Connecting to room Error?

Discussions, suggestions.
Post Reply
thachNV
Posts: 1
Joined: Thu Jun 25, 2020 1:28 am

Connecting to room Error?

Post by thachNV »

Tôi có 2 câu hỏi nhờ Admin giải đáp giúp tôi:
1. Hiện tại, tôi không thể truy cập vào máy chủ để tiếp tục chơi game được. Máy chủ báo lỗi " connecting to room..". Tình trạng này mới bị lỗi từ ngày hôm nay.
2. Tại sao toàn bộ chỉ số kỹ năng trong tài khoản của tôi bị reset về 50 ?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 444
Joined: Mon Dec 02, 2019 11:04 am

Re: Connecting to room Error?

Post by admin »

We fixed these errors

Post Reply