàn miễn phí.

Nếu bạn muốn chơi Cảnh sát1.6 (chơi trực tuyến), thì bạn chỉ cần tải xuống ứng dụng khách trò chơi và tìm máy chủ phù hợp. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một máy chủ ổn định có thể gây ra vấn đề, chưa kể đến kết nối. Lối thoát là chơi trong trình duyệt. Với sự phát triển tích cực của các trò chơi trình duyệt và đồ họa ấn tượng, điều này dường như không quá điên rồ. Để có một trò chơi thoải mái trong CS 1.6, bạn chỉ cần một máy tính hỗ trợ phiên bản mới nhất của trình duyệt tương thích.

Do đó, không có Steam, máy chủ của bên thứ ba và đăng ký phức tạp, game thủ có thể nhớ tuổi trẻ của mình và chơi Counter-Strike 1.6 theo nghĩa đen từ bất kỳ máy tính nào có truy cập Internet. Và thậm chí từ nơi làm việc.

Hiệu suất trình duyệt được hỗ trợ:
Google Chrome100%
Chromium100%
Comodo Dragon100%
Safari (Mac OS X)100%
Mozilla Firefox Nighly90%
Mozilla Firefox70%
Mozilla Firefox Developer70%
Microsoft Edge70%
Opera70%
Yandex Browser50%
Tor0%
Internet Explorer0%
Safari (Windows)0%

Hoạt động Chìa khóa
Tiến về phía trước W, Up
Lùi lại S, Down
Di chuyển sang trái A
Đi sang phải D
Đi bộ Left shift
Nhảy Space
Con vịt C
Sử dụng E
Tải lại R
Menu mua B
Đổi đội M
Hiển thị điểm số Tab
Vũ khí cuối cùng được sử dụng Q
Thả vũ khí hiện tại G
Nói Y
Nói đội U
Bật micro K
CS-ONLINE.CLUB - based on Xash3D FWGS Engine and cs16-client.

Thanks to:

Câu hỏi: Làm thế nào để thay đổi điều khiển trong trò chơi?
Câu trả lời: Kiểm soát không thể thay đổi, một cơ hội như vậy có thể được thêm vào trong tương lai.

Câu hỏi: Làm thế nào để thay đổi tên hiệu?
Câu trả lời: Biệt danh của bạn có thể được thay đổi trong cài đặt sảnh.

Câu hỏi: Trò chơi có miễn phí không?
Câu trả lời: Có, nhưng trong tương lai các dịch vụ phải trả tiền có thể được thêm vào mà không thu được lợi ích trong trò chơi.

Câu hỏi: Làm thế nào để theo dõi tiến trình trò chơi của tôi?
Câu trả lời: Thống kê trò chơi được cập nhật mỗi giờ. Hoàn thành các nhiệm vụ trò chơi và bạn có thể tăng vị trí của bạn.

Câu hỏi: Các máy chủ được đặt ở nước nào?
Câu trả lời: Máy chủ được đặt trên toàn thế giới để đảm bảo chất lượng liên lạc cho tất cả người chơi.

Câu hỏi: Làm thế nào để liên lạc với các nhà phát triển của trò chơi?
Câu trả lời: Truyền thông là thông qua Bất hòa.

Câu hỏi: Làm thế nào để bắt đầu máy chủ của riêng tôi?
Câu trả lời: Bạn có thể cung cấp một máy chủ với một số cài đặt nhất định hoặc ánh xạ tới Discord.

Câu hỏi: Tại sao trò chơi này cần thiết nếu có phiên bản dành cho máy tính để bàn?
Câu trả lời: Ưu điểm của sản phẩm này là có sẵn ở những nơi mà trò chơi trên máy tính để bàn không hoạt động hoặc hoạt động khác (phòng làm việc, phòng máy tính).

Câu hỏi: Có một phiên bản di động của trò chơi?
Câu trả lời: Hiện tại, không, nó đang được phát triển.

Câu hỏi: Làm thế nào để đặt quảng cáo của tôi trên trang web này?
Câu trả lời: Bạn phải liên hệ với quản trị viên trang web thông qua ứng dụng Discord.

Câu hỏi: Làm thế nào thường được cập nhật số liệu thống kê?
Câu trả lời: Thống kê được cập nhật cứ sau 2 giờ.

Câu hỏi: Làm thế nào để chơi một trận đấu tay đôi với một người bạn để không ai bận tâm?
Câu trả lời: Bạn có thể chọn chế độ trò chơi Duel.

Câu hỏi: Các chế độ trò chơi là gì?
Câu trả lời: Chúng tôi có các chế độ trò chơi cổ điển, cũng như một số chế độ giải trí.
Danh sách các chế độ trò chơi có thể được tìm thấy trên trang chính.
Mô tả các chế độ bạn có thể tìm thấy tại link

Câu hỏi: Số liệu thống kê trò chơi của tôi được tính như thế nào?
Câu trả lời: Hệ thống xếp hạng Elo

Câu hỏi: Chơi nhiều nhưng kỹ năng của tôi giảm dần.
Câu trả lời: Kỹ năng của bạn bị giảm đi vì bạn thường chết và giết những người chơi yếu. Đối với những người chơi yếu, ít kỹ năng được đưa ra hơn so với những người mạnh, hãy cố gắng nhìn vào kỹ năng trung bình của người chơi ở lối vào máy chủ và luôn chơi với những đối thủ mạnh hơn.

Câu hỏi: Thứ hạng của tôi là không có.
Câu trả lời: Bạn phải chơi trong trò chơi một thời gian để cập nhật số liệu thống kê của bạn.

Chúng tôi đã biên soạn danh sách các câu hỏi và câu trả lời này để thuận tiện cho người chơi của chúng tôi. Nếu bạn chưa tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình - vui lòng hỏi nó trong Discord.
Tổng số người chơi đang trực tuyến: 159. Kỹ năng trung bình: 437.8
[Xêp hạng] Tên người chơiGiết chết / Tử thầnKỹ năngThời gian trực tuyến (min.)Máy chủ (avg. Skill)Bản đồNgười chơi
1. [24] player 14465 13 / 7 2548.16 13 Meat #15 (756) fy_pool_day 8 / 10 kết nối
2. [43] S 199 / 67 2361.74 164 Classic #33 (832) de_dust2 12 / 12 kết nối
3. [197] shakal 0 / 0 1512.74 1 Classic #45 (324) cs_assault 12 / 12 kết nối
4. [270] Player 100 0 / 1 1415.30 6 Surfing @ super_mario #3 (679) surf_super_mario 3 / 12 kết nối
5. [355] Player 916103 -1 / 7 1318.68 11 Classic #33 (832) de_dust2 12 / 12 kết nối
6. [411] Zanjabeel 163 / 94 1258.41 220 Classic #33 (832) de_dust2 12 / 12 kết nối
7. [457] PFC Joseph Allen 0 / 0 1231.96 1 CS:S #1 (319) de_dust2_css 6 / 10 kết nối
8. [540] Player 714368 0 / 0 1174.87 1 Classic #2 (374) de_dust 8 / 12 kết nối
9. [586] Player 871827 0 / 0 1148.89 0 CS:GO de_dust2 #1 (539) de_dust2_go 6 / 10 kết nối
10. [588] The Witcher 120 / 108 1097.44 237 Classic #33 (832) de_dust2 12 / 12 kết nối
11. [589] [AiR] SNOOP 0 / 0 1147.33 1 Classic #34 (422) de_dust 11 / 12 kết nối
12. [720] wanted 110 / 67 1068.37 154 Classic #33 (832) de_dust2 12 / 12 kết nối
13. [740] Electronic 0 / 0 1053.92 1 Classic #64 (446) cs_assault 9 / 10 kết nối
14. [762] TeamPinas 0 / 0 1047.75 1 Classic #50 (477) de_dust2 11 / 12 kết nối
15. [774] Player 387713 50 / 40 1038.01 33 Meat #6 (445) fy_iceworldx 10 / 10 kết nối
16. [814] HltBOZOGLU 34 / 18 1022.90 18 Meat #15 (756) fy_pool_day 8 / 10 kết nối
17. [1064] JOHN WICK 0 / 0 930.77 0 Classic #64 (446) cs_assault 9 / 10 kết nối
18. [1065] Jess no limit 0 / 0 930.42 0 Surfing @ super_mario #2 (348) surf_super_mario 11 / 12 kết nối
19. [1067] Player 609841 260 / 130 929.28 135 Meat #6 (445) fy_iceworldx 10 / 10 kết nối
20. [1101] q(-__-)p 2 / 1 919.43 1 Meat #15 (756) fy_pool_day 8 / 10 kết nối
21. [1113] Player 1010903 0 / 0 914.97 0 Classic #34 (422) de_dust 11 / 12 kết nối
22. [1337] OZAN 0 / 0 859.77 1 Classic #49 (466) de_dust2 8 / 12 kết nối
23. [1340] сын мэра 0 / 0 858.80 1 Classic #50 (477) de_dust2 11 / 12 kết nối
24. [1463] Player 980819 0 / 0 829.58 0 Classic #50 (477) de_dust2 11 / 12 kết nối
25. [1755] Player 665463 0 / 1 762.32 1 Death Run #2 (464) dr_dangerous 4 / 11 kết nối
26. [1829] Miller 0 / 0 750.47 0 Surfing @ super_mario #2 (348) surf_super_mario 11 / 12 kết nối
27. [1853] M88 0 / 0 746.35 1 Classic #49 (466) de_dust2 8 / 12 kết nối
28. [1887] NaGiBaToR 0 / 0 741.18 1 Classic #63 (263) cs_assault 9 / 10 kết nối
29. [1989] MONKEY 0 / 0 725.61 0 GunGame FFA ☠ Iceworld (284) fy_iceworld 4 / 10 kết nối
30. [2025] [FNATIC]EMIN3M 0 / 0 720.24 0 CS:GO de_dust2 #1 (539) de_dust2_go 6 / 10 kết nối
31. [2125] Ericsson 0 / 0 703.46 0 Meat #15 (756) fy_pool_day 8 / 10 kết nối
32. [2191] uncle w 1 / 0 694.60 1 Meat #6 (445) fy_iceworldx 10 / 10 kết nối
33. [2275] кравчик митер 1 / 0 680.96 3 CS:GO de_nuke_v2 #1 (611) de_nuke_v2_go 3 / 10 kết nối
34. [2383] Player 784 РР854 3 / 1 667.34 1 Meat #10 (400) $2000$ 2 / 12 kết nối
35. [2422] Diyor 43 / 20 663.21 62 Classic #50 (477) de_dust2 11 / 12 kết nối
36. [2665] Player 575534 0 / 0 635.48 1 Classic #50 (477) de_dust2 11 / 12 kết nối
37. [2668] Shingi 0 / 0 634.78 0 Classic #45 (324) cs_assault 12 / 12 kết nối
38. [2754] Player 939000 0 / 0 624.90 0 Classic #50 (477) de_dust2 11 / 12 kết nối
39. [2872] Player 1046286 0 / 0 612.53 1 Classic #49 (466) de_dust2 8 / 12 kết nối
40. [2893] 1 / 0 586.98 26 CS:GO de_nuke_v2 #1 (611) de_nuke_v2_go 3 / 10 kết nối
41. [3019] abc 0 / 0 598.51 1 Classic #33 (832) de_dust2 12 / 12 kết nối
42. [3148] заходи в матчи 0 / 0 587.52 1 Classic #33 (832) de_dust2 12 / 12 kết nối
43. [3279] ТВОЙ ОТЧИМ С БИТОЙ 0 / 0 575.64 1 Classic #34 (422) de_dust 11 / 12 kết nối
44. [3391] дани965765 0 / 0 567.09 0 Classic #25 (344) de_dust2 7 / 10 kết nối
45. [3415] Sk1ll Легенда 0 / 0 565.70 1 CS:GO de_nuke_v2 #1 (611) de_nuke_v2_go 3 / 10 kết nối
46. [3511] DIEGOL 0 / 0 559.61 1 Classic #45 (324) cs_assault 12 / 12 kết nối
47. [3563] ---900--- 3 / 1 554.74 7 Classic #34 (422) de_dust 11 / 12 kết nối
48. [3834] Player 112207 8 / 1 534.63 13 Surfing @ super_mario #2 (348) surf_super_mario 11 / 12 kết nối
49. [3914] Player 1054820 0 / 0 528.63 0 Classic #2 (374) de_dust 8 / 12 kết nối
50. [4020] Player 897610 0 / 0 522.49 0 Minecraft AIM #2 () aim_minecraft 0 / 10 kết nối
51. [4046] SoulFuckeR 0 / 0 520.61 1 Classic #33 (832) de_dust2 12 / 12 kết nối
52. [4435] Player 886087 36 / 44 496.91 82 Classic #33 (832) de_dust2 12 / 12 kết nối
53. [4756] Player 495208 1 / 1 478.79 1 Death Run #2 (464) dr_dangerous 4 / 11 kết nối
54. [4917] Gazpolvon 5 / 17 470.44 24 Classic #49 (466) de_dust2 8 / 12 kết nối
55. [5330] Player 731916 2 / 1 450.00 8 CS:CZ #9 (233) cs_italy_cz 4 / 10 kết nối
56. [5385] Player 844703 0 / 0 447.40 1 CS:GO de_dust2 #1 (539) de_dust2_go 6 / 10 kết nối
57. [5514] Player 547025 25 / 38 442.51 23 Meat #15 (756) fy_pool_day 8 / 10 kết nối
58. [5646] Player 1067864 0 / 0 436.10 0 Surfing @ super_mario #2 (348) surf_super_mario 11 / 12 kết nối
59. [5681] Player 1071227 1 / 4 434.66 11 Death Run #2 (464) dr_dangerous 4 / 11 kết nối
60. [5682] Player 194971 0 / 0 434.63 1 Classic #63 (263) cs_assault 9 / 10 kết nối
61. [5716] Player 723289 0 / 0 432.98 1 Classic #49 (466) de_dust2 8 / 12 kết nối
62. [5807] Player 732426 0 / 0 429.55 1 Classic #49 (466) de_dust2 8 / 12 kết nối
63. [5856] Player 1066784 0 / 0 427.12 0 Classic #64 (446) cs_assault 9 / 10 kết nối
64. [6085] Player 907950 32 / 23 418.23 59 Classic #34 (422) de_dust 11 / 12 kết nối
65. [6394] Player 1028972 0 / 0 406.64 0 Classic #25 (344) de_dust2 7 / 10 kết nối
66. [6529] Player 1071373 0 / 0 402.32 1 CS:S #1 (319) de_dust2_css 6 / 10 kết nối
67. [6713] tamizhan98 0 / 0 396.10 1 Classic #64 (446) cs_assault 9 / 10 kết nối
68. [6879] Player 991945 0 / 0 390.43 0 Classic #25 (344) de_dust2 7 / 10 kết nối
69. [6951] Player 1054994 22 / 23 388.45 62 Classic #33 (832) de_dust2 12 / 12 kết nối
70. [7175] KILL 0 / 1 381.42 1 Surfing @ super_mario #3 (679) surf_super_mario 3 / 12 kết nối
71. [7362] Player 983914 0 / 0 376.50 1 Surfing @ ski_2 #3 (377) surf_ski_2 1 / 12 kết nối
72. [7559] Player 780285 0 / 0 370.57 0 Classic #64 (446) cs_assault 9 / 10 kết nối
73. [7718] Player 1029119 46 / 41 366.06 39 Meat #6 (445) fy_iceworldx 10 / 10 kết nối
74. [7909] мармок 0 / 0 360.54 1 Classic #63 (263) cs_assault 9 / 10 kết nối
75. [8080] VIP23101 0 / 0 356.37 6 Meat #17 (223) fy_adrenalin 2 / 10 kết nối
76. [8112] Player 1065236 0 / 1 355.52 1 Classic #45 (324) cs_assault 12 / 12 kết nối
77. [8114] Player 1057211 0 / 0 355.43 1 Classic #3 (114) de_train 10 / 10 kết nối
78. [8124] Player 760570 0 / 0 355.21 0 Classic #2 (374) de_dust 8 / 12 kết nối
79. [8201] бык 0 / 0 353.22 0 Classic #25 (344) de_dust2 7 / 10 kết nối
80. [8563] НУРМИНСКИЙ 0 / 1 343.53 1 Surfing @ super_mario #2 (348) surf_super_mario 11 / 12 kết nối
81. [9159] Bob 0 / 0 329.06 1 Classic #34 (422) de_dust 11 / 12 kết nối
82. [9190] Player 964496 0 / 0 328.47 1 CS:GO de_dust2 #1 (539) de_dust2_go 6 / 10 kết nối
83. [9960] Player 1061074 0 / 0 311.14 0 Classic #2 (374) de_dust 8 / 12 kết nối
84. [10100] Shishka 3 / 3 308.54 1 GunGame FFA ☠ Iceworld (284) fy_iceworld 4 / 10 kết nối
85. [10316] Eldor Xoja 0 / 1 304.01 1 Classic #34 (422) de_dust 11 / 12 kết nối
86. [10725] ЕГОР УБИЙЦА 0 / 0 295.94 0 CS:GO de_dust2 #1 (539) de_dust2_go 6 / 10 kết nối
87. [10847] слава рассие 0 / 0 293.60 1 CS:GO de_dust2 #1 (539) de_dust2_go 6 / 10 kết nối
88. [11606] Player 940666 0 / 0 279.53 0 Classic #49 (466) de_dust2 8 / 12 kết nối
89. [12385] Player 964641 0 / 0 266.68 1 Classic #63 (263) cs_assault 9 / 10 kết nối
90. [12602] Player 771877 0 / 0 263.29 1 Classic #64 (446) cs_assault 9 / 10 kết nối
91. [13186] Player 901847 0 / 1 254.37 1 Classic #63 (263) cs_assault 9 / 10 kết nối
92. [13258] Player 996467 0 / 0 253.35 0 Classic #34 (422) de_dust 11 / 12 kết nối
93. [13434] Player 379793 0 / 0 250.73 0 Classic #25 (344) de_dust2 7 / 10 kết nối
94. [13855] Player 996345 0 / 1 244.51 2 Classic #25 (344) de_dust2 7 / 10 kết nối
95. [14046] Player 914608 0 / 0 241.72 0 Classic #33 (832) de_dust2 12 / 12 kết nối
96. [14219] Player 1065330 0 / 0 239.14 1 Classic #64 (446) cs_assault 9 / 10 kết nối
97. [14239] AMEN_MAH_NIGA 0 / 0 239.01 0 Surfing @ super_mario #3 (679) surf_super_mario 3 / 12 kết nối
98. [14455] честер бомж про 0 / 0 236.07 0 Classic #50 (477) de_dust2 11 / 12 kết nối
99. [15412] Player 1064842 16 / 21 223.37 53 Classic #45 (324) cs_assault 12 / 12 kết nối
100. [15607] Player 1047847 1 / 0 220.91 0 Surfing @ super_mario #2 (348) surf_super_mario 11 / 12 kết nối
101. [15830] Player 1065749 4 / 9 238.16 5 Meat #15 (756) fy_pool_day 8 / 10 kết nối
102. [16119] Player 512983 0 / 0 214.34 0 Meat #6 (445) fy_iceworldx 10 / 10 kết nối
103. [16258] Player 901157 0 / 1 212.72 3 Classic #45 (324) cs_assault 12 / 12 kết nối
104. [16609] Player 971568 0 / 0 208.34 1 Meat #6 (445) fy_iceworldx 10 / 10 kết nối
105. [17543] Player 1031179 0 / 1 197.42 1 Meat #6 (445) fy_iceworldx 10 / 10 kết nối
106. [17595] Player 955767 0 / 0 196.81 0 Classic #64 (446) cs_assault 9 / 10 kết nối
107. [17708] Player 1065129 1 / 0 195.61 1 Classic #25 (344) de_dust2 7 / 10 kết nối
108. [17723] Player 1071244 24 / 10 195.44 28 Classic #49 (466) de_dust2 8 / 12 kết nối
109. [18080] Player 996490 0 / 0 191.47 0 Surfing @ super_mario #2 (348) surf_super_mario 11 / 12 kết nối
110. [18164] Player 768987 0 / 0 190.53 0 Classic #3 (114) de_train 10 / 10 kết nối
111. [18204] Player 1001110 0 / 0 190.06 1 Classic #63 (263) cs_assault 9 / 10 kết nối
112. [18370] Player 382118 0 / 0 188.27 0 Meat #6 (445) fy_iceworldx 10 / 10 kết nối
113. [18819] Player 1064903 0 / 0 183.37 0 Classic #63 (263) cs_assault 9 / 10 kết nối
114. [18889] Player 744608 0 / 0 182.43 0 Classic #3 (114) de_train 10 / 10 kết nối
115. [18892] Player 937501 8 / 22 182.50 45 Surfing @ super_mario #2 (348) surf_super_mario 11 / 12 kết nối
116. [19018] Player 757243 0 / 0 181.14 0 Death Run #2 (464) dr_dangerous 4 / 11 kết nối
117. [19316] Player 507469 0 / 0 177.85 0 Classic #3 (114) de_train 10 / 10 kết nối
118. [19959] Player 664335 0 / 0 171.05 1 Minecraft World #1 (111) fy_world_minecraft 2 / 10 kết nối
119. [20212] Player 397043 0 / 0 168.26 0 Meat #6 (445) fy_iceworldx 10 / 10 kết nối
120. [20566] Player 1067160 0 / 0 164.62 1 Classic #49 (466) de_dust2 8 / 12 kết nối
121. [22302] Player 1071077 0 / 0 146.72 1 Classic #45 (324) cs_assault 12 / 12 kết nối
122. [22571] Player 945171 0 / 0 143.98 0 CS:CZ #9 (233) cs_italy_cz 4 / 10 kết nối
123. [23606] Player 748862 0 / 0 133.45 0 Meat #10 (400) $2000$ 2 / 12 kết nối
124. [23663] Player 1040881 2 / 3 132.98 9 Classic #64 (446) cs_assault 9 / 10 kết nối
125. [24282] YouKill 0 / 0 126.75 0 Classic #50 (477) de_dust2 11 / 12 kết nối
126. [24515] Player 1069896 0 / 0 124.41 1 Classic #50 (477) de_dust2 11 / 12 kết nối
127. [25921] Player 1065082 0 / 0 110.33 0 Classic #2 (374) de_dust 8 / 12 kết nối
128. [26063] Player 1038047 0 / 0 108.92 1 Meat #15 (756) fy_pool_day 8 / 10 kết nối
129. [26067] русский мясник 4 / 1 108.78 6 Surfing @ super_mario #2 (348) surf_super_mario 11 / 12 kết nối
130. [26308] крутой потсык 0 / 0 106.47 1 CS:CZ #9 (233) cs_italy_cz 4 / 10 kết nối
131. [26937] Player 909120 0 / 0 100.16 1 Classic #63 (263) cs_assault 9 / 10 kết nối
132. [27824] Player 949695 0 / 0 91.29 0 CS:S #1 (319) de_dust2_css 6 / 10 kết nối
133. [27972] Player 1064464 3 / 0 89.81 1 Meat #17 (223) fy_adrenalin 2 / 10 kết nối
134. [28149] Player 1016701 0 / 0 88.05 1 CS:S #1 (319) de_dust2_css 6 / 10 kết nối
135. [29404] Player 1012233 0 / 0 75.50 1 Surfing @ super_mario #2 (348) surf_super_mario 11 / 12 kết nối
136. [30100] BIGD 0 / 0 68.44 1 Classic #2 (374) de_dust 8 / 12 kết nối
137. [30190] Player 1066840 7 / 7 67.64 10 Classic #2 (374) de_dust 8 / 12 kết nối
138. [30325] Player 1068429 0 / 0 66.28 1 Classic #3 (114) de_train 10 / 10 kết nối
139. [30360] oniscenco 0 / 2 65.84 1 Meat #15 (756) fy_pool_day 8 / 10 kết nối
140. [32048] Player 1070848 0 / 0 49.06 1 Classic #50 (477) de_dust2 11 / 12 kết nối
141. [32130] Player 989867 0 / 0 48.14 0 Classic #45 (324) cs_assault 12 / 12 kết nối
142. [32131] Player 1071416 0 / 0 50.00 1 Classic #33 (832) de_dust2 12 / 12 kết nối
143. [32132] Player (1) 0 / 0 50.00 0 Classic #45 (324) cs_assault 12 / 12 kết nối
144. [32133] Player 706436 0 / 0 50.00 1 Classic #50 (477) de_dust2 11 / 12 kết nối
145. [32134] Player 1071334 0 / 0 50.00 0 CS:S #1 (319) de_dust2_css 6 / 10 kết nối
146. [32135] Player 0 / 0 50.00 1 GunGame FFA ☠ Iceworld (284) fy_iceworld 4 / 10 kết nối
147. [32136] Player 1071349 0 / 0 50.00 0 Minecraft World #1 (111) fy_world_minecraft 2 / 10 kết nối
148. [32137] Player 1071390 0 / 0 50.00 0 Surfing @ super_mario #2 (348) surf_super_mario 11 / 12 kết nối
149. [32138] Player 1071393 0 / 0 50.00 1 Classic #34 (422) de_dust 11 / 12 kết nối
150. [32139] Player 1 / 0 50.00 1 Classic #3 (114) de_train 10 / 10 kết nối
151. [32140] Player 1071402 0 / 0 50.00 0 Classic #34 (422) de_dust 11 / 12 kết nối
152. [32141] Player (1) 0 / 0 50.00 1 Classic #63 (263) cs_assault 9 / 10 kết nối
153. [32142] Player 0 / 0 50.00 1 Classic #45 (324) cs_assault 12 / 12 kết nối
154. [32143] darnicaa 0 / 0 50.00 0 Classic #45 (324) cs_assault 12 / 12 kết nối
155. [32144] карась 0 / 0 50.00 1 GunGame FFA ☠ Iceworld (284) fy_iceworld 4 / 10 kết nối
156. [32145] Player 0 / 0 50.00 1 Classic #63 (263) cs_assault 9 / 10 kết nối
157. [32146] Player 1071223 0 / 0 50.00 0 Classic #34 (422) de_dust 11 / 12 kết nối
158. [32147] Player (2) 0 / 0 50.00 1 Classic #45 (324) cs_assault 12 / 12 kết nối
159. [32148] Player 1 / 0 50.00 1 CS:S #1 (319) de_dust2_css 6 / 10 kết nối

Làm thế nào để có được Cash?

Cash là cần thiết để mua skin và đặc quyền trong cửa hàng (sớm). Nó cũng sẽ được sử dụng cho các trò chơi trong chế độ Clan War.
Cash có thể đạt được cho các hành động trò chơi này:
Trò chơi hành độngPhần thưởngSự miêu tả
Kill1 CashGiết tại máy chủ Xếp hạng
Headshot1 CashPhần thưởng bổ sung cho một vụ tiêu diệt tại máy chủ Xếp hạng
Bomb Defuse5 CashPhần thưởng cho mỗi quả bom được sử dụng tại máy chủ Xếp hạng
Bomb Explode4 CashPhần thưởng cho mỗi quả bom phát nổ tại máy chủ Xếp hạng
Bomb Plant1 CashTrồng bom - làm hỏng mọi thứ tại máy chủ Xếp hạng
Hostage Rescue2 CashPhần thưởng cho mỗi con tin được giải cứu tại máy chủ Xếp hạng
Kill Snowman3 CashPhần thưởng cho mỗi Người tuyết bị giết
Snowman Escape3 CashPhần thưởng cho mỗi lần thoát là Người tuyết
Hide and Seek Win2 CashPhần thưởng cho tất cả các cầu thủ đội chiến thắng
Gun Game Win2 CashPhần thưởng đầy đủ cho Người chiến thắng và phần thưởng một nửa cho các thành viên trong nhóm của mình
Deathmatch (FFA) Win4 CashChỉ có một người chiến thắng, chỉ có một phần thưởng
Death Run Win2 CashPhần thưởng đầy đủ cho Chiến thắng khủng bố hoặc một nửa phần thưởng cho tất cả những kẻ chống khủng bố nếu họ giành chiến thắng
Bonus0 CashQuà tặng hoặc bồi thường từ các chủ sở hữu của dự án trò chơi.

Quy tắc

 • Để sử dụng hệ thống, bạn phải người chơi đã đăng ký .
 • Tín dụng xảy ra cứ sau vài giờ, lần cập nhật dữ liệu cuối cùng là: 2020-01-19 08:05:29

CÁC KẾ HOẠCH
 • Thời gian kích hoạt máy chủ
  Sau khi trả tiền
 • Giờ làm việc
 • Bản đồ tùy chỉnh
  Khả năng tải lên bản đồ riêng
 • Ủng hộ
  Phương pháp liên hệ nhóm hỗ trợ
 • Chế độ trò chơi
  Chọn từ bất kỳ Chế độ trò chơi có sẵn nào
 • Người chơi Slots
 • Máy chủ hiển thị
  Hiển thị máy chủ trên tab Máy chủ
 • Mật khẩu
  Khả năng đặt mật khẩu máy chủ
 • Thời gian thuê
 • Giá bán
Private
 • Lên đến 12 giờ
 • 24/7/365
 • Đúng
 • Thủ tướng bất hòa
 • Bất kỳ Gamemode hiện có
 • 6
 • 3 USD
 • Không
 • 1 tháng
 • 5 USD
Private Plus
 • Lên đến 12 giờ
 • 24/7/365
 • Đúng
 • Thủ tướng bất hòa
 • Bất kỳ Gamemode hiện có
 • 10
 • 3 USD
 • Không
 • 1 tháng
 • 8 USD
Public
 • Lên đến 12 giờ
 • 24/7/365
 • Đúng
 • Thủ tướng bất hòa
 • Bất kỳ Gamemode hiện có
 • 12
 • Có (không bắt buộc)
 • Không
 • 1 tháng
 • 10 USD

Để đặt hàng một máy chủ, liên hệ Admin @ Discord hoặc là batutin89 @ VKontakte